Hvorfor kreativitet betyr produktivitet på den nye, moderne arbeidsplassen

Dag Nyrud

Arbeidsplassen er i endring. Kreativitet er ikke lenger en motsetning til produktivitet. Faktisk går de hånd i hånd. Du har makten til å skape en jobbkultur der ideer blomstrer, og der produktivitet handler om å oppnå mer, ikke gjøre mer.

Forvandle gode ideer til gode forretninger

Visste du at 80 % av ansatte føler at de i økende grad blir presset til å være mer produktive enn kreative¹? Eller at rundt 75 % mener de ikke lever opp til sitt kreative potensial²?

Med de riktige verktøyene kan du la de ansatte forme, dele og selge sin kreative tenkning så langt det er mulig – og samtidig skape vekst i virksomheten.

Drodling forbedrer hukommelsen

Drodling blir gjerne sett på som en tankeløs, lat og distraherende aktivitet, men det er en spennende og fruktbar måte å ta notater på. Folk som drodler, husker i gjennomsnitt 29 % mer informasjon enn de som ikke gjør det³.

Moderne enheter, som Surface med Surface-penn, lar folk jobbe på en naturlig måte, enten de drodler eller ikke. Men fordelene handler om mer enn skisser og notater. Det handler også om å kunne jobbe på farten – og samtidig holde jobbfiler og personopplysninger trygge – og å holde kontakten med hele teamet for effektivt samarbeid.

¹ 180 % i USA og Storbritannia, 85 % i Frankrike. Kilde: Adobe, State of Create Study, april 2012

² Kilde: Adobe, State of Create Study, april 2012

³ Kilde: Andrade, 2009

Gratis whitepaper: Hvordan teknologi hjelper bedrifter med å få fullt utbytte av ideer

Skap et bedre arbeidsmiljø der de ansatte har utstyr og muligheter til å generere nye ideer

Artikler du kan ha interesse av:

Gi Firstline Workers flere muligheter med teknologi, uansett hvor de er