NTNU går sammen med Microsoft og HP for å etterutdanne næringslivet innen cybersikkerhet

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 3 min.

Cybertrusler er et stadig voksende samfunnsproblem for norske virksomheter. Når de tre store aktørene i offentlig og privat sektor nå går sammen, vil de svare på myndighetenes strategi innen kompetanse og etterutdanning. Den nye etterutdanningen blir den første av sitt slag på NTNU.

Informasjonsbeskyttelse | Søknadsfrist: 30. november
Endepunktssikring | Søknadsfrist: 19. desember
Nettverkssikkerhet | Søknadsfrist: 9. januar

De siste årene har både privat og offentlig sektor i Norge slitt med store mengder cyberangrep, og med det også flere alvorlige brudd. Med bakgrunn i dette har nå NTNU, Microsoft og HP gått sammen om etterutdanningen «Digital sikkerhet i praksis». Utdanningen er rettet mot små og store virksomheter som ønsker å bygge kompetanse om cybersikkerhet, og da spesifikt ingeniører, konsulenter og andre som jobber med drift og utvikling av IT-systemer i disse virksomhetene.

– Målet med kurset er at de som håndterer IT-systemene får oppdatert kompetanse, slik at de bedre kan beskytte systemene og virksomheten mot cyberkriminalitet. Dessverre er det alt for lite kunnskap om cybersikkerhet i norske bedrifter, sier Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU.

Ingrid Schjølberg, dekan ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk ved NTNU, Verner Hølleland, adm.dir. i HP Norge og Kristine Dahl Steidel, adm.dir. i Microsoft Norge er stolte samarbeidspartnere for det nye cybersikkerhetskurset ved NTNU.

En kontinuerlig prosess

Verner Hølleland, administrerende direktør i HP Norge, er initiativtakeren til den nye utdanningen. Han poengterer at det i arbeidet med å styrke sikkerhetskunnskapen, også må bygges en forståelse av at arbeid med sikkerhet er en kontinuerlig prosess.

– Hver eneste dag kommer det hundretusenvis av nye angrepstyper, og da sier det seg selv at kunnskapen også må oppdateres kontinuerlig. Det er dette som gjør samarbeidet mellom NTNU, Microsoft og oss i HP så unikt i en slik kurssammenheng. Vi har også sørget for at kostnaden for utdanningen er så lav at den er tilgjengelig for alle virksomheter – uavhengig av størrelse, sier han.

Dette stiller dekanen seg bak. Hun ser, som Hølleland, med bekymring på den økende andelen angrep mot norske virksomheter, og er glad for at de nå kan tilby dem et fullverdig og oppdatert kurstilbud.

– Sammen med Microsoft og HP har vi nå etablert en verktøykasse som tar for seg noen av de mest grunnleggende grepene virksomheten kan ta for å bli mindre attraktive mål for cyberkriminelle, sier hun.

Stort behov for etterutdanning

Kristine Dahl Steidel, administrerende direktør i Microsoft Norge, er tydelig på at det er et skrikende behov etter flere med kompetanse innen cybersikkerhet.

– Angrepene blir stadig mer sofistikerte, og viktigheten av at norske virksomheter tar grep for å bedre sikkerheten har aldri vært større. Vi ser et økende antall angrep også mot norske virksomheter, offentlige som private, og mener det er på høy tid at norske virksomhetene investerer i mer kunnskap for sine ansatte. Dette er ikke bare en investering i de ansatte, det er bra for forretningen.

Info om utdanningen

Utdanningen «Digital sikkerhet i praksis» vil starte opp før jul. Hvert kurs har plass til 50 deltakere, og består av en fysisk samling på syv timer, individuelt forarbeid på tre timer og individuelt etterarbeid på syv timer.

Kurset består av fire bolker som kan tas uavhengig av hverandre.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Offentlig sektor

 • Surface Go

  Gi Firstline Workers flere muligheter med teknologi, uansett hvor de er

  Firstline Workers er hverdagsheltene i våre offentlige tjenester. De er ofte de første som kommuniserer med folk, og de første som representerer organisasjonen og leverer tjenestene dere tilbyr. Men de er ofte de siste som får tilgang til den nyeste teknologien. Bedre teknologi forbedrer produktiviteten ved å spare tid og penger, effektivisere driften og gjøre […]

Utdanning

 • Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Surface Laptop SE er robust, rimelig og spesialdesignet for skolebruk. Nå kommer den bærbare datamaskinen endelig til norske klasserom.    Surface Laptop SE er den første bærbare datamaskinen fra Microsoft som er spesifikt utviklet til bruk for barne- og ungdomsskoleelever. Modellen er hardfør, intuitiv, sikker og tilpasset elevers bruk i klasserommet og leksepulten hjemme. Med en […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • Sofie using Surface in airport lounge

  Hvorfor teknologi er nøkkelen til kontakt og samhold i kreative team

  Det fungerer ikke lenger med en universalløsning. Fast arbeidstid og strengt definerte roller er ut, fleksibilitet og kreativitet er inn. Alle ønsker en arbeidsplass som er mer «flytende» – der grensene mellom jobb og interesser er uklare. Jobben bør være morsom. Den bør være givende. Den bør være meningsfull. Å kunne bestemme hvor, hvordan og […]

Presse

 • Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Hardfør og prisgunstig laptop – perfekt for skolesekken

  Surface Laptop SE er robust, rimelig og spesialdesignet for skolebruk. Nå kommer den bærbare datamaskinen endelig til norske klasserom.    Surface Laptop SE er den første bærbare datamaskinen fra Microsoft som er spesifikt utviklet til bruk for barne- og ungdomsskoleelever. Modellen er hardfør, intuitiv, sikker og tilpasset elevers bruk i klasserommet og leksepulten hjemme. Med en […]

Sikkerhet og personvern

 • Hold dine idéer sikre i en mobil verden

  Hold dine idéer sikre i en mobil verden

  Organisasjoner er frempå med å omfavne mobilitet og skyteknologi, samtidig som sikkerhetsproblemer vedvarer – dette må vi fikse.  Innen 2020 skal 42% av arbeidskraften være mobil. Og samtidig som medarbeidere forventer at arbeidsplassens mobilitet skal være i vekst, møter organisasjoner stadig nye komplekse og voksende hindringer. Dine ansatte vet godt hvor bra mobilitet i arbeidstiden kan være for produktiviteten. Men uansett hvor man velger å jobbe, er trusslene mot sikkerheten sterk. Men her er […]