Guy standing next to plane looking at Smartwatch to check reporting.

EPCOR – ett helägt dotterbolag till Air France Industries KLM Engineering & Maintenance – förutser framtida fel med data och ai

Annica Wallenbro Stojcevski

Annica Wallenbro Stojcevski

Affärsområdeschef Data & AI, Cloud Infra & App Dev

Lästid, 6 min.

EPCOR tillhandahåller tjänster för underhåll, reparationer och översyn, och har toppmoderna testanläggningar för pneumatiska komponenter och APU:er (hjälpmotorer) för flygplan. APU:n har till uppgift att starta huvudmotorerna och leverera el till de viktiga systemen i ett flygplan. EPCOR:s innovativa system för analys och maskininlärning utnyttjar molnbaserade APU-data för att hjälpa flygbolag nå sina kostnads-, säkerhets- och pålitlighetsmål. De hjälper därigenom även oss som resenärer att slippa se den så impopulära Försenad-texten på flygplatsen.

EPCOR ingår i Air France Industries KLM Engineering & Maintenance Group och introducerade 2006 reparationer av APU:er i företagets pneumatiska repertoar. Företaget utnyttjar sin kunskap om flygbolag för att tillhandahålla underhålls- och tillgänglighetslösningar baserade på en anda av kontinuerlig förbättring. Det var i denna evolutionära anda som företaget för ett och ett halvt år sedan tog beslutet att modernisera sin IT-infrastruktur. IT-infrastrukturen hade börjat uppvisa tydliga ålderstecken sedan verksamheten växte från cirka 30 anställda för 10 år sedan till dagens personalstyrka på 200 personer. EPCOR använde sig av en äldre ERP-lösning som var specialanpassad för marknaden för underhåll, reparationer och översyn. Företagets data visade sig vara inkonsekventa och man var därför tvungna att förlita sig på en tidsödande process som bland annat omfattade Excel-kalkylblad och olika verktyg för att extrahera data av erforderlig kvalitet. – Utmaningen var att skapa en modern och säker IT-miljö, med ett tillhörande programskikt, som inte bara passade för att stödja och digitalisera våra affärsprocesser, utan även var framtidssäker och möjliggjorde innovation, säger Jan-Willem Bult, EPCOR:s IT-chef.

Ta ut kursen

En färdplan med fokus på effektivitet, att förbättra företagets tjänster och differentiera EPCOR från konkurrenterna inom underhåll, reparationer och översyn stakades ut.

EPCOR började med att förbättra sin grundläggande IT-infrastruktur. Data blev sedan den primära angelägenheten efter att Dynamics 365 Finance & Operations distribuerats, i kombination med ett datalager och Microsoft Power BI som ersättning för SAP Business Objects. Efter att slutligen ha vidareutvecklat det egna verktyget för insamling och övervakning av data från flygplans-APU:er till ett modernare verktyg, kallat Prognos for APU, överförde EPCOR slutligen sina data och arbetsflöden till Microsoft Azure. Detta gjorde det möjligt att uppnå en bättre visualisering och hantering, extrahera värde från tidigare vilande information och lägga grunden för en mer avancerad användning av datavetenskap och analyser.

Med fokus på framtiden

EPCOR kan nu ha en mer proaktiv inställning till underhåll, oavsett om man spårar traditionellt motorslitage eller lyfter fram mindre uppenbara fel som skador orsakade av främmande föremål (FOD), vilket innebär att fåglar och andra objekt kommer in i och försämrar prestandan hos en APU med tiden. – Flygplanet visar kanske inte att något är fel med motorn, säger Niels van Hofwegen, som är programchef för Prognos for APU vid EPCOR. – Motorn kan fortfarande vara igång, men vi kan se att den inte lyckas uppnå tillräcklig prestanda. Det innebär att slitaget ökar, vilket leder till högre reparationskostnader om du inte agerar snabbt. Niels tog sig an dessa utmaningar genom att samarbeta med dataexperter i projekt för att utveckla nya algoritmer med förutsägande funktioner som utnyttjade EPCOR:s molnbaserade data, och ser redan dess värde. – När vi ser framåt, baserat på de kunskaper vi har i dag, kommer vi att kunna förhindra såväl betydande skador på APU:er samt de resulterande kostnaderna, säger han.

Kundcentrerad service

EPCOR samarbetar med flygbolag för att få feedback och respons på sin nya verksamhetsmodell och siktar mot att få en branschledande roll inom innovation. – Vi har APU-ingenjörer och all teknisk kunskap om dessa motorer. Det enda vi saknade var den rätta IT-tekniken, säger Niels. – Det var därför vi anlitade experter och nu börjar alla bitar falla på plats.

Genom att förstå vilken typ av skada en APU har eller var den har flugit, och kombinera denna information med historiska data eller data från andra flygbolag som använder liknande APU:er, kan EPCOR använda Azure Dynamics 365, Microsoft 365 och Power BI för att analysera och säkra stora mängder information från olika källor. I takt med att EPCOR utför allt mer underhåll växer företagets datamängd exponentiellt i både storlek och värde. Förutsägbarheten hos det nya molnbaserade systemet skapar ett mervärde för EPCOR och gör det möjligt att bättre förutsäga antalet verkstadsbesök hos företaget samt prognostisera lönsamheten baserat på analys av förutsägbara mönster. Jan-Willem anser att Microsofts teknik inte bara levererar möjligheter till innovation och, som en följd av detta, differentiering, utan även förmågan att ge kunderna nya försäkringar och prestanda för deras APU:er.

Vi kan förutsäga prestandan hos en APU. Det ger oss möjlighet att optimera lagernivåerna och hanteringstiden.

Nyckelkrav

 • Infrastrukturen måste lyftas från en lokal plats och samtidigt utgöra en rejäl grundstruktur inför framtiden.
 • En modern maskinvarumiljö som skapar en standardiserad arbetsplats, ökar produktiviteten och flexibiliteten.
 • En förutseende strategi för att utnyttja data via AI och maskininlärning.

Framåt och uppåt

EPCOR har i sin roll som modern, nytänkande och molnbaserad innovatör kommit en lång väg från användningen av kalkylblad och manuella processer. Investeringarna i teknik har redan skapat nya fördelar och möjligheter inom hela företaget och inställningen till bland annat maskininlärning och AI har skapat grunden för ytterligare framgång. EPCOR:s framgångar har dessutom gett upphov till en anmärkningsvärd tillväxt som har medfört att företaget kommer att flytta till en större anläggning under de närmaste åren för att kunna tillgodose det ökande antalet APU:er man hanterar. Målet att öka företagets arbetsbelastning under denna tid utan att behöva göra några större ökningar av personalstyrkan innebär att förbättringar av effektiviteten och produktiviteten kommer att spela en avgörande roll – inte minst när det gäller själva flytten. EPCOR:s moderniserade anläggning gör lyckligtvis uppgiften att förbättra effektiviteten och överföra företagets system till en mycket enklare uppgift. – I normala fall är det ett enormt projekt att flytta och överföra hela IT-infrastrukturen, säger Jan-Willem. – Vi är mycket glada att vi nu finns i molnet och enkelt kan komma igång genom att använda Wi-Fi.

Med allt fler EPCOR-hanterade flygplan i luften kommer över 100 flygbolag och deras passagerare över hela världen säkert också att förbli nöjda.

Prova Microsoft Azure utan kostnad

Kom igång med att förverkliga dina idéer med Azure

Prova Microsoft Dynamics utan kostnad

Förena CRM- och ERP-funktionerna och bryt ner datasilos med Dynamics 365

Detaljhandel

Finans och försäkring

Hälso- och sjukvård

 • A female healthcare professional working with a laptop

  Världsmästare på e-hälsa eller hamnade Sverige på efterkälken?

  Har vårdens hjältar de digitala tjänster och verktyg som de behöver eller hamnade vi efter omvärlden i digitalisering under pandemin? Kommer det kommande decenniet styras av nya samarbeten – hur samarbetar vårdens personal med bottar och AI? Kan de stora pharma-bolagen och tech-företagen medverka till att Sverige blir en ledande life science-nation? Vad krävs för att data äntligen ska frigöras och skapa värde för patienten, vården och samhället? Inte […]

 • Healthcare professionals using HoloLens

  Microsoft medverkar under Vitalis 25-26 augusti 2020, digitalt event

  Den 25-26 augusti kan du, var du än befinner dig, uppleva större delen av konferensutbudet på årets Vitalis digitalt. Aldrig tidigare har utvecklingen i samhället och i företagen gett sådana möjligheter att hantera och använda informations- och kommunikationsteknik som idag. Digitaliseringen har på många samhällsområden skapat genomgripande förändringar i de sätt som människor möter och […]

Myndigheter

 • Två personer som använder Surface Go på kontoret

  Hur tekniken förändrar arbetet hos statliga myndigheter

  De statliga myndigheterna har det slutliga ansvaret gentemot medborgarna. Människor är beroende av tjänsterna som myndigheterna tillhandahåller, och som inga andra institutioner kan erbjuda. Oavsett om det är inom hälso- och sjukvård, företag, vägar, järnvägar eller vatten, så är det nödvändigt att statliga institutioner alltid ligger i framkant när det gäller digitala och social trender. […]

 • Mälarenergi: Data, AI och IoT viktiga nycklar till framtidens samhälle

  Mälarenergi: Data, AI och IoT viktiga nycklar till framtidens samhälle

  Från traditionellt energibolag till infraservicebolag med intelligent teknik. Mälarenergis förvandlingsresa från traditionellt energibolag till infraservicebolag bygger till stor del på intelligent teknik som AI, IoT och maskininlärning. Med Microsoft Azure som plattform kan de bland annat samla, hantera och analysera stora mängder data från flera leverantörer och samarbetspartner, utan att göra avkall på de olika […]

Skola och högre utbildning

Tillverkning

 • Rapport: 4 viktiga trender inom fältservice 2018

  Rapport: 4 viktiga trender inom fältservice 2018

  Vilka trender formar framtiden för fältservicebranschen och hur kan du på bästa sätt anamma dem med hjälp av innovativ teknik och moderna enheter? 1: Ge rätt personer tillgång till rätt verktyg Oavsett om det handlar om att ha tillgång till korrekt och relevant information, de rätta verktygen eller delarna för ett jobb, eller tillgång till […]

 • 5 sätt att ta reda på om ni är redo för uppkopplad fältservice

  5 sätt att ta reda på om ni är redo för uppkopplad fältservice

  Kundnöjdheten är allt oftare den avgörande faktorn bakom företags framgångar. Akuta problemlösningar leder ofta till höga kostnader och frustrerade kunder, så det är viktigt att i möjligaste mån försöka undvika sådana. Data och Sakernas Internet (IoT) gör detta enklare bland annat genom att du kan agera förebyggande gentemot dina kunder. Är din verksamhet redo att […]