Joke Palmkvist

Affärsområdeschef skola och högre utbildning
Brinner för teknikens möjligheter i undervisning och lärande. Pratar gärna om digitaliseringen av skolan.

Artiklar

Arbeta där det passar bäst

Utnyttja Microsofts verktyg för distansutbildning

Tillgänglighet

Få tillgång till Minecraft: Education Edition utan kostnad resten av läsåret

Vi stödjer

Är du vårdnadshavare med skolbarn som studerar hemifrån?

Mångfald

Välkommen på Öppet hus hos Microsoft den 22:a november 2019

Tillgänglighet

Learning Tools – förbättrar läs- och skrivkunskaper med individanpassad inlärning för alla elever

Arbetar säkert

En handbok om GDPR för universitet och högskolor

Inga artiklar tillgängliga än