en gruppe mennesker som sitter ved et bord

Jurykriterier, evaluering og premier

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 1 min.

Jurymedlemmene vil vurdere hvert lag og gi en poengsum fra 1-10 basert på følgende kriterier:

1. Relevans: Hvor relevant er idéen og løsningen?

2. Brukervennlighet: Hvor intuitiv og brukervennlig er løsningen?

3. Fremtidsrettet: Hvor stor grad er løsningen rigget for fremtiden?

4. Gjennomførbar: Hvor sannsynlig er det å sette løsningen ut i livet?

5. Bærekraftig: I hvor stor grad er løsningen i tråd med FNs bærekraftsmål?

6. Teknologivalg: I hvor stor grad har deltakende lag benyttet Microsoft Teams og tilknyttet teknologi for å få til ideen og løsningen? Tips: Arkitekturskisse vil hjelpe med å tydeliggjøre teknologivalg.

Hva må ditt lag levere inn for å kvalifisere som kandidat til å vinne innovasjonskonkurransen?

1. Skriftlig og visuell fremstilling av problemstillingen dere har valgt og forklaring av den digitale løsningen dere har kommet frem til. Lever i PDF format max 10 sider (gjør om PowerPoint til PDF format før innlevering).

2. Arkitekturskisse, 1-2 sider, PowerPoint til PDF format.

3. Beskrivelse av ditt team og hvordan dere har jobbet under innovasjonskonkurransen. Max 400 ord.

Frist for innlevering av overnevnte er: torsdag 29. september kl 17.00.
Innlevering vil skje i den private kanalen ditt lag får i Teams-gruppen for arrangementet når dere er meldt på. Meld deg på i dag.

Premier

Førsteplass – ‘Årets innovative organisasjon innen offentlig sektor 2021’ av Microsoft
Gis til den gruppen som har fått høyest poengsum fra juryen.

Premie blir annonsert snart.

Det vil også bli annonsert mindre utmerkelser og premier i løpet av konkurransen.

Vi oppdaterer med mer informasjon snart.