Lukuaika, 3 min.

Kesä tekee tuloaan ja tarjoaa meille mahdollisuuden rentoutua ja ladata akkuja. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja moni meistä on pohtinut kuluneen vuoden aikana, mitä kaikkea huominen tuo tullessaan. Kukaan tuskin palaa täysin vanhoihin toimintatapoihin, joten mitä uusi alku meille tarkoittaa ja olemmeko siihen valmiita? Poikkeuksellinen aika on tarjonnut meille mahdollisuuden oppia uutta, tutkia ja kasvaa. Tätä vasten peilaten johtajamme ovat keränneet sinulle alle heidän näkökulmastaan antoisimmat sisällöt ja tapahtumat kuluneelta vuodelta. Toivomme, että löydät vinkeistämme monia itsellesi tärkeitä ja merkityksellisiä teemoja!

Jussi Tolvanen
Toimitusjohtaja, Microsoft Suomi

“Tulevaisuuden taitojen ja oman osaamisen jatkuvan kehittämisen tulisi olla digitalisoitumisen ohella organisaatioiden priorisointilistan kärjessä. Tarjoamamme oppimisalustat ja koulutuskokonaisuudet, kuten Microsoft Virtual Training Days, ovat äärimmäisen tärkeitä resursseja sopeuttamaan omien taitojen saumattoman kehittämisen uudelleenmuotoutuneeseen työarkeemme.”

TUTUSTU VIRTUAL TRAINING DAYS -KOULUTUKSIIN

 

Mikko Pulkkinen
Operatiivinen johtaja, Microsoft Suomi

“Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sen myötä organisaatioiden olisi hyvä tarkasti määritellä omat etä- ja hybridityön pelisäännöt ja tavoitteet. Edessä häämöttävä hybridityön aikakausi tulisi ennen kaikkea nähdä organisaatioiden mahdollisuutena päivittää arvojaan ja luoda kestävää työkulttuuria, josta sekä työntekijät että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen hyödyn. Ilman pitkäjänteistä ja jatkuvaa kehitystyötä työkulttuurin muutosten tukena etätyön hyödyt voivat jäädä saavuttamatta.”

LUE LISÄÄ NÄISTÄ TEEMOISTA:

Raportti: 7 oppia työn tulevaisuudesta (microsoft.com) 

Työelämätutkimus: Suomessa uupuneet työntekijät mutta edelleen intoa etätöihin  Uutishuone (microsoft.com)

 

Susanna Mäkelä
Yhteiskuntasuhdejohtaja, Microsoft Suomi

“Kestävä kehitys on kaikkien toimialojen organisaatiojohdolle yksi aikamme merkittävimmistä haasteista. Käynnissä olevan muutoksen laajuus vaikuttaa kaikkiin yrityksiin, ja kaikkien panosta vaaditaan ilmastonmuutoksen ja luontokadon pysäyttämiseksi. Ympäristövastuullisuus tulee kytkeä päätöksentekoon: jotta yrityksemme voivat hyvin, planeettamme on voitava hyvin. 2020-luvun on oltava konkreettisten tekojen ja toiminnan vuosikymmen – ja teknologian avulla se on mahdollista.”

TUTUSTU MICROSOFTIN 2020 YMPÄRISTÖVASTUURAPORTTIIN

 

Mika Sarhimaa
Suurasiakastoiminnasta vastaava johtaja, Microsoft Suomi

“Pandemian myötä erot yritysten kilpailukyvyssä ovat kasvaneet merkittävästi monilla toimialoilla, ja uskon saman kehityksen jatkuvan myös “uuden normaalin” aikana. Monet pandemiasta alkunsa saaneet toiminnan ja kysynnän muutokset ovat muuttuneet pysyvästi, ja kaikessa tässä digitaaliset kyvyt ja panostukset ovat merkittävässä asemassa. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja tulevaisuuden liiketoiminnan haasteisiin vastaaminen vaatii oikeiden työkalujen lisäksi ennen kaikkea henkilöstön motivaation, osaamisen ja mukautumiskyvyn johtamista.”

TUTUSTU ACCELERATE IN ACTION -WEBINAAREIHIN 

 

Salla Aromaa
Julkishallinnon liiketoiminnasta vastaava johtaja, Microsoft Suomi

“Julkishallinnon toimijat Suomessa hakevat digitalisaatiosta kustannussäästöjen lisäksi myös uusia tapoja tehdä työtä ja palvella kansalaisia. Valtiohallinnon päättäjille suunnattu Valtiohallinnon tulevaisuus -webinaarisarjamme tuo apua digitaalisten ratkaisujen hyödyntämiseen valtionhallinnon saralla ja käsittelee aihealueita, kuten työteon tulevaisuudennäkymät, prosessien automatisointi, pilvipalveluiden ja datan rooli eri toiminnoissa sekä ajankohtaiset tietosuojakysymykset.”

TUTUSTU VALTIONHALLINNON TULEVAISUUS -WEBINAARISARJAAN 

 

Juha Karppinen
Teknologiajohtaja, Microsoft Suomi

“Monien organisaatioiden haasteena tänä päivänä ovat tietoturvaan, kyberuhkiin ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvät kysymykset – miten data saadaan valjastettua toiminnan ja sen kehittämisen tueksi, missä dataa säilytetään ja miten sitä parhaiten ja turvallisimmin käytetään. Yli kahdeksaan biljoonaan päivittäiseen tietoturvasignaaliin ja -havaintoon pohjautuva Digital Defence Report -raporttimme tarjoaa kattavan käsityksen maailman tämänhetkisestä kyberturvallisuustasosta.”

TUTUSTU DIGITAL DEFENCE REPORT -RAPORTTIIN

 

Kati Laurikainen
Henkilöstöjohtaja, Microsoft Suomi

“Monimuotoisuuden tunnistaminen sekä työyhteisössä että ympäröivässä yhteiskunnassa on oleellista niin organisaatioiden toiminnalle kuin menestyksellekin. Microsoft on globaali edelläkävijä monimuotoisuuden ja tasa-arvon tukijana, ja ne ovat meille keskeisiä arvoja: meille on tärkeää luoda työympäristö, jossa jokainen voi olla oma itsensä ja tuntea olevansa kunnioitettu. Tämän vuoden #SurfaceTheWomen-kampanjamme tavoitteena oli  edistää teknologia-alan tasa-arvoisuutta ja kannustaa erityisesti naisia teknologian pariin.”

LUE LISÄÄ #SURFACETHEWOMEN -KAMPANJASTA  

Maksuton raportti: Nykypäivän työntekijöiden viidet kasvot

Valmistaudu yhteistyön uuteen aikakauteen

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Valtionhallinto

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Digitalisaatio