en person, der sidder på et bord
Læsetid, 5 min.

KMD står i spidsen for regeringens klimapartnerskab inden for rådgivning, service og IT. Det betyder, at endnu flere øjne nu er rettet mod virksomheden, der gør en aktiv indsats for både at reducere egen CO2-udledning og samtidig hjælpe andre til at gøre det samme ved hjælp af teknologi. Software-virksomheden er særligt optaget af at reducere udledning fra transport, som udgør en fjerdedel af KMDs samlede CO2-udledning, og her er Microsoft Teams en af de løsninger, der er taget i brug.

Ifølge Ditte Haugaard Clausen, CSR og Public Affairs Manager i KMD, er det naturligt, at der med klimapartnerskabet følger et øget ansvar for ikke bare at have orden i sit eget penalhus, men i lige så høj grad hjælpe andre virksomheder med at reducere deres CO2-niveau. Og her skal vi alle, ifølge Ditte Haugaard Clausen, træffe modige beslutninger. ”Jeg tror, det er naivt at tro, at vi ikke kommer til at ændre vaner, hvis vi skal nå målet om 70 procent reduktion af CO2 i 2030. Men jeg tror samtidig fuldt og fast på, at hvis vi bliver endnu bedre til at anvende teknologiske løsninger, vi allerede kender, så kan vi nå rigtig langt uden at gå på kompromis med vores livskvalitet. Men selvfølgelig skal vi have modet til ændre noget i vores kultur – både i den enkelte virksomhed, i samfundet og hos os hver især som forbrugere”, siger hun.

Hvis ikke vi skal gå forrest, hvem skal så?

Ditte Haugaard Clausen erkender, at klimahensyn dog ikke var den bærende årsag til, at KMD i april 2018 rullede Microsoft Teams ud i hele organisationen, der tæller knap 3.000 ansatte fordelt på fem lokationer. ”Vi manglede simpelthen et langt bedre værktøj, der kunne sikre en smidigere, mere innovativ og nemmere måde at samarbejde på – uanset hvor i verden, man befinder sig. Det giver Teams os”, siger hun og fortsætter: ”Men potentialet for at reducere vores transportforbrug har vist sig at være stort, og jeg forventer, at vi kommer til at afholde endnu flere møder online, og dermed yderligere reducere vores transportforbrug, når hele organisationen har vænnet sig til den nye samarbejdsform”. Ditte Haugaard Clausen mener, at KMD har et særligt ansvar:

Vi bør naturligvis gå forrest – hvis ikke vi, som softwarevirksomhed, udruller og bruger nye teknologier, hvem skal så?

Det er ingen hemmelighed, at især flytransport er en af de helt store kilder til udledning og at selv en mindre reduktion kan gøre en stor forskel. Hvis alle danske virksomheder reducerer deres flyrejser med bare 10 procent i forhold til normalen, vil det betyde en CO2-besparelse på 300.000 tons. Det svarer til mere end 20.000 danskeres årlige CO2-forbrug.

Hos KMD har en anden afledt positiv effekt af Teams været, at virksomheden indtil videre har reduceret sit e-mailforbrug med fem procent, fordi kommunikationen i stigende grad er rykket over på Teams. Det betyder færre e-mails, som også forbruger energi – især hvis der er tunge filer vedhæftet. Faktisk udleder hver eneste e-mail med en vedhæftning 300 gram CO2, og i servicesektoren i Danmark udleder brug af arbejdsrelateret e-mail 88 tons CO2 hvert år.

Et dansk væksteventyr?

I KMD har medarbejderne taget godt imod Teams. Ved en rundspørge i slutningen af 2019 svarede 2/3 af alle medarbejdere, at de brugte Teams minimum én gang om ugen og forventningen er, at det tal er steget, når KMD inden længe måler igen. Og særligt udviklerne hos KMD er begejstrede for den nye samarbejdsplatform, der har lettet arbejdet med at dele filer, kommunikere og samarbejde på helt nye måder på tværs af både projekter og lokationer. ”Flere grupper af medarbejdere bruger nu udelukkende Teams og kan ikke forestille sig andet, så udrulningen er klart en succes – måske også fordi, vi har ladet medarbejderne selv bestemme tempoet og erkendt, at forandringer tager tid.” siger Ditte Haugaard Clausen.

en græsmark med træer i baggrunden

Hun erkender dog samtidig, at tid ikke er det, vi har mest af, hvis vi skal reducere den danske CO2-udledning med 70 procent på bare 10 år: ”Vi skal rulle teknologier ud i meget stor skala meget hurtigt, men jeg har troen på, at det kan lade sig gøre. Og hvis vi samtidig griber mulighederne for at eksportere nogle af de gode, danske løsninger, kan det vise sig at blive et væksteventyr for Danmark”, slutter Ditte Haugaard Clausen.

Om Teams

Microsoft Teams er en samarbejdsplatform, der forener alt, hvad en projektgruppe har brug for: Chat og samtaletråde, møder, videokonferencer, samarbejde om dokumenter og muligheden for at integrere til andre Office 365 applikationer, som fx Power BI, PowerApps. Microsoft Teams er med andre ord et redskab, der understøtter, at vi i dag samarbejder globalt, fleksibelt og ofte uden at sidde samme sted. Læs meget mere om Teams her.

Faktaboks

KMDs klimatiltag

 • Transport udgør ca. en fjerdedel af KMDs CO2-udledning. Derfor har virksomheden et mål om at reducere CO2 fra transport med 15 procent.
 • KMD har et mål om at anvende 100 procent vedvarende energi i 2020.
 • KMD arbejder fokuseret med at reducere sin klimabelastning og har siden 2013 været ISO14001-certificeret i miljøledelse .
 • KMDs softwareløsninger hjælper kunderne til at reducere deres energiforbrug. F.eks. hjælper KMDs energiløsninger – i samarbejde med energirådgivning – virksomhedens kunder med at spare 15-25 procent af deres energiforbrug.

Microsofts klimatiltag

 • I 2030 vil Microsoft være CO2-negativ, og i 2050 er målet, at virksomheden helt har fjernet det samlede CO2-aftryk, som er udledt siden Microsofts grundlæggelse i 1975.
 • Udover målet om selv at blive CO2-negativ i 2030, præsenterede Microsoft i 2020 et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomhedens leverandører og kunder verden over med at bruge Microsofts teknologi til at reducere deres egen CO2-belastning.
 • Microsoft har også præsenteret en ny klimainnovationsfond på 1 mia. USD, som skal fremskynde den globale udvikling af ny teknologi, der reducerer, indfanger og helt fjerner CO2-udledning.

TechAction - en håndbog med inspiration til, hvordan teknologi kan reducere Danmarks CO2-udslip

Senest i 2030 skal Danmarks CO2-udledning reduceres med 70 procent. 2030 er kun 10 år ude i fremtiden, og derfor er der ikke tid til kun at vente på, at fremtidige teknologier løser udfordringerne for os. Teknologierne er her. Vi skal blot udnytte deres fulde potentiale. På den måde kan vi nå rigtig langt. Én teknologi ad gangen.

Rapport: Arbejde under forandring

Opdag, hvordan fremtidens arbejde ser ud, i denne vejledning, der hjælper dig med at navigere i den digitale tidsalder.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Offentlig forvaltning

 • en by om natten

  Public Sector Cloud Framework

  Verden digitaliseres i stigende grad. Lagring og behandling af data i cloudtjenester er ikke kun tidsbesparende, men ofte også mere sikkert, miljøvenligt og omkostningseffektivt. Diskussionerne, om hvorvidt det er muligt at overholde databeskyttelseslovgivning i cloud, har dog i nogen grad bremset digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark – primært på grund af forskellige fortolkninger […]

Produktion

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

Kundecases

Kundehistorier

 • Velux HQ

  Med Microsoft Teams har VELUX samlet al kommunikation på en enkelt platform.  

  Tidligere havde VELUX mere end 45 forskellige voice gateways baseret på ISDN-teknologi i brug, når virksomheden skulle kontakte og betjene partnere og kunder eller samarbejde med kollegaer på tværs af kloden. Men da VELUX har salg og produktion i mere end 40 lande, beskæftiger 11.500 medarbejdere og ofte arbejder med 30 forskellige globale leverandører på […]