Læsetid, 3 min.

Den offentlige sektor står overfor en stor opgave. Den skal fastholde den meget store tillid den nyder fra befolkningen og samtidig udvikle sig i takt med borgernes og samfundets interesser og den teknologiske udvikling. Ikke mindst skal den offentlige sektor tilbyde services og ydelser, der gør den i stand til at konkurrere med den private sektor. Ellers risikerer den offentlige sektor at tabe relevans.

Hent rapporten ‘AI i den offentlige sektor’ og få indsigt i, hvordan den offentlige sektor kan blive klar til fremtiden: Download rapporten her.

Allerede i dag er en række offentlige instanser meget langt i at bruge teknologier, der kan matche den private sektor. Sikkerhedsstyrelsen bruger fx machine learning til at scanne markedet for potentielt farlige og ulovlige produkter for at sikre, at de ikke når ud til forbrugeren. Erhvervsstyrelsen bruger samme teknologi til lynhurtigt at sortere og kategorisere de mange ansøgninger, der er kommet til corona-hjælpepakker og til sikre, at de udbetales under de rette forudsætninger, så risikoen for svindel reduceres.

I begge styrelser var sådanne opgaver tidligere manuelle – i dag er i høj grad automatiserede. Det er eksempler som disse, der gør, at sammenhængskraften i vores samfund øges og forstærkes. For når teknologien anvendes til det fælles bedste og til glæde for de mange og ikke de få, så øges tilliden. Tillid til at den lille virksomhed får den støtte, den har behov for, til tiden og tillid til, at der er systematisk kontrol med de produkter, der kommer ind på det danske marked.

Den danske samfundskontrakt er stærk

En ny undersøgelse, som EY har udarbejdet for Microsoft, og som samler input og cases fra 12 europæiske lande, viser, at den danske offentlige sektor er ganske godt med, når det netop handler om at implementere teknologier som fx kunstig intelligens. Vi har i Danmark en række gode cases og eksempler på offentlige myndigheder, der har brugt teknologen til at effektivisere eksisterende sagsgange eller opfinde helt nye produkter og services til gavn for borgere og virksomheder.

Og det er afgørende, at teknologien udvikles, implementeres og skaleres i nogenlunde samme takt i den private og offentlige sektor. Sker det ikke, er der risiko for den samfundskontrakt, der er indgået mellem borger og stat eroderes, og at den offentlige sektor taber relevans. I Danmark er samfundskontrakten stærk, fordi den bygger på en velfærdsstat med en stærk offentlig sektor og et stærkt sikkerhedsnet for den enkelte borger. Men for at kontrakten skal holde, skal den offentlige sektor være konkurrencedygtig.

Den offentlige sektor skal forblive relevant

I Danmark er vi vant til et højt offentligt serviceniveau, der langt hen ad vejen er båret frem af teknologiske landvindinger. Og som borgere stiller vi høje krav. Hvis den offentlige sektor skal kunne leve op til borgernes forventninger, skal den måde vi leverer offentlig service på gentænkes – og her spiller kunstig intelligens en central rolle.

Nogen steder i den offentlige sektor betyder det, at man skal afprøve nye løsninger med brug af kunstig intelligens. Her kan man med fordel trække på inspiration fra de mange cases som EYs undersøgelse behandler. Andre steder er vi ude over pilotfasen, og vi har kørt ’sandkasse’-forsøg og tests. Her skal vi nu skalere og implementere bredt, for at høste de massive gevinster der er ved at bruge nye teknologier. Både for borgere og samfund.

Rapport: AI i den offentlige sektor

Hent rapporten og bliv klar til fremtiden – transformation af den offentlige sektor

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Offentlig forvaltning

 • Surface Go

  Giv dine medarbejdere mulighed for at udrette mere, uanset hvor de er

  Medarbejderne er hverdagens helte hos offentlige myndigheder. De er ofte de første, borgerne kommer i kontakt med samt de første til at repræsentere din organisation og til at sætte dine tjenester i værk. Men de er ofte de sidste, der får adgang til den nyeste teknologi. Bedre teknologi gør produktiviteten mere effektiv ved at spare […]

 • Overblik og samarbejde er vejen til en cybersikker offentlig sektor

  Overblik og samarbejde er vejen til en cybersikker offentlig sektor

  I en tid hvor den digital transformation sker i en hidtil uset skala, står alle typer og størrelser af organisationer over for en lang række prioriteringer som har direkte indflydelse på deres cybersikkerhed – her er offentlige institutioner ingen undtagelse. Den 2. november samlede Microsoft Danmark derfor branchefolk og eksperter til et arrangement med plads […]

Produktion

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • Navigating the AI Era: How Microsoft Azure is Redefining Software Development

  Navigating the AI Era: How Microsoft Azure is Redefining Software Development

  As organizations increasingly integrate AI into their core business, emphasis on unlocking the full potential of AI and adapting new developments is getting more vital. At Microsoft Build: AI Day on February 29th, we discovered how organizations can infuse responsible AI practices and drive productivity and collaboration by utilizing GPT-4 Turbo with Vision and GitHub […]

Kundecases

Kundehistorier

Sikkerhed og databeskyttelse

 • 5 people on stage

  Microsoft Security Day 2023: Strengthening the Security Posture of Modern Organizations

  Cyber threats against critical infrastructure are rising with the emergence of the Internet of Things, Operational Technologies, and the evolution of malware. This development introduces new vulnerabilities to organizations, and thus, taking measures to prevent cyber-attacks is more critical than ever before. But what are the actions we need to take? And how to keep […]