Gå till huvudinnehåll
Pulse
en man som sitter vid ett bord och använder en bärbar dator
Lästid, 2 min.

Kompetensutveckling är alltid en bra investering, både för dig personligen och för hela organisationen. För ledare över hela Europa finns det kostnadsfria verktyg och resurser tillgängliga som hjälper dig att utveckla en innovativ arbetskraft med rätt kompetens som behövs för framtiden.

Möta en allmän – och växande – efterfrågan

Skillful är ett ideellt initiativ som bidrar till att utveckla modern arbetskraft genom att tillhandahålla data, verktyg och resurser som gör det möjligt för företag att tillämpa kompetensbaserade anställnings- och utbildningsmetoder.

I samarbete med Microsoft har Skillful tagit fram sju steg för att utveckla en kompetensbaserad arbetsmarknad. Du kan visa dem genom att ladda ner hela spelboken här.

Vilka är de sju stegen?

De sju stegen beskrivs i detalj i spelboken. I korthet:

Steg 1: Rikta in dina partner

Få acceptans från alla parter – oavsett om det är myndigheter, arbetsgivare, lärare eller någon annan. Bedöm eventuella hinder för samarbetet och identifiera dem som kan bidra till att uppnå sammanhållning.

Steg 2: Utvärdera marknaden och identifiera arbetstillfällen

Profilera din arbetsstyrka och identifiera tillväxtbranscher. Ju bättre du förstår drivkrafterna bakom ekonomin du arbetar i, desto lättare är det att identifiera de områden där rätt kompetens är svår att hitta.

Steg 3: Basera rekrytering på kompetens

Lär dig hur du identifierar kompetenser och använder kompetensbaserade anställningsmetoder för alla jobb i ditt ekosystem – särskilt de ”heta jobb” som tilltalar arbetssökande som har den kompetens du behöver.

Steg 4: Basera undervisningen på kompetens

Att identifiera kompetenser hjälper inte bara arbetsgivare att hitta personer med rätt bakgrund, det hjälper även lärare att upprätta läroplaner som förser människor med rätt kompetens för att lyckas.

Steg 5: Hjälp arbetssökande genom att hjälpa yrkesvägledare

Glöm inte att hjälpa de som hjälper. Det finns många sätt att stödja de som arbetar med yrkesvägledning så att de i sin tur kan stödja dem som vill utvecklas i sina yrkesliv. Här inkluderas professionella utvecklingsprogram och digitala verktyg.

Steg 6: Se till människors styrkor

Alla har inte insikt om sina egna färdigheter och var, eller hur, de kan bäst tillämpas. Lär dig att hjälpa arbetssökande att upptäcka sina styrkor, förbättra sina färdigheter och hitta rätt roller.

Steg 7: Utvärdera de politiska medlen

Myndigheter har ofta medel, som skattelättnader och ekonomiskt stöd, för att stödja dina insatser i kompetensutveckling. Ta reda på vilka de är och hur du kan utnyttja dem. Utvärdera även dina egna arbetsinsatser i att informera människor om deras karriärmöjligheter.

Sätt fart på karriären med kostnadsfria onlinekurser och certifieringar.

Öka dina kunskaper om molnet med programmet Microsoft Level Up.

Hälso- och sjukvård

 • Mentorship Program for Next Generation Value Creating Life Science Companies

  Mentorship Program for Next Generation Value Creating Life Science Companies

  Pfizer, Microsoft and Region Västerbotten offer a new mentorship program for the next generation value creating life science companies. Is your company one of them?  Preparing to scale up and extend business to broader markets is a crucial step in the growth of any company. Doing so based on real value created is even more critical for companies that aspire for sustainable growth. For the first time, a partnership […]

Myndigheter

 • 2 woman talking

  Socialförvaltningens och äldreomsorgens förändringsresa

  Tiden för förändring är här och nu och börjar med att frigöra tid för det kvalitativa omsorgsarbetet. Kommunikation och samverkan skapar en mer effektiv och attraktiv arbetsplats med mindre manuella rutiner och högre automation. Digitaliseringens möjligheter skapar en attraktiv arbetsplats, enklare gränssnitt och en sammanhållen upplevelse för både brukare och personal. Kan vi minska den […]

 • Microsoft Pivot: Det digitala samhället

  Microsoft Pivot: Det digitala samhället, 8-11 april 2019

  Microsoft med samarbetspartners bjuder in till en vecka fylld av inspiration, nätverkande och samtal kring hur vi kan skapa smarta och hållbara samhällen. Den offentliga sektorn står inför enorma förändringar de närmaste åren med ett accelererande behov av digitalisering för att kunna möta medborgarnas behov på ett hållbart sätt. Förmågan att förstå och anamma ny teknologi kommer att vara avgörande. Det blir […]

Skola och högre utbildning

 • Fyra tips på föränding inom offentlig sektor

  Fyra tips på föränding inom offentlig sektor

  Jag heter Magnus Forsberg och arbetar som affärsutvecklare på Microsoft med ansvar för kommuner och myndigheter. Det är offentlig sektor och vi medborgare, som står i centrum för Sveriges ambition att bli bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Viljan finns, men vi behöver respektera att förändringsbehoven är komplexa, inte minst inom skola vård och […]

 • students in a classroom

  Är du vårdnadshavare med skolbarn som studerar hemifrån?

  Många föräldrar i Sverige arbetar just nu hemifrån tillsammans med sina barn som erbjuds distansutbildning i hemmet. De upptäcker att det kommer upp helt nya frågor kring studierutiner och ny teknik. Vi har därför här samlat några generella tankar som kan fungera som inspiration för att fortsätta att uppnå goda skolresultat i den för många […]