To unge jenter som spiller Minecraft på en bærbar PC

En ny tilnærming til informatikk i skolen: Fire ressurser som hjelper lærere i gang

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 2 min.

Verden forandrer seg raskt. COVID-19-pandemien har fått fart på digital transformasjon. Hele næringslivet og alle institusjoner går over til hybrid arbeid og digital levering. Dette har hatt store konsekvenser for hvilke kompetanser arbeidsmarkedet etterlyser. Ifølge en analyse utført av LinkedIn og Microsoft vil 149 millioner flere digitale stillinger bli opprettet innen 2025, på fagområder som personvern, dataanalyse, cybersikkerhet og KI. Alle disse stillingene krever betydelig kunnskap om informatikk.

Utdanningsmyndigheter ønsker å forbedre informatikkutdanningen gjennom hele løpet fra grunnskole til videregående. Utdanningsledere over hele verden ønsker å innføre nye fag som KI og datavitenskap på pensum, men den kontinuerlige endringen og innovasjonen som preger teknologi, gjør det utfordrende å holde tritt. Derfor tilbyr Microsoft en hjelpende hånd med det nye Microsoft Computer Science Curriculum Toolkit.

 

Microsoft Computer Science Curriculum Toolkit

Disse verktøyene kan hjelpe skoleledere og lærere med å tenke nytt rundt fagsammensetningen. De gir gode begrunnelser for endring og viktige læringsmål, og de omfatter veiledningsmateriell som dekker alle trinn fra barnehage til videregående.

Microsoft Computer Science Framework tilbyr en innovativ tilnærming til informatikklæring basert på løsing av virkelige problemer og bruk av de mange ressursene Microsoft har laget for skoler de siste tiårene. Rammeverket er fleksibelt nok til å utfylle nasjonale læreplaner for informatikk, og det kan tilpasses eller suppleres med flere undervisnings- og læringsressurser.

Les whitepaperet om informatikk, samt tilhørende dokumenter om læreplan og struktur.

 

Lag en læreplan for informatikk med Microsoft Computer Science Curriculum Toolkit

Ta vårt to timer lange kurs om hvordan du lager en informatikklæreplan med verktøysettet vårt, og bli en sertifisert Microsoft Innovative Educator. På slutten av kurset lærer du om relevansen av informatikk for lærere og elever, hvorfor informatikk bør være et obligatorisk skolefag, og hvordan du kan bruke Microsoft Computer Science Curriculum Toolkit til å undervise i informatikk.

 

Organiser en aktivitet for elevene

Delta i Europe #CodeWeek og bli med på AI Hour of Code-utfordringen. Årets utfordring i Minecraft: Education Edition har som mål å introdusere KI og koding for de yngste elevene på en pedagogisk måte og lære dem viktigheten av å bruke teknologi til nyttige formål. Du finner utfordringen. Du finner flere leksjoner, verdener og utfordringer på ressurssiden for Minecraft: Education Edition.

 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Two students in a classroom

  Hvordan FH JOANNEUM forbereder seg til en ny klasse med dyktige fagfolk med Microsoft Learn for Educators Program

  «Alle som ønsker å gjøre karriere innen medisinsk informatikk, må være dyktige i programvareutvikling, maskinlæring og andre ting. Heldigvis har Microsoft flere kurs som hjelper meg i gang med læringen og gir meg basiskunnskaper å bygge videre på.» Daniel Reichenpfader er masterstudent ved FH JOANNEUM University i Østerrike. Han snakker om hvor viktig forståelsen av […]

 • Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Med Dynamics 365 som kjernesystem har Folkeuniversitetet spart 4,8 årsverk bare på kursadministrering. Men det er bare begynnelsen. Ivana Aakerholm sin arbeidshverdag er like enkel som den er komplisert.   Som studierådgiver hos Folkeuniversitetet skal hun sørge for at alt som har med undervisningsopplegg og kursinnhold å gjøre er lett tilgjengelig for språklærere og studenter over […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

Kundehistorier

 • Et banner med bilde av en by og teksten

  Microsoft AccountGuard lanseres i Norge – økt beskyttelse mot dataangrep

  Av Kristine Beitland, Direktør for Myndighetskontakt i Microsoft Norge.  I mars ble Stortinget igjen utsatt for dataangrep. Er angrepene på Stortinget enestående? Svaret er dessverre nei. Angrepene skjer hyppigere og de statlige aktørene bruker sofistikerte metoder for å skaffe seg informasjon fra sivile, bedrifter og myndigheter. Der hvor de tidligere jaktet for økonomisk vinning eller for å skaffe til veie militær etterretning, går de nå […]

Tips

 • Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet […]