Et sunt samfunn krever en sunn planet

Kimberly Lein-Mathisen
Lesetid, 2 min.  

I januar annonserte vi at Microsoft skal være karbonnegative innen 2030. Mens COVID-19 har påvirket hverdagen vår siden den gang, har ikke spørsmålet om bærekraft blitt mindre viktig. Vi presenterer derfor nå neste trinn i sin bærekraftsstrategi for 2020, med fokus på å bevare og beskytte biologisk mangfold og helse i verdens økosystemer.

Vi er avhengige av ren luft, vann, mat, medisin, energi og byggematerialer som naturen gir oss. Å opprettholde naturens helse for både vår generasjon og fremtidige generasjoner er en av vår tids største utfordringer. En av måtene vi støtter dette arbeidet på er å utvikle og anvende teknologi som kan bidra til å løse disse utfordringene.

Microsofts nye initiativ for biologi og mangfold inneholder et ambisiøst program for å samle miljødata fra hele verden og anvende dem i en ny «Planetary Computer». I tillegg vil vi tilrettelegge for at partnere og kunder skal kunne dra nytte av disse dataene for å forbedre egne miljømessige beslutninger i sin organisasjon.

Microsoft vil ta i bruk fire prinsipper som skal veilede arbeidet vårt for å nå våre biologiske mangfoldsmål:

  1. Ta i bruk data og digital teknologi. Vi kan ikke løse problemer som vi ikke fullt forstår. Derfor vil vi samle miljødata fra hele verden og kjøre dem gjennom databehandling og maskinlæring i den nye «Planetary Computer»
  2. Støtte partnere og kunder over hele verden. Vi vil bruke «Planetary Computer» til å utvikle og distribuere teknologi som vil hjelpe våre partnere og kunder i å ta miljømessige beslutninger i egne organisasjoner.
  3. Bruke vår stemme i økosystemrelaterte spørsmål i sosialpolitikken. Vi kommer til å støtte og gå inn for sosialpolitiske initiativ som omhandler økosystemer på nasjonalt og globalt nivå.
  4. Ta ansvar for vårt eget avtrykk. Vi vil ta ansvar for innvirkningen vi har på økosystemer fra våre direkte operasjoner ved å beskytte mer landmasse enn vi bruker frem til 2025.

Les mer om Microsofts nye bærekraftsstrategi samt se annonseringen over webcast her.*

*Innhold på engelsk

Lær mer om Microsofts samfunnsansvar

Lær mer om vår innsats

Kostnadsfritt whitepaper: AI 360°-modellen

Finn ut hvordan du navigerer i modellen og lykkes med AI i bedriften

Artikler du kan ha interesse av:

Filantropi

En hjertesak

Filantropi

What actions will you take?