Anmäl dig till Pre-Event Vitalis 20 maj 2019 i Göteborg

Annica Wallenbro Stojcevski

Det förflutna, nutiden, framtiden hur får man praktisk nytta av AI, Mixed Reality och Genomics? Kom och delta på Microsofts Pre-event den 20 maj på Vitalis 2019 tillsammans med inspirerande ledare och lyssna på hur de anser att man kan förnya sjukvården.

 

15.00 – 15.10 Välkommen och introduktion

15.10 – 16.10 Före – vad har hänt sedan 2018?

Lyssna till inspirerande exempel från kunder som har börjat utnyttja Mixed Reality och AI. Du kommer att få lyssna till erfarenheter från yrkesverksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset, TestaCenter och Microsoft. Hur man engagerar patienter och omprövar hur tekniken kan användas. Lär dig hur MI (Mixed Reality) omvandlar patologin och hur läkemedelsutvecklingen kan göras annorlunda. Vi kommer att diskutera om det är möjligt att minska stressen för barn med cancer genom att använda Virtual Reality och om roboten Pepper kan vara en följeslagare vid cancerbehandling. Kan AI ändra hur KOL-patienter behandlas och därigenom undvika att de hospitaliseras?

På scen: Jens Hammarlund (chef för IT & Digital TestaCenter), Carlos Fernández Moro (Karolinska Universitetssjukhuset),  Ola Fagerström (Technology Specialist Surface, Microsoft) Mathias Ekman (Director Industry Solutions, Microsoft)

Norman Mann et al. poserar för ett foto

 

 

 

 

 

 


16.10 – 17.00 Nu – vad behövs idag för att möjliggöra långsiktiga visioner?

För att Sverige ska bli världsledande inom e-hälsa måste data göras mer tillgängliga likväl som att se till att hälso- och livsvetenskapssektorn blir nästa unicorn-bransch. Lyssna på några av ledarna inom detta område och diskutera vad vi behöver göra idag för att nå våra ambitioner på lång sikt. Men ska våra nationella gränser sätta gränsen eller är det dags för de nordiska länderna att komma samman och möjliggöra cross-nordisk datadeling?

På scen: Anette Åquist Falkenroth (VGR), Kristina Sandström (Jansen), Christoph Varenhorst (Pfizer), Petter Östbye (Sectra)

en grupp människor som poserar för ett foto

 

 

 

 

 

 


17.00 – 17.50 Framtid – vad är nästa stora tekniksprång?

Möjligheterna som kan uppnås längre fram kan bara förverkligas genom ett samordnat tillvägagångssätt som styrs av förtroende för hur data kan vara en väsentlig del av en hållbar omvandling av hälsovårdssystemet, såväl lokalt och som globalt. Vi kommer att gå på djupet kring frågor om vilken position Sverige skulle vilja inta som en life science nation. Dessutom, vad kan vi göra för att samarbeta kring sällsynta sjukdomar för barn och vad som var resultatet av Global Commission for Rare Diseases undersökning för sällsynta sjukdomar. Vilka etiska överväganden behöver vi ta upp i en värld som drivs av AI och Genomics? Och vad innebär förändringen mot det biologiska samhället?

På scen: Marie Morell (SKL), Madeleine Andersson (Takeda), Christian Guttmann (Tieto) och Anders Ekholm (Institutet för framtidsstudier)

en grupp människor som poserar för ett foto

 

 

 

 

 

 

17.50 – 18.00 Sammanfattning och nästa steg

 

ANMÄLAN

Läs mer om digital transformation inom Offentlig sektor

 

Fri AI-rapport: Artificiell intelligens i Sverige. Hur 277 stora europeiska företag dra nytta av AI

Upptäck hur dina västeuropeiska och svenska kollegor använder AI för att digitalt omvandla sin organisation

Kostnadsfri e-bok: Inse vikten av att ha engagerade frontline worker-medarbetare

Se hur Microsoft 365 kan bidra till att öka dina medarbetares engagemang

Tips på fler artiklar:

Nya affärsmöjligheter

Hektiska dagar på Microsoft Ignite The Tour

Nya affärsmöjligheter

Så kan digitala fältarbeteare bli en konkurrensfördel

Nya affärsmöjligheter

Trender inom modern försäljning 2019 i 5 webbseminarier