Læsetid, 2 min.

I december annoncerede Microsoft, at virksomheden inden 2024 vil opkvalificere 200.000 danskere digitalt. Derfor tilbyder Microsoft dybdegående tekniske træningsforløb for kunder og partnere, som bidrager til den generelle opgradering af cloud forståelsen i Danmark—hvad enten vi snakker på et fundamentalt plan hvor alle med interesse i cloud teknologi kan være med til dybdegående træninger og certificeringer på eksempelvis data-science.

Som led i etableringen af en ny datacenterregion i Danmark fordobler vi vores investering i dybe tekniske kompetencer. Alene i år vil Microsoft øge investeringen i teknisk træning og certificering i cloud-teknologi hos vores danske kunder og partnere med 25 mio. kroner.

For at supportere vores kunder og partneres digital rejse bedst muligt har Microsoft lanceret Enterprise Skills Initiative (ESI). Formålet med ESI er at styrke danske virksomheder og organisationers forståelse for cloud teknologi—fra et fundamentalt niveau til de sværest opnåelige kompetencer. Helt konkret giver vi vores kunder og partnere muligheden for at dygtiggøre deres medarbejdere igennem en række tilbud såsom selvstyret træning, virtuel træning med instruktører og selve certificeringen. Vores mission er at identificere, udvikle og certificere eksperter hos vores partnere, som skal hjælpe med at indfri deres egne strategiske målsætninger, projekter og initiativer.

For at styrke IT-ekspertisen blandt kunder og partnere i Danmark har Microsoft lanceret Enterprise Skills Initiative. Dette program skal hjælpe kunder og partnere med at tilbyde tekniske uddannelsesforløb- og certificeringer i eksempelvis i cloud-teknologi i Microsoft Azure.

Du kan læse mere om vores Enterprise Skills Initiative her.

 

Datadrevne indsigter i fremtidens arbejdsmarked 

I samarbejde med den offentlige og private sektor vil Microsoft bidrage til at understøtte datadrevne beslutninger om fremtidens arbejdsmarked gennem brug af real-time data fra bl.a. LinkedIn Economic Graph. Målet er at understøtte den samfundsmæssige debat om opkvalificering såvel som danske virksomheders og offentlige myndigheders digitale transformation.   

COVID-19 har medført en enorm sundhedsmæssig og økonomisk krise på verdensplan. Samtidig er efterspørgslen efter digitale værktøjer og kompetencer steget markant. På den længere bane kan Danmark komme til at mangle 19.000 IT-specialister i 2030 ifølge Erhvervsstyrelsen. Det er derfor afgørende for dansk økonomi og konkurrenceevne, at Danmark uddanner endnu flere med de rette digitale kompetencer.

Via LinkedIn Economic Graph kan vi få real-time, databaserede indsigter om udviklingen i in-demand jobs og de nødvendige digitale kompetencer.
Se de specifikke tal for Danmark her: EG Insights Report (linkedin.com) 

Microsoft Certificeringer

Optjen certificeringer, der viser, at du holder trit med nutidens tekniske arbejdsområder og krav.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Offentlig forvaltning

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation