Lesetid, 4 min.

Har du hørt om undervisningsverktøyet som hjelper med leseutvikling? Microsoft har fantastiske nyheter for de som er interessert i å øke leseferdighetene til elevene! Det har nå kommet Reading Progress. På norsk heter den Lesefremdrift og er en del av oppgaver i Teams. Det er et gratis verktøy som følger med på elevenes progresjoner med leseflyt, uttalelse og mer. Det er fult mulig å bruke Lesefremdrift med engelsk, fransk eller tysk. Alle de vanligste undervisningsspråkene er tilgjengelig, og det fungerer helt supert på norsk!

Elevene kan øve og oppleve mestringsfølelser uten presentasjonsbekymringer. De leser høyt mens de tar opptak. En elev kan slette opptaket dersom de ønsker å prøve på nytt før innleveringen. Elevene kan øve selvstendig og regelmessig. Fokuset blir på å øke individuelle ferdigheter i et trygt miljø. Med Lesefremdrift kan lesetreningen skje når det passer best. Læreren kan lytte og komme med tilbakemeldinger når og hvor som helst i etterkant.

Hvis du vil vite mer om hvordan Lesefremdrift fungerer, se gjerne videoen om Lesefremdrift fra elev-, skole- og foresattes perspektiv. Ta gjerne kontakt med Eva Steffensen i Microsoft Norge via epost for å høre hvordan Lesefremdrift kan hjelpe din skole.

Lærere har ekstra utfordringer dette skoleåret fordi skolestengingen i fjor førte til at elevene øvde i en mindre grad med leseferdighetene sine. Siden samfunnet er fortsatt påvirket av pandemien kan elever og familier nå oppleve bedre undervisning ved å bruke Lesefremdrift. Verktøyet bygger muligheter for elever og lærere til å komme tilbake på sporet på en ikke-stigmatiserende måte og med full tilpasning. Med denne fantastiske hybrid løsningen transformeres læringen!

Lærere velger lesematerielle som passer lesenivåene til elevene. Det kan brukes både for yngre og eldre elever samt de med leseutfordringer. Lesefremdrift er brukervennlig for elever med dysleksi. I tillegg, er det supert å bruke med de som har norsk som andre språk. Lesefremdrift er en fleksibel ressurs som legger til rette for oppfølging og kartlegging. De som underviser kan velge å gjennomgå elevers lesing manuelt eller bruke Automatisk gjenkjenning til å spare tid. Den fungerer på norsk og mye mer. Med Automatisk gjenkjenning kan læreren få et raskt overblikk om lesingen er presis/grad av nøyaktighet, lesehastighet, mest utfordrende ord, uttalelsesfeil, utelatelser eller innsettinger. Deretter gir Teams Education Insights oversikt med visualisering over progresjonen.

Først, lager læreren oppgaven. De kan bruke et valgfritt Word eller PDF dokument som lesetekst. Grad av uttalelses nøyaktighet eller avvikling kan stilles før oppgaven blir utdelt. Det kan være lurt å justere for mindre grad av sensitivitet for yngre elever, for eksempel. Lesenivå, antall forsøk og sjanger kan også synliggjøres.

Etter at oppgaven er distribuert, åpner elevene et opptaksområde. Om ønsket, kan lærere bruke kun lydopptak.  Etter nedtelling, blir lesestoffet synliggjort og da kommer eleven i gang med lesingen. Engasjerende Leser kan også skrus på i forkant for elever som ønsker støtte.

Det tredje leddet blir at læreren kan se fargekoding på repetisjoner, selvkorrigeringer samt grad av nøyaktighet, lesehastighet, mest utfordrende ord, uttalelsesfeil, utelatelser eller innsettinger. Deretter vurderer læreren lesingen og kan gi fortløpende personlige tilbakemeldinger. Det kan bli knyttet opp til tilbakemeldingsverktøy og karakterboka.

Til slutt blir data fra lesingsøktene automatisk samlet i Insights for å skape en helhetlig oversikt. Der får lærere klassevist innsyn over de vanskeligste ordene, nøyaktighet og lesehastighet. Dette støtter lærerne med konkrete evidens sånn at de kan utføre gode tiltak på tvers av hele klassen eller per elev. Konsekvente justeringer og tilpasninger av leseundervisning kan legges opp til fordi læreren har et godt pedagogisk utgangspunkt som de kan nyttiggjøre.

Se hvordan du kan bruke Lesefremdrift for å gi interaktive lese- og språkoppgaver.

Vil du prøve en klikkbar interaktiv demo/veiledning?

Kom i gang med Lesefremdrift i dette korte kurset!

Flere nyttige lenker:

Bloggpost: https://aka.ms/ReadingProgressAugust2021

Landingsside: https://aka.ms/ReadingProgress

Støttede språk: https://aka.ms/ReadingProgressLanguages

Fordi lærere ikke trenger å legge opp til å lytte til en og en elev i klasserommet er Lesefremdrift veldig tidsbesparende. Andre fordeler er at det blir lett å holde oversikt over fremgang – både klassevis og individuelt.

Pedagoger kan bruke, se eller få innblikk som ser slikt ut:

Lesing og digitale ferdigheter er essensielle for å ta til seg kunnskap og Lesefremdrift støtter målrettet øving. Det er en genial løsning. Lesefremdrift er gratis og kan brukes i skrivebordsversjon av Teams, på web, Mac, Android, iPhone og iPad. Det er et innovativt og brukervennlig verktøy som virkelig transformerer undervisning. Lesefremdrift fører til mestring! Det er masse muligheter!

 

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Offentlig sektor

 • Surface Go

  Gi Firstline Workers flere muligheter med teknologi, uansett hvor de er

  Firstline Workers er hverdagsheltene i våre offentlige tjenester. De er ofte de første som kommuniserer med folk, og de første som representerer organisasjonen og leverer tjenestene dere tilbyr. Men de er ofte de siste som får tilgang til den nyeste teknologien. Bedre teknologi forbedrer produktiviteten ved å spare tid og penger, effektivisere driften og gjøre […]

Utdanning

 • Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Surface Laptop SE er robust, rimelig og spesialdesignet for skolebruk. Nå kommer den bærbare datamaskinen endelig til norske klasserom.    Surface Laptop SE er den første bærbare datamaskinen fra Microsoft som er spesifikt utviklet til bruk for barne- og ungdomsskoleelever. Modellen er hardfør, intuitiv, sikker og tilpasset elevers bruk i klasserommet og leksepulten hjemme. Med en […]

 • NTNU går sammen med Microsoft og HP for å etterutdanne næringslivet innen cybersikkerhet

  NTNU går sammen med Microsoft og HP for å etterutdanne næringslivet innen cybersikkerhet

  Cybertrusler er et stadig voksende samfunnsproblem for norske virksomheter. Når de tre store aktørene i offentlig og privat sektor nå går sammen, vil de svare på myndighetenes strategi innen kompetanse og etterutdanning. Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU. Informasjonsbeskyttelse | Søknadsfrist: 30. november Endepunktssikring | Søknadsfrist: 19. desember Nettverkssikkerhet | […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • The Arctic Cloud Developer Challenge

  The Arctic Cloud Developer Challenge

  The Arctic Cloud Developer Challenge Last weekend was the 9th annual Arctic Cloud Developer Challenge. This three-day hackathon offers a unique experience for partners to share, learn from each other and test their limits for what they can do with technology to provide solutions that solve real world business problems. Formally known as the Arctic […]

Presse

 • Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Surface Laptop SE er robust, rimelig og spesialdesignet for skolebruk. Nå kommer den bærbare datamaskinen endelig til norske klasserom.    Surface Laptop SE er den første bærbare datamaskinen fra Microsoft som er spesifikt utviklet til bruk for barne- og ungdomsskoleelever. Modellen er hardfør, intuitiv, sikker og tilpasset elevers bruk i klasserommet og leksepulten hjemme. Med en […]

Sikkerhet og personvern

 • Sofie Lindblom med Surface-enhet i styrerom

  Cyberhygiene i det digitale rom. Hvordan beskytter vi oss selv og demokratiet i en hybrid arbeidshverdag med økning av statlige cyberangrep?

  Pandemien har lært oss viktigheten av god håndhygiene – nå må vi være like nøye med vår cyberhygiene i en hybrid arbeidshverdag og hvordan vi beskytter våre demokratiske verdier i møte med et skjerpet trusselbilde.  Teknologi påvirker stadig større deler av våre liv. Med koronapandemien som katalysator, har digitaliseringen skutt fart det siste året. Denne ekspressdigitaliseringen gjør oss mer sårbare. Aldri har cybersikkerhet vært viktigere. Ja, selve demokratiet står overfor store digitale trusler. Mens […]