The future of digitalization: Cybersecurity 12/12

Eva-Mia Westergren
Lästid, 1 min.  

Digitaliseringen av svenska företag och organisationer fortsätter med oförändrad styrka. Frågor om informations- och IT-säkerhet är därför fastnaglat på ledningsgruppernas agendor.

Det betyder inte att alla beslutsfattare fullt ut förstår vad säkerhetsfrågorna betyder i praktiken. Som CISO är du navet för att säkerställa en säker digitalisering, minimering av risker och sätter även grunden för regelefterlevnad.

Därför är du inbjuden till det första svenska Microsoft Envision: CISO Forum. Konceptet bygger på ett hyllat och beprövat mötesforum där seniora ledare med specifika ansvar och kompetenser möter likasinnade för att dela med sig av insikter och erfarenheter – innovation och lärdomar – i relevanta och tankeväckande konversationer. Microsoft Envision: CISO Forum erbjuder en arena för jämbördiga där vi först lyssnar – innan vi talar.

Datum: 12 December, 2019
Tid: 9.30-16.00. Registrering från kl. 8.30
Plats: Urban Escape, Regeringsgatan 25 våning 7

Social media: #cybersecurityswe

Registrera dig här


AGENDA

08.30                  Registrering och frukost

09.30                  Välkomna

10.00                  Utblick – Jonas Lejon

10.45                  Paus

11.15                  Rundabordssamtal

  1. Security Operations 2.0 – Panelledare är Björn Axell, Microsoft och Hasain Alshakarti, Truesec
  2. Governance, Risk och Compliance – Panelledare är Daniel Sörlöv, Microsoft och Magnus Sjölander, Accenture
  3. Informationssäkerhet – Panelledare är Johan Ohlén, Microsoft och Anders Olsson, OneVinn

12.30                  Lunch

13.30                 “Cyberkriminalitet – så ser hoten ut mot din organisation”

Jan Olsson, Kriminalkommisarie, Nationellt IT-brottscentrum Polismyndigheten

14.30                  Guiden i galaxen

15.10                  Paus

15.30                  Vägen framåt


TALARE

en skärmdump av ett inlägg i sociala medier

Kostnadsfritt whitepaper: Snabba upp din GDPR-regelefterlevnad

Utnyttja den mest fullständiga, säkra och intelligenta lösningen för digitalt arbete för att anpassa verksamheten till GDPR

Fri AI-rapport: Artificiell intelligens i Sverige. Hur 277 stora europeiska företag dra nytta av AI

Upptäck hur dina västeuropeiska och svenska kollegor använder AI för att digitalt omvandla sin organisation

Tips på fler artiklar: