Vil gjøre verden mer tilgjengelig med kunstig intelligens

Ole Tom Seierstad

I fremtiden kan kunstig intelligens (AI) bidra til et bedre helsestell, til å oppfylle grunnleggende menneskelige behov og til å skape et mer inkluderende og tilgjengelig samfunn. Nå starter Microsoft en stor femårig satsing som skal utnytte kunstig intelligens for å gi mennesker med funksjonshemminger bedre muligheter for livsutfoldelse.

Enten oppgaven er å løse grunnleggende menneskelige utfordringer, å gjøre omgivelsene mer tilgjengelige, eller å gjøre hverdagen og arbeidslivet enklere, har alle vi som utvikler teknologi en viktig rolle. Derfor lanserer vi nå AI for Accessibility. Dette er et opprop til utviklere, organisasjoner, akademia, forskere og oppfinnere om å få fart på arbeidet med å finne gode løsninger for mennesker med funksjonshemminger.

Gjennom bevilgninger tilsvarende mer enn 200 millioner kroner over de neste fem årene, skal Microsoft ta i bruk kunstig intelligens til å gi bedre muligheter til menneskelig utfoldelse for de mer enn én milliard menneskene som lever med funksjonshemminger. Satsingen vil konsentrere seg om områdene arbeidsliv, menneskelig samhandling og moderne liv.

Foruten penger, stiller Microsoft teknologiplattformer og relevant ekspertise til rådighet. Ved hjelp av Azure Cognitive Services kan utviklere lage intelligente apper som utnytter fremskritt i for eksempel transkripsjon av tale til tekst, tjenester for visuell gjenkjennelse og prediktiv tekst-funksjonalitet. Vi har allerede sett resultater av dette i form av Seeing AI og alt-text, som hjelper blinde og svaksynte, og i Helpicto, som er laget for autister.

Som teknologiutviklere har vi makt til å definere hvilke retninger utviklingen skal ta. Med makt følger ansvar, og å bidra til en tryggere og mer rettferdig verden er et ansvar Microsoft tar på alvor. Vi har alltid vært opptatt av at teknologi skal være etisk forsvarlig, og etterhvert som kunstig intelligens får en større rolle i livene våre, blir denne forpliktelsen enda mer aktuell.

 

Lær mer om Microsofts samfunnsansvar

Artikler du kan ha interesse av:

En hjertesak