en gruppe mennesker som sitter ved et bord

Jurykriterier, evaluering og premier

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 1 min.

Jurymedlemmene vil vurdere hvert lag og gi en poengsum fra 1-10 basert på følgende 5 kriterier:

Relevans: Hvor relevant er idéen og løsningen?

Brukervennlighet: Hvor intuitiv og brukervennlig er løsningen?

Fremtidsrettet: Hvor stor grad er løsningen rigget for fremtiden?

Gjennomførbar: Hvor sannsynlig er det å sette løsningen ut i livet?

Bærekraftig: Hvor stor grad er løsningen i tråd med FNs bærekraftsmål?

Teknologivalg: Hvor stor grad har deltakende lag benyttet Microsoft Teams og tilknyttet teknologi for å få til ideen og løsningen? Tips: Arkitekturskisse vil hjelpe med å tydeliggjøre teknologivalg.

Hva må ditt lag levere inn for å kvalifisere som kandidat til å vinne innovasjonskonkurransen?

Skriftlig og visuell fremstilling av problemstillingen dere har valgt og forklaring av den digitale løsningen dere har kommet frem til. Lever i PDF format max 10 sider (gjør om PowerPoint til PDF format før innlevering).

Arkitekturskisse, 1-2 sider, PowerPoint til PDF format.

Beskrivelse av ditt team og hvordan dere har jobbet under innovasjonskonkurransen. Max 400 ord.

Frist for innlevering av overnevnte er: torsdag 29. april kl 17.00.
Innlevering vil skje i den private kanalen ditt lag får i Teams-gruppen for arrangementet når dere er meldt på. Meld deg på i dag.

Premier

Førsteplass – ‘Årets innovative kommune 2021’ av Microsoft
Gis til den gruppen som har fått høyest poengsum fra juryen.

Premie blir annonsert snart.

Det vil også bli annonsert mindre utmerkelser og premier i løpet av konkurransen.

Vi oppdaterer med mer informasjon snart.

Lynkurs i Microsoft Teams

Ta et kostnadsfritt lynkurs i Microsoft Teams