Hvorfor kreativitet betyr produktivitet på den nye, moderne arbeidsplassen

Dag Nyrud

Dag Nyrud

Direktør for Modern Workplace

Lesetid, 1 min.

Arbeidsplassen er i endring. Kreativitet er ikke lenger en motsetning til produktivitet. Faktisk går de hånd i hånd. Du har makten til å skape en jobbkultur der ideer blomstrer, og der produktivitet handler om å oppnå mer, ikke gjøre mer.

Forvandle gode ideer til gode forretninger

Visste du at 80 % av ansatte føler at de i økende grad blir presset til å være mer produktive enn kreative¹? Eller at rundt 75 % mener de ikke lever opp til sitt kreative potensial²?

Med de riktige verktøyene kan du la de ansatte forme, dele og selge sin kreative tenkning så langt det er mulig – og samtidig skape vekst i virksomheten.

Drodling forbedrer hukommelsen

Drodling blir gjerne sett på som en tankeløs, lat og distraherende aktivitet, men det er en spennende og fruktbar måte å ta notater på. Folk som drodler, husker i gjennomsnitt 29 % mer informasjon enn de som ikke gjør det³.

Moderne enheter, som Surface med Surface-penn, lar folk jobbe på en naturlig måte, enten de drodler eller ikke. Men fordelene handler om mer enn skisser og notater. Det handler også om å kunne jobbe på farten – og samtidig holde jobbfiler og personopplysninger trygge – og å holde kontakten med hele teamet for effektivt samarbeid.

¹ 180 % i USA og Storbritannia, 85 % i Frankrike. Kilde: Adobe, State of Create Study, april 2012

² Kilde: Adobe, State of Create Study, april 2012

³ Kilde: Andrade, 2009

Gratis whitepaper: Hvordan teknologi hjelper bedrifter med å få fullt utbytte av ideer

Skap et bedre arbeidsmiljø der de ansatte har utstyr og muligheter til å generere nye ideer

Offentlig sektor

  • Surface Go

    Gi Firstline Workers flere muligheter med teknologi, uansett hvor de er

    Firstline Workers er hverdagsheltene i våre offentlige tjenester. De er ofte de første som kommuniserer med folk, og de første som representerer organisasjonen og leverer tjenestene dere tilbyr. Men de er ofte de siste som får tilgang til den nyeste teknologien. Bedre teknologi forbedrer produktiviteten ved å spare tid og penger, effektivisere driften og gjøre […]