Two students in a classroom

Hvordan FH JOANNEUM forbereder seg til en ny klasse med dyktige fagfolk med Microsoft Learn for Educators Program

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 6 min.

«Alle som ønsker å gjøre karriere innen medisinsk informatikk, må være dyktige i programvareutvikling, maskinlæring og andre ting. Heldigvis har Microsoft flere kurs som hjelper meg i gang med læringen og gir meg basiskunnskaper å bygge videre på.»

Daniel Reichenpfader er masterstudent ved FH JOANNEUM University i Østerrike. Han snakker om hvor viktig forståelsen av ny teknologi har blitt for å kapre stillinger i fag med mange søkere – og hvordan Microsoft forbereder studenter på den nye teknologien.

Reichenpfader har deltatt på en rekke sertifiserte Microsoft-kurs som universitetet hans tilbyr gjennom Microsoft Learn for Educators Program. Ordningen, som er tilgjengelig på både bachelor- og masternivå, gir fremtidige ingeniører, forskere og matematikere mulighet til å skaffe seg kompetanse som de ulike sektorene etterspør.

«Det er så mange studieprogrammer å velge mellom at ett enkelt program ofte ikke dekker alt man trenger å lære», fortsetter han.

«Egenlæringskurs som Microsoft Fundamentals er et perfekt tillegg til undervisningen som gir alle mulighet til å tette kunnskapshull og komme i gang med livslang læring.»

Hvordan FH JOANNEUM endrer IT-undervisningen

FH JOANNEUM ble grunnlagt i 1995. Universitetet har årskull på ca. 4600 studenter og 650 ansatte. Det er landets nest største universitet for anvendt vitenskap, med 49 studieprogrammer som gir praktisk og prosjektorientert undervisning.

FH JOANNEUM er Microsoft-kunde og kjører IT-nettverket på Azure. Microsoft-løsninger står dessuten på pensum, og en av ekspertene på dem er veteranen Erwin Zinser, professor i biokjemi og informasjonsbehandling.

«Jeg har nesten 25 års erfaring med Microsoft-teknologi i forskningsprosjekter, undervisning og min egen bedrift», forteller han. «Jeg tok med meg kunnskap, kontakter og kompetanse fra bedriften og inn på universitetet da jeg ble professor.»

Men det var først i 2019 han ble oppmerksom på Microsoft Learn for Educators Program, som han bidro til å få i gang og for tiden også administrerer. «Jeg opplever at IT-undervisningen har endret seg enormt det siste tiåret. Nå kreves det en mer helhetlig tilnærming samt en grundigere forståelse av ny teknologi», sier han.

«Vi innså ansvaret vårt som undervisere til å oppdatere læreplanene og forberede studentene så godt vi kan.»

Han ser programmet som den perfekte måten å gjøre nettopp det på, noe han reflekterer over i sitt siste år med undervisning før pensjonsalderen. «Microsoft er kanskje først og fremst et teknologiselskap, men de har også forstått hvor viktig det er at teknologien oppfyller behov og krav i de ulike sektorene der den brukes», fortsetter han.

«Det er derfor Microsoft Learn for Educators Program fungerer så godt, det oppfordrer elevene til å utnytte teknologi til å påvirke og bidra til samfunnet.»

Programmet i et nøtteskall

FH JOANNEUM lanserte Microsoft Learn for Educators Program i 2020, som første institusjon i Vest-Europa. Lærere kan laste ned innholdspakker for alle fire Microsoft Fundamental-kursene – Azure, AI, Data og Power Platform – og benytte seg av ressurser som ferdige presentasjoner, lærebøker eller dataark.

Undervisere som deltar i programmet, får også gratis opplæring og sertifiseringer som hjelper dem med å undervise i kursene og holde seg oppdatert på ny utvikling. I skrivende stund har allerede ti undervisere ved FH JOANNEUM lastet ned kursene og lært dem til over 100 studenter. Fem av disse lærerne har også blitt Azure Fundamentals-sertifisert. Undervisningen spenner vidt: for eksempel kunstig intelligens, IT-styring og IT-samsvar, innføring i IT-arkitektur og utforming av skyarkitektur.

«Mellom BA- og MA-kursene har vi nå flere foredrag om Microsoft-teknologi», sier Zinser. «Disse kan variere fra innføringskurs i hva skyen er og hvordan man arbeider i den, til mer avanserte kurs om skystrategier og forretningsmodeller.»

Bachelorstudenten Peter Supper forteller at disse kursene gir ham den sertifiseringen stadig flere arbeidsgivere søker etter. «Microsofts løsninger og teknologi utgjør en tredjedel av informatikken», sier han.

«Når jeg nå starter på graden i IT-prosjektledelse, er det et godt utgangspunkt å kunne jobbe med en av de beste skytjenestene og få et bedre grep om KI.»

I forlengelse av disse innføringskursene er masterprogrammene, som Zinser sier gir en flott mulighet til å studere Microsoft-løsninger mer i dybden. «Det er her studentene virkelig kan begynne å utvikle nye programmer og utvide forståelsen sin av prosedyremodeller eller bruk av skyteknologi», sier han. «De kan også selv gi impulser til kursene og lære hvordan vi kan bruke teknologi til å forbedre samfunnet.»

Masterstudent Daniel Reichenpfader deler sine erfaringer: «Det jeg virkelig likte, var muligheten til å bruke maskinlæringsteori og KI-prinsipper – som jeg kjente til fra før – i praksis», sier han.

«Dette vil være avgjørende for min karriere i helsesektoren. Det er nemlig svært viktig å følge med på endring og innovasjon innen skyteknologi.»

Å overvinne motstand

FH JOANNEUM introduserte Microsoft Learn for Educators Program i 2020 i samarbeid med Microsoft-partneren Avanade. Selskapet holdt et gjesteforedrag for å øke bevisstheten om fordelene med programmet.

Som Erwin Zinser sier, var studentene generelt positive helt fra start, mens lærerne var mer skeptiske. «Jeg måtte jobbe litt for å overbevise kollegene mine», forteller han.

«Mange hadde aldri jobbet med Microsoft, så de var usikre på dette samarbeidet, og de kjente ikke til de gode ideene og perspektivene Microsoft kom med.»

Zinser så dette som en mulighet til å dempe skepsisen og vise hvor viktig det er å tilby sertifiserte kurs til både lærere og studenter. «Jeg engasjerte meg personlig i dette», sier han, «og programmet har hjulpet meg å vise at bransjen er i endring og at vi må utvikle oss i takt med den.»

Å takle utdanningssektorens kompetansegap

Microsoft Learn for Educators Program brukes nå av over 260 institusjoner over hele verden og viser seg å være et stadig viktigere bidrag i arbeidet med å bøte på kompetansemangler i vitenskaps-, teknologi- og ingeniørsektorene.

Nylige data fra World Economic Forum anslår at 50 % av globale ansatte vil trenge et kompetanseløft innen 2025. Eksperter understreker at utdanningssystemer må forberede studentene på et endret arbeidsmarked.

Som Zinser og hans studenter sier, er det her Microsoft Fundamentals-programmene kan gjøre en forskjell. «Den sektoren jeg utdanner meg til, helsesektoren, gjennomgår en stor endring fra papirbasert drift med lokale dataløsninger til digital drift i skyen», sier masterstudent Reichenpfader.

«Og når Microsoft nå snart åpner sitt første datasenter i Østerrike, kommer kunnskap om Azure Cloud Services til å være etterspurt på alle felt. Derfor er det viktig at jeg mestrer dem.»

FH JOANNEUM ønsker å gi Microsoft-kurs en større plass på læreplanen, og Zinser mener at teknologi er avgjørende for å tiltrekke seg en mer mangfoldig gruppe med studenter til realfag. Han avslutter slik: «Neste år går jeg av med pensjon. Jeg håper at jeg har bidratt til å gjøre teknologikurs mer interessante for kvinnelige studenter og på lavere utdanningstrinn».

«Jeg håper dette blir min arv – at jeg har bidratt til å øke bevisstheten om hvor viktig det er å studere teknologifag og ønske velkommen innovasjon gjennom programmer som Microsoft Learn for Educators.»

Microsoft Certifications

Earn certifications that show you are keeping pace with today’s technical roles and requirements.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Industri

 • en kropp av vann

  ML Ops in Action: Key learnings and best practices from the community

  Have you registered for Microsoft Ignite, the flagship tech conference organized by Microsoft? This year, we will have a Local Connection session for the Norwegian community and you don’t want to miss it!  In this local break-out session we have gathered some ML Ops experts from both Microsoft and our fantastic partners and customers in Norway. We will have a panel discussion on what is ML Ops (Machine Learning […]

Offentlig sektor

Utdanning

 • Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Karrieredag samlet IT-bransjen og uventede talenter 

  Inno-Sci utdanner minoritetskvinner for fremtidens IT-behov. Slik gikk det da studentene møtte bransjen:  – Vi er ikke annerledes enn andre. Vi har kompetansen, sertifikatene og kunnskapen som trengs for å gjøre en forskjell.  Det sier Archana Srivastava. Hun er student hos Inno-Sci og snart ferdigsertifisert nettsikkerhetsarkitekt.   Inno-sci er et nettbasert utdanningstilbud for kvinner med minoritetsbakgrunn […]

 • Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Slik sparer Folkeuniversitetet 8000 timer i året med Dynamics 365  

  Med Dynamics 365 som kjernesystem har Folkeuniversitetet spart 4,8 årsverk bare på kursadministrering. Men det er bare begynnelsen. Ivana Aakerholm sin arbeidshverdag er like enkel som den er komplisert.   Som studierådgiver hos Folkeuniversitetet skal hun sørge for at alt som har med undervisningsopplegg og kursinnhold å gjøre er lett tilgjengelig for språklærere og studenter over […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Hvordan Microsoft Learn tilbyr studenter etterspurt teknologikompetanse

  Lærernes samfunnsoppdrag er å forberede studentgenerasjonen på veien som ligger foran dem. Rent praktisk vil det si å lære studentene ferdighetene de trenger for å lykkes og trives i en digital fremtid.  Digital kompetanse er allerede på læreplanene til grunnskoler og videregående skoler i europeiske land. Høyere utdanningsinstitusjoner må derimot forberede studentene på livet utenfor […]

Kundehistorier

 • Et banner med bilde av en by og teksten

  Microsoft AccountGuard lanseres i Norge – økt beskyttelse mot dataangrep

  Av Kristine Beitland, Direktør for Myndighetskontakt i Microsoft Norge.  I mars ble Stortinget igjen utsatt for dataangrep. Er angrepene på Stortinget enestående? Svaret er dessverre nei. Angrepene skjer hyppigere og de statlige aktørene bruker sofistikerte metoder for å skaffe seg informasjon fra sivile, bedrifter og myndigheter. Der hvor de tidligere jaktet for økonomisk vinning eller for å skaffe til veie militær etterretning, går de nå […]

Tips

 • Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  Tid for å styrke din digitale kompetanse?

  I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet […]