Tid for å styrke din digitale kompetanse?

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 4 min.

I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet inkluderer umiddelbare tiltak for å hjelpe de som ønsker å omskolere seg – les mer her.

Mange enkeltmennesker og bedrifter har fått hverdagen snudd på hodet som følge av Covid-19. Situasjonen har ført til at mange er avhengige av digitale verktøy, i mye større grad enn tidligere. I tillegg er vi nå i en tid med historisk mange permitterte, og mulig langvarige permitteringer fremover. Norge er ett av de mest digitaliserte landene i verden, noe som er et fortrinn vi har muligheten til å bygge videre på i denne svært vanskelige tiden, gjennom blant annet kompetanseheving.

Digital kompetanse vil være en nøkkelfaktor i tiden fremover. Vi er glade for at regjeringen nylig bevilget penger til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, i form av nettbasert opplæring og kurs mot spesifikke bransjer. Næringslivet og interesseorganisasjoner har sammen tatt til orde for å dele digitale kurs og opplæringsprogrammer for ledige og permitterte, med oppfordring om å benytte permitteringstiden til kompetanseheving. Sammen med sine medlemsbedrifter er NHO, bransjeorganisasjoner og teknologibedrifter med på å organisere utviklingen av nettkurs innen en stor bredde fagområder.

Det finnes heldigvis gode muligheter for å utvikle dine tekniske ferdigheter på nettet. Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde for Microsoft for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter nå sitt fulle potensiale. Hos Microsoft Learn finner du gratis opplæringskurs. Kursene kan hjelpe deg med å forbedre både grunnleggende og spissede digitale ferdigheter med mulighet for sertifiseringer på skyplattformer (Azure, Dynamics og Microsoft 365).

Her er en oversikt over tilgjengelige kurs og opplæringsprogrammer

Microsoft Learn

LinkedIn Learning*

Opplæring for Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word, Sharepoint med mer.)

Kurs i «myke» ferdigheter («soft skills»)*

Nederst i artikkelen har vi spesifisert kurs mot ulike roller

 

Viktigheten av tekniske ferdigheter – og hvor skal jeg begynne?

I takt med digitaliseringen av samfunnet, endres også arbeidslivet. Det er et økende behov for kompetanseheving, selv for roller som tidligere ikke var avhengige av teknisk kompetanse. Dette behovet har økt betraktelig som følge av Covid-19, når vi nå står overfor en “ny normal” hvor teknisk kompetanse er helt avgjørende.

I dagens situasjon får vi stadig spørsmål om kompetanseheving og kurs i digitale ferdigheter på nettet. Når kurs og konferanser nå er avlyst og mange jobber hjemmefra, er digital opplæring et helt sentralt verktøy for å få til et kompetanseløft og for å hjelpe de permitterte med å raskt komme tilbake i arbeidslivet. Vi har derfor samlet informasjon om hvordan du kommer i gang med våre gratis nettbaserte kurs og hvilke ressurser som finnes tilgjengelig.

Er du usikker på hvor du skal starte eller hvilke kurs som passer for deg? Vi har satt sammen et kort med noen enkle spørsmål, som gir deg anbefalinger om relevante og passende kurs tilpasset deg og din rolle.

Vi tilbyr tilgang til tusenvis av kurs og sertifiseringer for etterspurt kompetanse som enkelt kan gjennomføres på nett. I tillegg samarbeider Microsoft med organisasjoner rundt om i verden for å hjelpe jobbsøkere slik at de kan benytte seg av mulighetene som finnes. Vi har også opplæringsprogrammer i kunstig intelligens (Microsoft AI School*) for alle yrkesgrupper i en tid der teknologi i mer eller mindre grad endrer alle arbeidsprosesser.

Gjennom LinkedIn er nå over 275 LinkedIn Learning-kurs blitt tilgjengeliggjort gratis, på syv språk. Her finnes alt fra kurs* som kan hjelpe de som er permitterte eller leter etter arbeid under denne utfordrende tiden, til de som behøver hjelp med å navigere denne nye måten å jobbe på*. Dette inkluderer for eksempel tips til hvordan man kan jobbe produktivt hjemmefra, hvordan bygge relasjoner når man ikke møtes fysisk, samt viktigheten av å ta vare på seg selv.

Vi samarbeider i tillegg tett med våre opplæringspartnere for at de skal kunne bistå lærere med å ta i bruk digitale verktøy i hjemmeundervisningen og lage undervisningsmateriale som løpende blir gjort tilgjengelig. Gjennom Microsoft Utdanning tilbyr vi teknologi og digitale undervisningsprogrammer til studenter slik at de enklere kan forberede seg på fremtiden.

 

Kurs spesifisert mot ulike roller

Administrasjon, småbedriftseier, studenter, eller forholdvis ny innen digitalisering

264 moduler tilgjengelig *

IT administrator

77 moduler og ni læringsløp tilgjengelig

Utviklere

82 moduler og fem læringsløp tilgjengelig *

Dataeksperter og analytikere

73 moduler og fem læringsløp tilgjengelig*

 

 

*Innhold på engelsk

 

Gratis E-bok: Are you ready for the Modern Workforce

Skap arbeidsplasser som engasjerer og inspirerer medarbeiderne

Kostnadsfri e-bok: Et lynkurs i sikkerhetsadministrasjon – nøklene til en bedre sikkerhetsstatus

Måten du administrerer data- og enhetssikkerhet på, har topp prioritet i en tid da cybertrusler er i kontinuerlig utvikling

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

 • To unge jenter som spiller Minecraft på en bærbar PC

  En ny tilnærming til informatikk i skolen: Fire ressurser som hjelper lærere i gang

  Verden forandrer seg raskt. COVID-19-pandemien har fått fart på digital transformasjon. Hele næringslivet og alle institusjoner går over til hybrid arbeid og digital levering. Dette har hatt store konsekvenser for hvilke kompetanser arbeidsmarkedet etterlyser. Ifølge en analyse utført av LinkedIn og Microsoft vil 149 millioner flere digitale stillinger bli opprettet innen 2025, på fagområder som […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

Kundehistorier

 • – Teknologi er avhengig av mangfold

  – Teknologi er avhengig av mangfold

  Januar, 2023 Derfor utdanner Inno-Sci minoritetskvinner for fremtidens IT-behov.   Se for deg at du flytter til et nytt og ukjent land. Ikke snakker du språket. Og selv med universitetsutdanning og lang arbeidserfaring får du deg ikke jobb. Hva gjør du?   – Jeg har begynt å jobbe som frivillig leksehjelp. Jeg elsker å jobbe med barn, […]

Tips

 • Microsoft University

  Microsoft University

  Er du nyutdannet innen IT og ønsker en kick-start på karrieren din? Da bør du lese videre! Hva er Microsoft University? Microsoft University (MSU) er et trainee-program hvor du som nyutdannet gjennomgår seks uker med kursing og tar sertifiseringer innen ettertraktet Microsoft teknologi. Dette programmet gir deg en unik kompetanse, som vil være etterspurt i […]