Læsetid, 4 min.

Vi er nødt til at opkvalificere danskernes cybersikkerhedskompetencer, hvis vi skal opretholde vores digitale førertrøje, vækst og velfærd. Derfor intensiverer Microsoft Danmark sammen med danske partnere indsatsen for at opbygge viden og styrke færdigheder i IT-sikkerhed. 

Danmark er det mest digitaliserede land i EU, men vores digitale sikkerhedskompetencer halter efter, og det kan få store konsekvenser for beskyttelsen og funktionsdygtigheden af vores samfund. Derfor fokuserer Microsoft på at fremme og støtte en markant opprioritering af cybersikkerhed og opkvalificering af digitale sikkerhedskompetencer på tværs af samfundet; ellers risikerer vi alvorlige slag mod vores danske kritiske infrastruktur, vores velfærdssamfund og Danmarks internationale konkurrenceevne.  

 

Efterspørgslen på cyberkompetencer vokser

Microsoft estimerer, at der i 2025 vil være mere end 3,5 millioner ledige cybersecurity-stillinger på verdensplan. Også på det danske arbejdsmarked afspejles en stigende erkendelse af nødvendigheden af bedre digital sikkerhed. Danske tal fra LinkedIn viser bl.a., at arbejdsmarkedets efterspørgsel efter cyberkompetencer steg med 21 % alene det sidste år, og at Danmark desværre ligger i bund i Europa når det gælder diversitet i sektoren – under 15 % er kvinder.    

Microsoft Danmark har som en af de første virksomheder underskrevet Cybersikkerhedspagten – et dansk initiativ lanceret af Erhvervsministeriet og de største danske erhvervsorganisationer for at styrke den digitale sikkerhed i Danmark. Pagten har som målsætning, at Danmark skal have Europas mest digitalt sikre små- og mellemstore virksomheder. I dag rapporterer over 40 % af SMV’erne, at de ikke har et tilstrækkeligt IT-sikkerhedsniveau. Som bidrag til Pagten vil Microsoft særligt arbejde for, at cyberkompetencerne fremmes i Danmark.  

Sådan arbejder Microsoft med opkvalificering i Danmark

Foruden at levere beslutningsstøttende data og cyberanalyser til myndigheder, virksomheder og civilsamfund, arbejder Microsoft også selv på en lang række aktiviteter, der har til formål at øge danskernes kendskab til cyberricisi og det digitale kompetenceniveau i samfundet – både her og nu og i fremtiden. Samtidig er det også forhåbningen, at vores initiativer kan inspirere studerende, jobsøgende og dem, som ikke tidligere har arbejdet med IT-sikkerhed, til at forfølge cybersikkerhed som (ny) karrierevej. Der er behov for en bred vifte af kompetencer, uddannelsesprofiler og erfaringer i cyberforsvaret af Danmarks offentlige og private IT-systemer.  

Microsofts indsats for cyberkompetencer fokuserer på fire områder:

Graphic

1. Inspirere flere unge til en karriere i cybersikkerhed 

Som del af den landsdækkende ’CyberSkills’ kampagne, er Microsoft med til at udbrede kendskabet til og motivere flere studerende til at søge en karriere inden for cybersikkerhed. Som en del af kampagnen er det muligt at deltage i et gratis undervisningsforløb om cybersikkerhed samt tage en industrianerkendt sikkerhedscertificering. Derudover deltager frivillige fra Microsoft sammen med andre rollemodeller i kampagnen til at fortælle om de mange forskellige muligheder og veje, som findes ind i cybersikkerhed, og om det voksende behov der er for alle slags kompetencer og profiler. Initiativet drives af Happy 42 med støtte fra bl.a. Industriens Fond, IDA, Venzo, Implement Consulting Group og Microsoft Danmark. Læs here her.

Graphic

2. Styrke cyberkompetencer blandt jobsøgende 

Cyber- og IT-kompetencer er højt efterspurgte på det danske arbejdsmarked og er derfor en god vej ind i job. I partnerskab med ReDI School of Digital Integration støtter Microsoft opkvalificering af flygtninge- og migrationkvinders digitale kompetencer. Gennem et 12 ugers undervisningsforløb, udbyder og underviser Microsoft i efteråret 2022 elever i en række forskellige kurser som Cloud Computing, Data Analytics, Data Engineering og Cybersecurity. Undervisning og efterfølgende certificering i Microsofts industrianerkendte kurser kan forhåbentlig bane vejen til nye spændende karrieremuligheder for kvinderne inden for cybersikkerhed. Et felt, hvor kvinder lige nu udgør under 15 % af den samlede arbejdsstyrke. Læs mere om Redi School her.   

Microsoft samarbejder også med Jobcenter Aarhus om at efteruddanne jobsøgende akadamikere, så de kan varetage job i IT- og sikkerhedssektoren fx inden for Cloud-computing. Over 85 % af deltagerne er gået i job efter at gennemføre forløbet. Samarbejdet foregår i partnerskabet med Aarhus Kommune, ATEA og Microsoft Danmark. Læs mere om indsatsen her.

Graphic

3. Sikre forankring på ledelsesniveau  

Den nationale cyberstrategi fra 2021 identificerer et behov for styrket ledelsesbevågenhed omkring IT- og cybersikkerhed i Danmark. I samarbejde med Copenhagen Business School udvikler Microsoft et intensivt kursus for offentlige og private ledere, der stiller skarpt på risici og lederskab, når det kommer til cybersikkerhedsudfordringer samt mulighederne i den digitale udvikling. Kurset vil bl.a. være målrettet kommunale ledere, og formålet er at øge ledelsesforankring og styrke vidensudveksling mellem topledelsen og it-afdelingerne. Det sker som led i  Executive Tech Academy, der er etableret i samarbejde mellem CBS og Microsoft Danmark. Læs mere her.

Graphic

4. Beskytte dansk demokrati og danske medier 

Microsoft har indgået et partnerskab med Danske Medier, som skal øge fokus på desinformation og cybersikkerhed i mediebranchen samt tilbyde digitale værktøjer til bedre og mere sikkert at kunne navigere i en digital, journalistisk fremtid. Det skal øge sikkerheden omkring dansk journalistik og danskernes adgang til faktabaseret information. Læs mere her.

Microsoft Certificeringer

Optjen certificeringer, der viser, at du holder trit med nutidens tekniske arbejdsområder og krav.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Offentlig forvaltning

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation