Siirry pääsisältöön
Pulse
Lukuaika, 5 min.

“Jos nykypäivänä aikoo tehdä uraa lääketieteellisen informatiikan alalla, se edellyttää perinpohjaista osaamista esimerkiksi ohjelmistotekniikassa ja koneoppimisessa. Onneksi siinä auttavat Microsoftin kurssit, joiden avulla pääsee oppimisen alkuun ja voi hankkia perustiedot myöhemmin hankittavan osaamisen pohjaksi.”

Itävaltalaisen FH JOANNEUM -yliopiston maisteriopiskelija Daniel Reichenpfader kertoo, miten uusien teknologioiden ymmärtämisestä on tullut elintärkeää työpaikan saamisessa kilpailluilla aloilla ja miten Microsoft auttaa opiskelijoita niiden oppimisessa.

Reichenpfader on osallistunut useille sertifioiduille Microsoftin kursseille, joita hänen yliopistonsa tarjoaa Microsoftin Learn for Educators -ohjelman kautta. Sekä kandidaatti- että maisteriopiskelijoiden saatavilla olevan ohjelman tarkoituksena on tarjota taitoja tuleville insinööreille, tutkijoille ja matemaatikoille. Sen kehittämisessä on huomioitu eri alojen muuttuvat osaamisvaatimukset.

“Tällä hetkellä on saatavilla niin monia tutkinto-ohjelmia, että usein yksi ei tarjoa kaikkia tarvittavia tietoja ja taitoja”, Reichenpfader jatkaa.

“Omatoimiset kurssit, kuten Microsoftin peruskurssit, täydentävät loistavalla tavalla muuta opetusta. Niiden ansiosta jokainen voi paikata osaamisessaan olevia puutteita, ja ne tarjoavat myös tien elinikäiseen oppimiseen.”

FH JOANNEUM muuttaa IT-opetusta

Vuonna 1995 perustetussa FH JOANNEUM -yliopistossa on vuosittain noin 4 600 opiskelijaa ja 650 työntekijää. Kyseessä on Itävallan toiseksi suurin soveltavien tieteiden yliopisto, jonka 49 tutkinto-ohjelmaa on suunniteltu käytännönläheisiksi ja projektikeskeisiksi.

FH JOANNEUM on Azuressa toimivan IT-verkkonsa osalta Microsoftin asiakas, ja yliopisto opettaa Microsoftin ratkaisuja osana opinto-ohjelmaa. Siitä on osaltaan vastuussa pitkäaikainen opettaja Erwin Zinser, joka toimii oppilaitoksen biokemian ja tiedonhallinnan professorina.

“Olen käyttänyt Microsoftin teknologioita lähes 25 vuoden ajan tutkimusprojekteissa, opetuksessa ja omassa yrityksessäni”, Zinser sanoo. “Toin yrityksessä hankkimani osaamisen, kontaktit ja kokemuksen mukanani, kun otin vastaan professorin viran yliopistossa.”

Vuonna 2019 Zinser sai kuulla Microsoftin Learn for Educators -ohjelmasta, jota hän sittemmin auttoi ottamaan käyttöön ja jota hän tällä hetkellä ylläpitää. “Kokemukseni mukaan IT:n opettaminen on muuttunut radikaalisti viimeisen vuosikymmenen aikana. Se edellyttää nyt entistä kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa ja uusien teknologioiden syvällisempää ymmärrystä”, hän kuvailee.

“Tämä sai meidät huomaamaan, että vastuumme opettajina on päivittää opetussuunnitelma nykyaikaan ja auttaa oppilaita oppimaan parhailla mahdollisilla tavoilla.”

Zinser opettaa nyt viimeistä lukuvuottaan ennen eläkkeelle jäämistä, ja Microsoftin ohjelma soveltuu hänen mielestään uudenlaiseen oppimiseen täydellisellä tavalla. “Microsoft on toki ennen kaikkea teknologiayritys, mutta siellä ymmärretään, miten teknologia voi auttaa eri alojen tarpeiden ja vaatimusten täyttämisessä”, Zinser jatkaa.

“Microsoftin Learn for Educators -ohjelman kiinnostavuus piilee siinä, että se rohkaisee opiskelijoita hyödyntämään teknologiaa siten, että sillä on entistä suurempi yhteiskunnallinen vaikutus.”

Ohjelma pähkinänkuoressa

FH JOANNEUM käynnisti Microsoftin Learn for Educators -ohjelman vuonna 2020 ensimmäisenä länsieurooppalaisena oppilaitoksena. Ohjelmassa opettajat voivat ladata sisältöpaketteja jokaiselle Microsoftin peruskursseista, jotka ovat aiheiltaan Azure, tekoäly, data ja Power Platform. Paketit sisältävät valmiita resursseja, kuten esityksiä, oppikirjoja ja taulukoita.

Ohjelmaan osallistuvat opettajat saavat myös maksutonta koulutusta ja sertifiointeja, jotka auttavat näiden kurssien opettamisessa osana opintosuunnitelmaa. Niiden avulla voi myös pysyä ajan tasalla uusista ominaisuuksista. Tämän kirjoitushetkellä kymmenen FH JOANNEUM -yliopiston opettajaa on ladannut kurssit ja opettanut niitä yli sadalle opiskelijalle. Lisäksi viisi näistä opettajista on hankkinut Azure Fundamentals -sertifioinnin. Oppituntien aiheita ovat olleet esimerkiksi tekoälyn metodit ja työkalut, IT:n hallinto ja vaatimuksenmukaisuus, IT-arkkitehtuurien perusteet sekä pilviarkkitehtuurin suunnittelun peruskurssi ja jatkokurssi.

“Kandidaatti- ja maisteriohjelmissa on nyt useita luentoja, joilla käsitellään Microsoftin teknologioita”, Zinser kertoo. “Tarjolla on esimerkiksi luentoja pilvipalvelujen perusteista ja niiden kanssa työskentelemisestä sekä edistyneempiä kursseja pilvistrategioista ja -liiketoimintamalleista.”

Kandidaattiopiskelija Peter Supper kertoo, että työnantajat ovat jatkuvasti kiinnostuneempia opiskelijoista, jotka ovat suorittaneet tällaisia kursseja. “Microsoftin ratkaisut ja teknologiat muodostavat kolmasosan tietojenkäsittelykursseista”, Supper sanoo.

“Aloittaessani IT-projektinhallinnan opiskelun on loistava lähtökohta työskennellä alan parhaisiin kuuluvien pilvipalvelujen parissa ja tutustua tekoälyä hyödyntäviin työnkulkuihin.”

Maisteriopinnoissa jatketaan näiden peruskurssien aiheiden syventämistä. Ne ovat Zinserin mukaan hyvä mahdollisuus opiskella Microsoftin ratkaisuja entistä perusteellisemmin. “Tässä vaiheessa opiskelijat voivat toden teolla ryhtyä kehittämään uusia ohjelmia ja saada paremman käsityksen prosessimalleista ja pilviteknologian käyttöönotosta”, hän sanoo. “He voivat myös kehittää omia kurssejaan ja oppia, miten teknologiaa tulisi käyttää yhteiskunnan hyödyksi.”

Maisteriopiskelija Daniel Reichenpfader yhtyy näihin näkemyksiin: “Pidin erityisesti mahdollisuudesta soveltaa koneoppimisen teoriaa ja tekoälyn periaatteita reaalimaailman käyttökohteisiin, kun olin tutustunut kumpaankin jo aikaisemmin”, hän sanoo.

“Se on ratkaisevan tärkeää tulevalle uralleni terveydenhuollossa, jossa on äärimmäisen tärkeää pysyä ajan tasalla pilviteknologioiden muutoksista ja innovaatioista.”

Eroon ennakkoluuloista

FH JOANNEUM otti Microsoftin Learn for Educators -ohjelman onnistuneesti käyttöön vuonna 2020 yhteistyössä Microsoft-kumppani Avanaden kanssa. Yritys toteutti vierasluennon, jonka tarkoituksena oli kertoa ohjelman hyödyistä.

Erwin Zinserin mukaan opiskelijoiden palaute oli alusta asti yleisesti positiivista, mutta opettajien keskuudessa oli enemmän epäröintiä. “Kollegat tarvitsivat jonkin verran suostuttelua”, hän kuvailee.

“Monet eivät olleet koskaan työskennelleet Microsoftin kanssa, joten he eivät tienneet, mitä kumppanuudesta seuraisi. Heille eivät ymmärtäneet, millaisia hienoja ideoita ja näkökulmia se voisi tarjota.”

Zinserille kyseessä oli tilaisuus torjua skeptisyyttä ja osoittaa, miten tärkeää sertifiointikurssit ovat sekä opettajille että opiskelijoille. “Otin tehtäväkseni näyttää ohjelman avulla, että ala muuttuu ja meidän on muututtava sen mukana.”

Opetuksen osaamispuutteiden korjaaminen

Microsoftin Learn for Educators -ohjelma on nyt käytössä yli 260 oppilaitoksessa eri puolilla maailmaa. Se on osoittautunut yhä hyödyllisemmäksi työkaluksi tieteellisillä ja teknologisilla aloilla uhkaavien osaamispuutteiden paikkaamisessa.

Maailman talousfoorumin tuoreen arvion mukaan puolet maailman työntekijöistä tarvitsee uudelleenkoulutusta vuoteen 2025 mennessä. Asiantuntijat korostavat koulutusjärjestelmien tarvetta valmistaa opiskelijat muuttuvia työmarkkinoita varten.

Kuten Zinser ja hänen opiskelijansa selittävät, Microsoftin perusohjelmilla voi olla tässä ratkaiseva rooli. “Olen itse suuntautumassa terveydenhuollon alalle, joka on keskellä valtavaa muutosta paperipohjaisesta digitaaliseen ja paikallisista ratkaisuista pilveen”, kuvailee maisteriopiskelija Reichenpfader.

“Microsoft on pian avaamassa ensimmäistä palvelinkeskustaan Itävaltaan, joten Azure-pilvipalvelujen osaamisesta tulee kysyttyä kaikilla aloilla. Siksi minunkin on hallittava ne hyvin.”

FH JOANNEUM -yliopisto aikoo laajentaa Microsoft-kurssien valikoimaansa. Zinser uskoo, että teknologialla on keskeinen rooli entistä monimuotoisemman opiskelijajoukon houkuttelemisessa matematiikan ja luonnontieteiden pariin. “Olen itse jäämässä eläkkeelle seuraavan lukuvuoden puolivälissä. Toivon, että olen siihen mennessä auttanut tekemään teknologiakursseista entistä houkuttelevampia naispuolisille opiskelijoille, ja toivon myös, että ne tavoittaisivat myös alemmilla tasoilla opiskelevia”, hän päättää.

“Toivottavasti minut muistetaan siitä, että pystyin tuomaan esille teknologiaan liittyvien aiheiden opiskelun tärkeyttä ja innovaatioiden omaksumista esimerkiksi Microsoftin Learn for Educators -ohjelman avulla.”

Microsoft Certifications

Earn certifications that show you are keeping pace with today’s technical roles and requirements.

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita toimialakohtaista:

Government

 • Henkilö liittyneenä Microsoft Teams -kokoukseen.

  Pilviteknologiasta saa täyden hyödyn irti, jos on osaamista luotsata laivaa

  Kaupunkiliikenne Oy:n osaamisen kehittämisen tarina   Helsingin Kaupunkiliikenne on hyvä esimerkki julkishallinnon työyhteisöstä, jossa osaamista päivitetään ja josta kannustetaan pitämään huolta, vähintään digitaalisen perustan ja pilven perusteiden tietotaidosta. Vaikka Kaupunkiliikenteen Azure-ympäristöä hallinnoi palveluntarjoajat ja Helsingin Kaupungin ICT -yksikkö, ovat sen työntekijät kokeneet tärkeänä oman teknisen kyvykkyyden ylläpitämisen ymmärtääkseen pilviteknologian täydet mahdollisuudet. Merja Nurminen, Kaupunkiliikenteen ICT Hallintotiimin […]

Koulutus

 • Kuinka Microsoft Learn auttaa opiskelijoita kehittämään teknisiä taitojaan

  Kuinka Microsoft Learn auttaa opiskelijoita kehittämään teknisiä taitojaan

  Opettajien roolina on antaa seuraavalle sukupolvelle eväät tulevaisuutta varten. Nykypäivää tämä tarkoittaa sellaisten taitojen kehittämistä, joilla opiskelijat voivat menestyä digitaalisessa tulevaisuudessa.  Digitaalinen lukutaito on jo nyt olennainen osa opetussuunnitelmia kaikkialla Euroopassa peruskoulusta lähtien. Korkea-asteen oppilaitoksilla on kuitenkin tarve valmistella opiskelijoita koulutusjärjestelmän ulkopuoliseen elämään – eli tarjota heille teknisiä taitoja, jotka auttavat menestymään digitaalisessa työelämässä.   […]

 • Kaksi nuorta tyttöä pelaa Minecraftia kannettavalla tietokoneella

  Tietojenkäsittelytieteen uusi visio opetussuunnitelmassa: Neljä resurssia, jotka auttavat opettajia alkuun

  Maailma on muuttumassa nopeasti. Koronaviruspandemia on vauhdittanut digitalisaatiota, ja kaikki liiketoiminta-alat ja instituutiot ovat siirtyneet hybridityöhön ja digitaalisiin toimituksiin. Tällä on ollut valtava vaikutus työelämässä vaadittuihin taitoihin. LinkedInin ja Microsoftin analyysin mukaan vuoteen 2025 mennessä syntyy 149 miljoonaa uutta digiteknologiaan liittyvää työpaikkaa esimerkiksi tietosuojan, data-analytiikan, kyberturvallisuuden ja tekoälyn aloilla. Kaikki nämä työt edellyttävät merkittävää tietojenkäsittelytieteen […]

Valtionhallinto

Lue lisää aiheeseen liittyviä artikkeleita asiakirja-aineistoa kohden:

Asiakastarinat

 • Henkilö liittyneenä Microsoft Teams -kokoukseen.

  Pilviteknologiasta saa täyden hyödyn irti, jos on osaamista luotsata laivaa

  Kaupunkiliikenne Oy:n osaamisen kehittämisen tarina   Helsingin Kaupunkiliikenne on hyvä esimerkki julkishallinnon työyhteisöstä, jossa osaamista päivitetään ja josta kannustetaan pitämään huolta, vähintään digitaalisen perustan ja pilven perusteiden tietotaidosta. Vaikka Kaupunkiliikenteen Azure-ympäristöä hallinnoi palveluntarjoajat ja Helsingin Kaupungin ICT -yksikkö, ovat sen työntekijät kokeneet tärkeänä oman teknisen kyvykkyyden ylläpitämisen ymmärtääkseen pilviteknologian täydet mahdollisuudet. Merja Nurminen, Kaupunkiliikenteen ICT Hallintotiimin […]

Digitalisaatio