en stasjonær datamaskin på et skrivebord

Hvordan Microsoft hjelper kunder med å ta i bruk Azure gjennom opplæring av utviklere

Christopher Frenning

Christopher Frenning

National Technology Officer

Lesetid, 6 min.

Teknologi endrer seg raskere enn noensinne, og alt tyder på at tempoet vil fortsette å øke. 2020-artikkelen «Jobs of Tomorrow» publisert av World Economic Forum anslår at «en oppfyllelse av arbeidsmarkedets etterspørsel etter nye yrker og ferdigheter for å møte den nye teknologialderens behov kan gi en BNP-vekst på USD 11,5 billioner det neste tiåret.» Videre er det svært sannsynlig at mange av de viktigste jobbene innen data og kunstig intelligens samt datateknikk og skydatabehandling ti år fra nå ikke engang finnes i dag!

Så hvordan håndterer selskaper dette stadig økende endringstempoet og alle utfordringene som følger med det? Microsofts administrerende direktør Satya Nadella understreker viktigheten av «teknologiintensitet». Satya definerer teknologiintensitet som «selskapers potensial til å skape rask vekst ved ikke bare å ta i bruk teknologi, men også ved å bygge egen teknologi». Han utdyper: «Det er to aspekter ved teknologiintensitet: For det første må alle organisasjoner innføre førsteklasses teknologi raskt, og – like viktig – så må de bygge sine egne unike digitale funksjoner, og dette arbeidet starter med ansatte som har dyp kunnskap om den nyeste teknologien.»

I dette innlegget gjennomgår vi hvordan Microsoft hjelper kunder med å oppnå teknologiintensitet ved å tilby et bredt utvalg av Azure-opplæring som bidrar til å bygge, vedlikeholde og styrke skykompetansen til utviklere og IT-ansatte.

Microsoft-tilnærmingen til læring

Microsoft er ikke en nykommer innen teknisk opplæring, men tilnærmingen har endret seg etter hvert som programvaren har utviklet seg fra plastinnpakkede CD-er som leveres med noen års mellomrom, til skytjenester som oppdateres daglig. Gårsdagens opplæringstilbud var relativt smalt, med fokus på bestemte produkter, og det endret seg sakte. Dagens opplæringstilbud fokuserer derimot på nøkkelroller og nøkkelferdigheter, og innholdet endres bare med et noen måneders mellomrom for å gjenspeile det raskt skiftende teknologilandskapet.

Rollebasert opplæring

Microsoft samarbeider tett med interne og eksterne partnere for å samle inn og analysere data om nøkkelrollene i moderne bedrifter, både store og små. For hver av rollene utføres en oppgaveanalyse. Denne prosessen ender så i en liste over rollens primærferdigheter – det vil si evnene en person trenger for å fungere effektiv i rollen. Dette er en pågående prosess, og nye roller og ferdigheter legges til etter hvert som teknologien utvikler seg.

Microsoft bruker dataene fra denne prosessen til å utvikle rollebasert opplæring for rollene som anses som viktige, både ut fra dagens behov og strategisk viktige nye behov. Rollebasert opplæring er for øyeblikket tilgjengelig for disse Azure-relaterte rollene:

 • Azure Administrator
 • Azure Data Engineer
 • Azure Security Engineer
 • Azure Database Administrator
 • Azure Developer
 • DevOps Engineer
 • Azure Solutions Architect
 • Azure Data Scientist
 • Azure AI Engineer

Innføringskurs og spesialopplæring

Microsoft tilbyr også en rekke innføringskurs for blant annet IT-ledere som ikke trenger en grundig rollebasert opplæring. Innføringskursene er også et godt utgangspunkt for utviklere som er nye på et teknisk område og trenger grunnleggende kunnskap (f.eks Azure Fundamentals).

I den andre enden av spekteret har vi spesialkurs som imøtekommer de spesifikke behovene til prosjekter eller apper. En god kompetanseplan (diskutert senere som en del av Enterprise Skills Initiative) kombinerer ofte innføringskurs, rollebasert opplæring og spesialopplæring i en lagdelt plan, der hvert trinn bygger på grunnlaget fra det foregående trinnet.

Mange veier til suksess

Et annet signaturtrekk ved Microsofts tilnærming til læring er erkjennelsen av at forskjellige personer lærer forskjellig. For at så mange som mulig skal lykkes med opplæringen, tilbyr Microsoft en blanding av selvstyrt nettopplæring og virtuell/fysisk opplæring ledet av instruktør. Opplæringen gir deltakerne mulighet til å jobbe med praktiske øvelser. Mange av Azure-øvelsene utføres i brukervennlige sandkassemiljøer. Det er også fokus på interaktivitet, med hyppige spørsmål for å sjekke kunnskap og gi tilbakemelding.

Viktige ressurser og programmer

Microsoft tilbyr mange ressurser og programmer for å veilede kunder og deres team på læringsreisen. I avsnittene nedenfor skal vi fokusere på Microsoft Learn og tre viktige programmer: Cloud Skills Challenge, Enterprise Skills Initiative og Microsoft Certification.

Microsoft Learn

Microsoft Learn er hjørnesteinen eller «inngangsdøren» til all opplæring hos Microsoft. Det er over 1000 selvstyrte moduler tilgjengelig, og nye blir lagt til hele tiden. Microsoft Learn er virkelig et «à la carte-tilbud»: Brukere kan bla gjennom enkeltmoduler og få veiledning om et bestemt emne, eller de kan velge et opplæringsprogram som passer til en bestemt rolle, for eksempel Azure Developer. Opplæringsprogrammer er en logisk ordnet gruppe av moduler som gir en god og balansert forståelse av et emne. Mange opplæringsprogrammer fører frem til sertifisering. Dette kommer vi tilbake til nedenfor. Innholdet i hver modul presenteres skriftlig og gjennom video, interaktive spørsmål og praktiske øvelser.

Cloud Skills Challenge

Cloud Skills Challenge tilfører opplæringen et vennlig og morsomt konkurransepreg! Ved å bruke opplæringsprogrammene på Microsoft Learn eller ved å tilpasse modulkombinasjoner kan deltakerne følge med på læringsprogresjonen og oppnå virtuelle utmerkelser på veien mot læringsmålet. Konkurrer mot venner, eller kontakt din Microsoft Application Development Manager, Technical Account Manager eller Cloud Solution Architect for å lage en utfordring for bedriftens ansatte. Teamutfordringer inkluderer resultatlister og premier (tilgjengelighet avhenger av deltakelsesnivå og andre faktorer) for å oppmuntre til deltakelse og for å måle ferdighetene som er oppnådd.

Enterprise Skills Initiative

Enterprise Skills Initiative (ESI) tilbyr en programmatisk måte for bedriftskunder å håndtere kunnskapshull i organisasjonen og utføre rask og effektiv innføring av Azure på. Hver kunde blir tildelt en Training Program Manager (TPM), og så blir det laget en tilpasset kompetanseplan. Kompetanseplanen kombinerer ofte selvstyrte læringsressurser på Microsoft Learn og Cloud Skill Challenges med virtuelle opplæringsarrangementer og instruktørledet opplæring for å oppnå spesifikke læringsmål. Et sentralt aspekt ved TPM-rollen er å samarbeide med kunder om å tilpasse læringen etter viktige initiativer og å følge med på målinger for å validere effekten av ny kompetanse på viktige prosjekter.

ESI-programmet er tilgjengelig over hele verden for utvalgte kunder og er under stadig utvikling for å møte bedrifters behov. Snart får programmet nye kursdeltaker- og kundeportaler for å gjøre tilgang og administrasjon mer effektiv, og så kommer det eksamensforberedelser til Azure-sertifiseringer som kjøres live på nettet. Kontakt din Microsoft Training Program Manager, Application Development Manager eller Technical Account Manager for å finne ut mer om Enterprise Skills Initiative og hvordan bedriften din kan dra nytte av programmet.

Sertifisering

Microsoft understreker hele tiden viktigheten av sertifisering for læringsprosessen. Eksamener oppdateres ofte for å gjenspeile de siste endringene i den underliggende teknologien. Ideelt sett blir all kunnskap som erverves gjennom Microsoft Learn, Cloud Skills Challenge og Enterprise Skills Initiative validert og belønnet med ett eller flere sertifikater. Enkeltmennesker har glede og nytte av sertifisering fordi det gir dem internasjonal anerkjennelse som eksperter på skyteknologi, og det styrker deres profesjonelle omdømme. Sertifisering gjør det også mulig for IT-ledelsen å kvantifisere verdien av opplæringsprogrammer og få visshet om at de ansatte er klare til å utnytte kraften til Azure.

Konklusjon

En kultur for kontinuerlig læring er en hjørnestein i selskaper som lykkes i dagens arbeidsliv preget av hurtig endring. Microsoft forplikter seg til å hjelpe kundene med å oppnå teknologiintensitet og skaffe seg de tekniske ferdighetene de mangler, ved å tilby en rekke læringsmuligheter av høy kvalitet for utviklere og IT-ansatte. Jeg håper at denne korte gjennomgangen av viktige programmer og ressurser for Azure-opplæring har vært nyttig. For å komme i gang med læringsreisen kan du benytte deg av ressursene på Microsoft Learn, registrere deg for en Cloud Skills Challenge, kontakte din Microsoft-representant angående Enterprise Skills Initiative og komme i gang med et opplegg som leder til sertifisering.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Two students in a classroom

  Hvordan FH JOANNEUM forbereder seg til en ny klasse med dyktige fagfolk med Microsoft Learn for Educators Program

  «Alle som ønsker å gjøre karriere innen medisinsk informatikk, må være dyktige i programvareutvikling, maskinlæring og andre ting. Heldigvis har Microsoft flere kurs som hjelper meg i gang med læringen og gir meg basiskunnskaper å bygge videre på.» Daniel Reichenpfader er masterstudent ved FH JOANNEUM University i Østerrike. Han snakker om hvor viktig forståelsen av […]

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet […]

Kundehistorier

 • – Teknologi er avhengig av mangfold

  – Teknologi er avhengig av mangfold

  Januar, 2023 Derfor utdanner Inno-Sci minoritetskvinner for fremtidens IT-behov.   Se for deg at du flytter til et nytt og ukjent land. Ikke snakker du språket. Og selv med universitetsutdanning og lang arbeidserfaring får du deg ikke jobb. Hva gjør du?   – Jeg har begynt å jobbe som frivillig leksehjelp. Jeg elsker å jobbe med barn, […]

Tips

 • Microsoft University

  Microsoft University

  Er du nyutdannet innen IT og ønsker en kick-start på karrieren din? Da bør du lese videre! Hva er Microsoft University? Microsoft University (MSU) er et trainee-program hvor du som nyutdannet gjennomgår seks uker med kursing og tar sertifiseringer innen ettertraktet Microsoft teknologi. Dette programmet gir deg en unik kompetanse, som vil være etterspurt i […]