et nærbilde av et leketøy
Lesetid, 8 min.

Etter suksessen fra fjorårets Hour of Code lanseres enda en ny kodeverden i Minecraft: Education Edition! Verdenen kan åpnes rett fra spillbiblioteket, men vil også være tilgjengelig som en gratis demo som kan lastes ned fra aka.ms/HourofCode2020 eller hjemmesidene deres 

Dette er et komplett undervisningsopplegg som er designet for å være lett å komme i gang med for alle og enhver, både lærere og elever, uavhengig av tidligere erfaring med Minecraft: Education Edition (heretter M:EE). Opplegget inneholder notater til læreren med forberedelsesmateriell som kan bidra til refleksjon og diskusjon i plenum, oversiktlige læringsmål og tips og triks, i tillegg til løsningsforslag til de ulike utfordringene. 

I årets kodetime vil elever lære om empati og medborgerskapsamarbeid og inkludering, og å omfavne mangfoldet som gjør oss alle unike! I tillegg blir elever introdusert for både blokk- og tekstbasert koding, avhengig av brukerens nivå.

grafisk brukergrensesnittTekst

Kodeblokkene er tilgjengelig både på engelsk og norsk, så språk er ingen hindring!

Innebygd i Minecraft: Education Edition finnes det flere ulike tilgjengelighetsverktøy for å bidra til at alle kan lære etter egen evne og tempo. Engasjerende leser er et verktøy som bruker anerkjente teknikker til å forbedre lesing for personer uavhengig av alder eller ferdigheter. Det er bygget rett inn i M:EE og kan aktiveres ved å enten trykke på knappen for Engasjerende leser (se nedenfor) eller peke på et skilt eller en tavle med tekst og trykke på knappen «i» på tastaturet. 

Tekst

I år blir vi tatt med på en reise til to ulike landsbyer som i flere hundre år har holdt til i samme område, uten å ha stort med hverandre å gjøre, men nå, ved hjelp av kodingens kraft, kan vi hjelpe dem med å se hverandres styrker og samarbeide for å skape en bedre verden sammen. Se traileren på aka.ms/HOCTrailer2020. 

Lærerens hovedrolle vil være å hjelpe elevene å reflektere rundt temaene opplegget tar opp. Nedenfor har vi samlet viktige begrep og spørsmål elevene bør gjøre seg kjent med og reflektere rundt før de begynner å jobbe i verdenen.  

Før du setter i gang kan det være lurt å se på introduksjonsvideoen for lærere (aka.ms/HoCWalkThru2020) for å sette seg inn i innholdet i verdenen og hvordan barna skal jobbe for å løse utfordringene de møter. 

Om du som underviser ønsker å lære mer om hvordan du kan bruke M:EE og koding i klasserommet finnes det flere kurs og læringsstier på Microsoft Lærersenter.
Til årets kodetime er det laget et helt nytt kurs for å hjelpe lærere å komme i gang og besvare ofte stilte spørsmål. Gå inn og ta Minecraft Hour of Code 2020: Facilitator training på Microsoft Lærersenter! Det finnes også mer generelle kurs hvor man kan lære om algoritmisk tenkning og blokkbasert koding som Building Blocks of Code part 1. 

Alle ressursene lenket i denne artikkelen kan også finnes  aka.ms/MEEHOCTaleof2CitiesOm du har flere spørsmål rundt kodetimen kan du se nærmere på aka.ms/MEEHOCFAQ. 

Løsningsforslag til utfordringene kan også være lurt å ha for hånden, om noen skulle sette seg fastaka.ms/HoCAnswers2020 

La oss se nærmere på læringsmål, tips for avstandslæring og det detaljerte opplegget for årets Kodetime: 

Læringsmål 

Gjennom opplegget vil elever kunne lære å 

 • Forstå viktigheten og fordelene ved mangfold, og mangfoldets og inkluderingens rolle i et fellesskap 
 • Forstå hva fordommer er og gjenkjenne hvordan de kan forårsake skade 
 • Opprette kodeløsninger som inkluderer sekvenser, iterasjon og løkker 
 • Dekomponere (bryte ned) trinnene som trengs for å løse et problem i en nøyaktig sekvens av instruksjoner 
 • Iterere på kodingsløsninger for å fullføre en oppgave 

Fjernlæring 

Hvis du planlegger å gjennomføre dette opplegget med fjernlæring, kan dette være gode tips å ta med seg: 

 1. Denne leksjonen er ikke utformet som en flerspilleropplevelse. Hver enkelt elev bør arbeide i sin egen versjon av verden. 
 2. Del elevene i par eller små grupper via f.eks. grupperom i Teams, slik at de kan hjelpe hverandre med å feilsøke når de løser kodepuslespill. 
 3. Gitt at elever sannsynligvis vil ha varierende grad av kjennskap til Minecraft og koding, kan være lurt å tildele en gruppeleder med mer kunnskap eller tilgang til fasit ved behov, slik at elevene kan hjelpe hverandre om noen blir sittende fast. 

Begrepsintroduksjon og refleksjon rundt fordommer 

10 minutter – Introduksjon, begrepsforståelse og refleksjon  

Introduser følgende begrep og spørsmål og/eller la elevene diskutere dem i grupper: 

Hva er fordommer og hva er faktorene som bidrar til å skape dem? 

 • Fordommer er en kognitiv (tenkning) prosess der vi danner tanker og meninger basert på våre egne erfaringer og ideer. 
 • Bevisstløse fordommer er preferanse for eller mot en person eller gruppe som man ikke er klar over å ha, men som man likevel kommuniserer gjennom uttalelser, handlinger eller antagelser. Dette betyr at man kan ha fordommer uten å innse det. Bevisstløse fordommer resulterer i stereotypier, fordommer eller preferanser som får oss til å favorisere en person, ting eller gruppe på en måte som anses urettferdig. 
 • Bevisste fordommer er en eksplisitt eller tilsiktet forutinntatt mening. Dette betyr at personen som har bias er klar over at de er partiske. 
 • Noen av de vanligste typene fordommer inkluderer fordommer basert på rase, etnisitet, alder, kjønn, kjønnsidentitet, fysisk evne, religion og kroppsvekt.

  Hvordan kan
  fordommer forårsake skade? 
 • Både bevisste og ubevisste fordommer kan få oss til å oppføre oss negativt eller diskriminere mot mennesker. 
 • Når vi stereotyper mennesker basert på kjønn, etnisitet, seksuell legning, eller en annen karakteristikk, det kan være skadelig for oss og vårt samfunn. I større og ekstrem skala kan fordommer føre til undertrykkelse, folkemord og til og med slaveri.Hvordan kan vi være klar over fordommer rundt oss? 
 • Vær mer oppmerksom på din interaksjon med andre, spesielt de som kan være forskjellige. 
 • Reflekter over og prøv å forstå dine egne reaksjoner rundt folk som er forskjellige fra deg.Hva er mangfold? 
 • Mangfold er alle måtene mennesker er forskjellige på, inkludert egenskaper som gjør enkeltpersoner og grupper forskjellige fra hverandre. Mangfold kan også omfatte ulike ideer, perspektiver og verdier.

  Hva er inkludering? 
 • Inkludering bringer inn prosesser, aktiviteter og beslutninger enkeltpersoner eller grupper som tradisjonelt har blitt ekskludert.Hva er fordelen med mangfold i et fellesskap? 
 • Når lokalsamfunn sikrer inkludering og har mangfold av ideer, perspektiver, verdier og mennesker, kan de gi en omfattende forståelse av ting.Hva er noen måter dine tanker og /eller handlinger viser at du er tolerant for noen som er annerledes? 
 • Vurderer du og tenker på hva som blir sagt eller vist? 
 • Har du akseptert noen forskjeller i tro, mening eller ideer? 
 • Viser dine tanker og handlinger toleranse? 

Det er verdi i å forstå forskjeller, men det viktigste å forstå er at hvordan vi oppfatter disse forskjellene kan ha positive eller negative konsekvenser for enkeltpersoner, grupper eller lokalsamfunn. 

Vurder metoden nedenfor for å reflektere ytterligere rundt temaet: 

 • Utfordre dine antagelser – fokuser på å se mennesker som enkeltpersoner og ikke som stereotypier 
 • Juster perspektivene dine – prøv å se ting fra en annen persons synspunkt. 
 • Lær å bli oppmerksom  på dine forutinntatte meninger og jobb med å forstå når de er positive eller negative. 
 • Bland det opp  øk mulighetene dine til å tilbringe mer tid med og lære av folk som er forskjellige fra deg. Dette inkluderer også bøkene du leser og mediene du bruker. 

Introduksjon til verdenen 

2 minutter – Gjør elevene kjent med historien rundt opplegget før de går i gang med kodeoppgavene: 

Dette er en fortelling om to landsbyer 

Landbrukslandsbyen i øst og fiskelandsbyen i vest. Begge landsbyene hadde nok mat til seg selv og ingen av dem så noen grunn til å ha kontakt med naboen sin. Dette ledet til at begge landsbyene etter hvert begynte å frykte alt og alle som var annerledes enn dem selv. Med tiden fortsatte landsbyene og innbyggere deres å leve adskilte liv og vokste lenger og lenger fra hverandre. Og selv om verden endret seg rundt dem, viste de ingen tegn til å utvikle seg med tiden. Etter hvert begynte endringene i verden rundt dem å bli så store at de ikke lenger kunne ignoreres. Landsbyen i øst klarte ikke lenger å dyrke nok mat til å brødfø befolkningen sin, og landsbyen i vest merket at fiskebestanden sakte, men sikkert ble mindre, og at de ikke fikk like mye fisk som de pleide. Ingen av landsbyene kjente til noen annen måte å skaffe mat og over leve på, og begge var for redde for å spørre hverandre om hjelp. I dag er det fremdeles tunge og vanskelige tider for innbyggerne de to landsbyeneMen, kanskje de med din hjelp kan lære å sette pris på hverandres forskjeller og finne en ny vei framover…sammen? 

Koding i Minecraft: Education Edition 

30-40 minutter – Arbeid i M:EE for å løse kodeutfordringene 

Elevene starter kodereisen sin ved slottet hvor de må ta et valg mellom to ulike kodeutfordringer. Disse utfordringene vil la dem velge om de vil kode med blokker eller med Python (tekst). Det anbefales at med blokkbasert koding. 

Oppsummering og refleksjon 

10 minutter – Gjennomgå læringsmål og la barna reflektere over hva de har lært 

Følgende spørsmål kan bidra til å sette i gang en diskusjon i klassen. Reflekter gjerne i grupper først for deretter å ta opp temaene felles. 

 • Hvorfor er det viktig å gjenkjenne og forstå viktigheten av mangfold? 
 • Hvorfor er det viktig å være inklusiv mot alle mennesker, uavhengig av kjønn, rase, sosial og økonomisk bakgrunn, osv.? 
 • Hvordan kan mangfold og inkludering styrke samfunnet vårt? 

Lær mer om Microsofts samfunnsansvar

Lær mer om vår innsats

Kunstig intelligens endrer verden: Et nødvendig løft for Norge

Få innsikt I hvordan vi sammen kan skape en fremtid som styrker og sikrer fellesskapet

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

 • Bekjemper matallergi med skyteknologi og kunstig intelligens

  Bekjemper matallergi med skyteknologi og kunstig intelligens

  Du har allerede vært i matbutikken i over en time, men er ikke kommet lenger enn til den første hylleraden. De andre kundene tror du er en skikkelig helsefreak, som studerer hver vareetikett nøye for næringsinnhold eller diettverdi. Men du vet at snarveier kan koste dyrt. Hvis du eller en av dine nærmeste lider av […]

Finans og forsikring

 • Hombre trabajando en remoto

  Ego-system or eco-system? How to achieve collaboration between start-ups and enterprises

  The keyword that determines successful collaboration between start-ups and enterprises is trust. Sopra Steria Scale up and Microsoft for Startups assembled 35 start-ups and enterprises in October 2019, which they invited on a cruise ship to Copenhagen to discuss innovation. The very first “Open Innovation Cruise” in Northern Europe was organized to gain a better […]

Utdanning

 • et nærbilde av et kart

  Hackathon: Reinventing Education

  We are happy to announce that the 21st to 23rd September 2020, Microsoft, together with Nordic Edge Innoasis, will host a digital hackathon with focus on innovation in education.    Register to join    We invite startups, developers, students, and everyone passionate about technology and making a difference in our society to be a part of it. The hackathon will be hosted during Nordic Edge […]

 • Gode rollemodeller trekker jenter til teknologi

  Gode rollemodeller trekker jenter til teknologi

  Studentene strømmer til IT-fagene, og godt er det, for det er store underskudd på IT-kompetanse som skal fylles: Om bare to år utgjør det globale gapet en halv million stillinger. Blant IT-ansatte er det fortsatt flere enn dobbelt så mange menn som kvinner. Nå viser ny forskning fra Microsoft at gode rollemodeller er nøkkelen til å trekke flere kvinner til teknologi og realfag. – Bare […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

 • et nærbilde av et kart

  Hackathon: Reinventing Education

  We are happy to announce that the 21st to 23rd September 2020, Microsoft, together with Nordic Edge Innoasis, will host a digital hackathon with focus on innovation in education.    Register to join    We invite startups, developers, students, and everyone passionate about technology and making a difference in our society to be a part of it. The hackathon will be hosted during Nordic Edge […]

Kundehistorier

 • En hjertesak
  Les mer om En hjertesak Filantropi Lesetid, 1 min.

  En hjertesak

  Hvis du vil gjøre noe med hjerte- og karsykdom, holder det ikke å sette seg ned og vente på ambulansen. Om vi skal overliste den største snikmorderen i Europa, må vi fjerne blokkeringer og åpne dataårene. Til det trenger helsesektoren hjelp av flere. Dette sier Karl O’Leary, som leder Microsofts satsing på offentlig sektor i […]

Tips

 • Dame som jobber på laptop

  Tilretteleggingsverktøy: tips og triks

  Hei lærere: er du nysgjerrig på hva som finnes for språkopplæring og leseutfordringer? Visste du at det er flere av Microsofts undervisningsverktøy som støtter utviklingen av disse ferdighetene? Det er laget en serie med videoer som viser hvordan Microsoft 365 kan hjelpe lærere å tilrettelegge for en mer inkluderende hverdag. Digitale verktøy har de siste årene […]