Microsoft Technology Center Oslo

Microsoft Technology Center Oslo

Microsoft Technology Centers er tilgjengelige globalt for å hjelpe bedrifter og organisasjoner på deres digitale transformasjonsreise. MTC Oslo er ett av mer enn 40 sentere over hele verden: Nord- og Latin Amerika, Europa, Midt-Østen, Afrika og Asia.

Engasjementene vi tilbyr

Her i Microsoft Technology Center Oslo er vi stolte av å være en del av dette globale samfunnet siden september 2019. Vi har de rette menneskene, prosessene og partnerne på ett sted for å hjelpe dere på deres reise. Microsoft Technology Center er et samhandlingssenter hvor vi bringer sammen våre kunder, våre partnere og erfarne Microsoft ressurser.
Vårt målbilde er å hjelpe bedrifter og organisasjoner på deres digitale transformasjonsreise. Dette gjør vi gjennom å fokusere på hvordan man kan skape verdiøkning og nå målbilder gjennom mulighetene vårt økosystem av plattformer og løsninger tilbyr. Sesjonene tar gjerne utgangspunkt i digitaliseringspillarene som operasjonell optimalisering, transformasjon av tjenester og produkter gjennom innovasjon, effektivisering av hverdagen for ansatte med moderne verktøy og hvordan bedre engasjere med kundene gjennom moderne plattformer. Vi setter oss inn hver kundes situasjon og tilpasser engasjement etter ønsker og behov og kan engasjere på et konseptuelt strategisk nivå eller gå dypt teknisk avhengig av deltagere. Deltagere består derfor av alt fra ledergrupper til team med arktikter og utviklere. Under er beskrivelser av engasjementer vi gjennomfører i vårt senter.