Tid for å styrke din digitale kompetanse?

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 4 min.

I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet inkluderer umiddelbare tiltak for å hjelpe de som ønsker å omskolere seg – les mer her.

Mange enkeltmennesker og bedrifter har fått hverdagen snudd på hodet som følge av Covid-19. Situasjonen har ført til at mange er avhengige av digitale verktøy, i mye større grad enn tidligere. I tillegg er vi nå i en tid med historisk mange permitterte, og mulig langvarige permitteringer fremover. Norge er ett av de mest digitaliserte landene i verden, noe som er et fortrinn vi har muligheten til å bygge videre på i denne svært vanskelige tiden, gjennom blant annet kompetanseheving.

Digital kompetanse vil være en nøkkelfaktor i tiden fremover. Vi er glade for at regjeringen nylig bevilget penger til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, i form av nettbasert opplæring og kurs mot spesifikke bransjer. Næringslivet og interesseorganisasjoner har sammen tatt til orde for å dele digitale kurs og opplæringsprogrammer for ledige og permitterte, med oppfordring om å benytte permitteringstiden til kompetanseheving. Sammen med sine medlemsbedrifter er NHO, bransjeorganisasjoner og teknologibedrifter med på å organisere utviklingen av nettkurs innen en stor bredde fagområder.

Det finnes heldigvis gode muligheter for å utvikle dine tekniske ferdigheter på nettet. Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde for Microsoft for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter nå sitt fulle potensiale. Hos Microsoft Learn finner du gratis opplæringskurs. Kursene kan hjelpe deg med å forbedre både grunnleggende og spissede digitale ferdigheter med mulighet for sertifiseringer på skyplattformer (Azure, Dynamics og Microsoft 365).

Her er en oversikt over tilgjengelige kurs og opplæringsprogrammer

Microsoft Learn

LinkedIn Learning*

Opplæring for Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word, Sharepoint med mer.)

Kurs i «myke» ferdigheter («soft skills»)*

Nederst i artikkelen har vi spesifisert kurs mot ulike roller

 

Viktigheten av tekniske ferdigheter – og hvor skal jeg begynne?

I takt med digitaliseringen av samfunnet, endres også arbeidslivet. Det er et økende behov for kompetanseheving, selv for roller som tidligere ikke var avhengige av teknisk kompetanse. Dette behovet har økt betraktelig som følge av Covid-19, når vi nå står overfor en “ny normal” hvor teknisk kompetanse er helt avgjørende.

I dagens situasjon får vi stadig spørsmål om kompetanseheving og kurs i digitale ferdigheter på nettet. Når kurs og konferanser nå er avlyst og mange jobber hjemmefra, er digital opplæring et helt sentralt verktøy for å få til et kompetanseløft og for å hjelpe de permitterte med å raskt komme tilbake i arbeidslivet. Vi har derfor samlet informasjon om hvordan du kommer i gang med våre gratis nettbaserte kurs og hvilke ressurser som finnes tilgjengelig.

Er du usikker på hvor du skal starte eller hvilke kurs som passer for deg? Vi har satt sammen et kort med noen enkle spørsmål, som gir deg anbefalinger om relevante og passende kurs tilpasset deg og din rolle.

Vi tilbyr tilgang til tusenvis av kurs og sertifiseringer for etterspurt kompetanse som enkelt kan gjennomføres på nett. I tillegg samarbeider Microsoft med organisasjoner rundt om i verden for å hjelpe jobbsøkere slik at de kan benytte seg av mulighetene som finnes. Vi har også opplæringsprogrammer i kunstig intelligens (Microsoft AI School*) for alle yrkesgrupper i en tid der teknologi i mer eller mindre grad endrer alle arbeidsprosesser.

Gjennom LinkedIn er nå over 275 LinkedIn Learning-kurs blitt tilgjengeliggjort gratis, på syv språk. Her finnes alt fra kurs* som kan hjelpe de som er permitterte eller leter etter arbeid under denne utfordrende tiden, til de som behøver hjelp med å navigere denne nye måten å jobbe på*. Dette inkluderer for eksempel tips til hvordan man kan jobbe produktivt hjemmefra, hvordan bygge relasjoner når man ikke møtes fysisk, samt viktigheten av å ta vare på seg selv.

Vi samarbeider i tillegg tett med våre opplæringspartnere for at de skal kunne bistå lærere med å ta i bruk digitale verktøy i hjemmeundervisningen og lage undervisningsmateriale som løpende blir gjort tilgjengelig. Gjennom Microsoft Utdanning tilbyr vi teknologi og digitale undervisningsprogrammer til studenter slik at de enklere kan forberede seg på fremtiden.

 

Kurs spesifisert mot ulike roller

Administrasjon, småbedriftseier, studenter, eller forholdvis ny innen digitalisering

264 moduler tilgjengelig *

IT administrator

77 moduler og ni læringsløp tilgjengelig

Utviklere

82 moduler og fem læringsløp tilgjengelig *

Dataeksperter og analytikere

73 moduler og fem læringsløp tilgjengelig*

 

 

*Innhold på engelsk

 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Med Dynamics 365 som kjernesystem har Folkeuniversitetet spart 4,8 årsverk bare på kursadministrering. Men det er bare begynnelsen. Ivana Aakerholm sin arbeidshverdag er like enkel som den er komplisert.   Som studierådgiver hos Folkeuniversitetet skal hun sørge for at alt som har med undervisningsopplegg og kursinnhold å gjøre er lett tilgjengelig for språklærere og studenter over […]

 • Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Inno-Sci utdanner minoritetskvinner for fremtidens IT-behov. Slik gikk det da studentene møtte bransjen:  – Vi er ikke annerledes enn andre. Vi har kompetansen, sertifikatene og kunnskapen som trengs for å gjøre en forskjell.  Det sier Archana Srivastava. Hun er student hos Inno-Sci og snart ferdigsertifisert nettsikkerhetsarkitekt.   Inno-sci er et nettbasert utdanningstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

Kundehistorier

 • Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Med Dynamics 365 som kjernesystem har Folkeuniversitetet spart 4,8 årsverk bare på kursadministrering. Men det er bare begynnelsen. Ivana Aakerholm sin arbeidshverdag er like enkel som den er komplisert.   Som studierådgiver hos Folkeuniversitetet skal hun sørge for at alt som har med undervisningsopplegg og kursinnhold å gjøre er lett tilgjengelig for språklærere og studenter over […]

Tips

 • Microsoft University

  Microsoft University

  Er du nyutdannet innen IT og ønsker en kick-start på karrieren din? Da bør du lese videre! Hva er Microsoft University? Microsoft University (MSU) er et trainee-program hvor du som nyutdannet gjennomgår seks uker med kursing og tar sertifiseringer innen ettertraktet Microsoft teknologi. Dette programmet gir deg en unik kompetanse, som vil være etterspurt i […]