en mand iført jakkesæt og slips

SimCorp: Teknologi er centrum for alle vores CO2-reduktioner

Maria Galvez

Maria Galvez

CMO Lead - Microsoft Denmark & Iceland

Læsetid, 6 min.

Den globale danske software-virksomhed SimCorp har med sine 26 kontorer verden over og sine knap 2.000 medarbejdere ikke altid haft bæredygtighed på agendaen. Men det har ændret sig nu. Det er en af grundene til, at SimCorp er begyndt at flytte work-loads fra lokale servere til skyen. Forventet resultat: 45 procent reduceret CO2-udledning – 72 procent, hvis man medtager effekten af grøn energi.

Softwarevirksomheden har nemlig valgt at flytte en stor del af sine data til en cloud-løsning. Det betyder, at SimCorps CO2-forbrug falder med 45 procent svarende til ca. 120 ton om året sammenlignet med tidligere. Hvis man medtager effekten af indkøb af grøn energi, så sparer SimCorp yderligere 73 ton CO2. Det leder til en samlet reduktion på 72 procent sammenlignet med 2019-tal.

”Det meste af den elektricitet, vi forbruger i SimCorp, stammer fra server-drift.  Derfor vil det naturligvis have en klimaeffekt, at vi omlægger til cloud. Her forbruger vi dels markant mindre energi og dels forbruger vi energi fra vedvarende energikilder” siger CEO i SimCorp, Klaus Holse. Han er samtidig af den overbevisning, at et ryk til cloud vil give mening under alle omstændigheder. ”Vi ser en efterspørgsel i markedet efter øget agilitet. Ikke mindst efter at kunne forbruge software-løsninger som en service, hvor man betaler efter forbrug i stedet for at købe et produkt. Derfor har vi valgt i stigende grad at blive cloud-baserede løsninger. Det er simpelthen afgørende for, at vi kan konkurrere og møde de krav, som kunderne og markedet stiller”, forklarer Klaus Holse.

Teknologier skal drive adfærdsændringer

Og her er vi – ifølge Klaus Holse – inde ved kernen. For Holse mener, at teknologi nødvendigvis bliver centrum for alle CO2-reduktioner, fordi det ofte giver mening for både forretningen og for klimaet. ”Ved at bruge teknologier som kunstig intelligens, machine learning, cloud og big data kan vi håndtere data og løse problemer hurtigere. Det er godt for forretningen og medfører et lavere energiforbrug, som er godt for klimaet”, siger han.

I SimCorp er man langt fra færdig med de klimamæssige tiltag, der skal få virksomhedens CO2-udledning yderligere i bund. Det skal ske ved hjælp af teknologier, der driver en egentlig adfærdsændring. F.eks. ved hjælp af digitale samarbejdsformer, der kan reducere antallet af flyrejser, og som kan hjælpe globale teams til bedre samarbejde på tværs af lande og tidszoner – både internt og i forhold til kunder. ”Værktøjer som f.eks. Teams og Surface Hub hjælper os med at reducere både CO2 og omkostninger. Igen er det en fordel for såvel miljøet som for forretningen,” siger Klaus Holse. Samtidig gør Holse opmærksom på, at de digitale samarbejdsformer også har haft en positiv effekt på medarbejdernes balance mellem arbejde og privatliv, da flere forretningsrejser kan konverteres til digitale møder og mindre tid væk hjemmefra.

en mand iført briller og smilende på kameraet

“Det meste af den elektricitet, vi forbruger i SimCorp, stammer fra server-drift. Derfor vil det naturligvis have en klimaeffekt, at vi onlægger til cloud” siger Klaus Holse, CEO i SimCorp

“Ved at bruge teknologier som kunstig intelligens, machine learning, cloud og big data kan vi håndtere data og løse problemer hurtigere, hvilket er godt for forretningen – og medfører et lavere energiforbrug, som er godt for klimaet”

Vi skal tænke kortsigtet og langsigtet på samme tid

Man er altså godt i gang i SimCorp med at implementere teknologier, der kan reducere negativ miljøpåvirkning. Men Klaus Holse erkender, at man indtil videre har plukket de lavthængende frugter. ”Det er klart, at når man allerede har kigget på sit energiforbrug, reduceret sine flyrejser, lavet intelligent lysstyring og skiftet plasticflaskerne ud, så skal man til at være rigtig kreativ. Derfor er vi nu gået til næste fase. Her skal vi se på, hvordan vi kan knytte bæredygtighed og corporate responsibility i et bredere perspektiv. Det skal være endnu tættere på vores forretning og være en del af vores globale strategi. Det, tror jeg, vil skabe en endnu større effekt.” siger han og fortsætter: ”Vi skal med andre ord tænke korsigtet og langsigtet på samme tid”.

For selvom direktøren for SimCorp er af den opfattelse, at virksomheden selv kan gøre meget for at reducere sit negative klimaaftryk, så er han lige så overbevist om, at den forandring, som SimCorp kan hjælpe sine kunder med at skabe, vil have en endnu større effekt. Ikke mindst, hvis forandringen kan ske globalt og ved hjælp af en global strategi.

en mand iført en dragt og slips stående i et rum

“Vi er alle nødt til at ændre adfærd; virksomheder, forbrugere og politikere” siger Klaus Holse, CEO i SimCorp

Vi skal alle ændre adfærd

At virksomheder har et stort ansvar for at reducere deres negative klimapåvirkning er efterhånden bredt anerkendt og accepteret. Det ansvar skal alle virksomheder tage dybt seriøst, siger Klaus Holse. Dog mener Holse samtidig, at det er naivt at tro, at virksomhederne alene kan løse klimaudfordringerne. ”Vi er alle nødt til at ændre adfærd; virksomheder, forbrugere og politikere. Vi kan ikke gøre, som vi altid har gjort, og tro, at vi når målet om 70 procent reduktion i 2030. Det er simpelthen ikke realistisk uden et decideret skifte i måden, vi tænker og handler på,” siger han.

Klaus Holse er generelt optimistisk omkring den danske klimamålsætning og mener, at netop det ambitiøse mål vil generere radikale løsninger – ikke bare inkrementelle. ”Vi har behov for at tage store skridt nu, og det kan man, hvis man har et klart mål, hvis man samarbejder, og hvis man er klar til forandring” afslutter Klaus Holse.

 

Faktaboks

SimCorps klimatiltag

 • Ved at flytte work-loads til skyen reducerer SimCorp sin CO2-udledning med 45% svarende til 120 ton CO2 årligt. Det tal stiger med 73 ton CO2, hvis man medtager effekten af indkøb af grøn energi. Det leder til en samlet reduktion på 72% sammenlignet med 2019-tal.
 • Samtidig ønsker SimCorp at understøtte sine kunder i at rykke deres samarbejdsflader med SimCorp i skyen.
 • I SimCorp udgør CO2 fra flyrejser 90% af den samlede udledning. SimCorp har et mål om at reducere det tal med minimum 10%[1] i 2020 svarende til 3 ton CO2 pr. medarbejder ifht. 2018. Man vil derudover aktivt arbejde på yderligere at reducere antallet af flyrejser.
 • SimCorp har en række bæredygtighedspolitikker, der bl.a. indebærer, at virksomheden har skiftet alle plastikflasker ud med vandstationer. Der blev i 2019 drukket ca. 1.000 flasker vand om dagen på hovedkontoret.

Microsofts klimatiltag

 • I 2030 vil Microsoft være CO2-negativ.I 2050 er målet, at virksomheden helt har fjernet det samlede CO2-aftryk, som er udledt siden Microsofts grundlæggelse i 1975.
 • Microsoft præsenterede i 2020 derudover et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomhedens leverandører og kunder verden over med at bruge Microsofts teknologi til at reducere deres egen CO2-belastning.
 • Microsoft har også præsenteret en ny klimainnovationsfond på 1 mia. USD. Denne skal fremskynde den globale udvikling af ny teknologi, der reducerer, indfanger og helt fjerner CO2-udledning.

En håndbog med inspiration til hvordan teknologi kan reducere Danmarks CO2-udslip

Hent Microsofts klima-håndbog og få inspiration til, hvordan din virksomhed kan komme igang med en grøn omstilling

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Detailhandel

Offentlig forvaltning

 • en by om natten

  Public Sector Cloud Framework

  Verden digitaliseres i stigende grad. Lagring og behandling af data i cloudtjenester er ikke kun tidsbesparende, men ofte også mere sikkert, miljøvenligt og omkostningseffektivt. Diskussionerne, om hvorvidt det er muligt at overholde databeskyttelseslovgivning i cloud, har dog i nogen grad bremset digitaliseringen af den offentlige sektor i Danmark – primært på grund af forskellige fortolkninger […]

Produktion

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation

 • et træ med et bjerg i baggrunden

  Lucas Joppa: vejen til større bæredygtighed

  Overalt i verden har erhvervsledere fokus på at reducere miljøbelastningen og skabe en mere bæredygtig fremtid til gavn for alle, men det forudsætter, at vi alle sammen bidrager til en sådan udvikling. Det er ingen nem opgave at gennemføre en verdensomspændende forandring med henblik på større bæredygtighed, men med den rette kombination af dygtige, målrettede […]

Kundecases

Kundehistorier