Onderzoek van Microsoft: meerderheid Nederlandse werknemers met beperking ervaart belemmeringen op de werkvloer

Hans van der Meer
Leestijd, 4 min.  

Bijna zeven op de tien van de Nederlandse bedrijven (68 procent) geeft aan een beleid te hebben ontwikkeld voor werknemers met een (tijdelijke)* lichamelijke beperking. Desondanks ervaart een meerderheid van de werknemers (54 procent) die in de afgelopen twee jaar zo’n beperking hebben ervaren, belemmeringen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden. Dit blijkt uit onderzoek door onderzoeksbureau Team Vier dat in opdracht van Microsoft Nederland is uitgevoerd onder HR-managers en medewerkers van Nederlandse bedrijven. De ervaren belemmeringen gedurende een (tijdelijke) lichamelijke beperking zijn zowel van fysieke als psychische aard. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat – niet heel verrassend – pijn tijdens werkzaamheden als belemmering wordt ervaren. Ook tijd is een veelgenoemde belemmering, bijvoorbeeld als het lezen van een tekst meer moeite kost.

Het is belangrijk dat iedereen binnen een organisatie de kans heeft zijn of haar werk optimaal te kunnen uitvoeren, ook als er sprake is van een al dan niet tijdelijke beperking. Wanneer je als werkgever geen voorzieningen treft om mensen met een dergelijke beperking toch in staat te stellen om – mits de werkzaamheden dit toestaan – te kunnen doorwerken, kunnen de kosten voor bijvoorbeeld tijdelijke inhuur van extra personeel behoorlijk oplopen.

De maatregelen die bedrijven momenteel nemen voor werknemers met een beperking zijn voornamelijk praktisch van aard en gericht op fysieke beperkingen, zo blijkt uit het onderzoek. Behalve dat ook op fysiek gebied een wereld te winnen is, zijn er soorten lichamelijke beperkingen waar vaak overheen wordt gekeken.

Bekijk hier ook de infographic

Bekijk hier ook de infographic

Bagatelliseer situationele beperkingen niet
Naast de fysieke, zichtbare beperkingen, zijn er ook situationele** beperkingen. Deze beperkingen zijn minder zichtbaar, maar vormen wel degelijk een belemmering bij het uitvoeren van werkzaamheden. In Nederland is ongeveer één op de twaalf mannen en één op de tweehonderd vrouwen kleurenblind. Maar denk ook aan mensen met dyslexie, wat bij ongeveer 4 procent van alle Nederlanders voorkomt. Dit soort beperkingen verdienen ook onze aandacht. Toch blijkt uit het onderzoek dat slechts 45 procent van de Nederlandse bedrijven een beleid heeft ontwikkeld voor werknemers met een situationele beperking. Slechts 38 procent van de bedrijven die nog geen beleid hebben ontwikkeld, geeft aan nog wel een beleid te willen ontwikkelen voor werknemers met een situationele beperking. Redenen die worden gegeven om geen beleid voor deze beperkingen te ontwikkelen zijn onder andere dat ‘niemand er dagelijks last van heeft‘ en dat ‘deze beperkingen geen invloed hebben op het werk’.

Het bewustzijn van de verschillende typen beperkingen lijkt dus nog niet altijd even hoog te zijn. En dat moet veranderen. Zowel zichtbare als minder zichtbare beperkingen kunnen voor werknemers grote obstakels vormen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Iemand die kleurenblindheid ervaart, kan veel moeite hebben om bijvoorbeeld diagrammen in presentaties te lezen en kan daardoor belangrijke informatie missen. Iemand met dyslexie kan meer moeite hebben met het lezen van belangrijke teksten. Het is daarom belangrijk om alle soorten beperkingen serieus te nemen. Door te investeren in nieuwe technologie en toegepaste software, bied je medewerkers met een dergelijke beperking de mogelijkheid om zonder belemmeringen hun werk te verrichten, waardoor talent optimaal wordt ingezet. En daar profiteert de hele organisatie van.

een screenshot van Microsoft Word

Regelfocus ondersteuningstool voor dyslexie in Microsoft Word. Klik op de afbeelding om deze te vergroten.

Onnodig 100 procent ziek melden van medewerkers met een tijdelijke beperking
Opvallend is dat 73 procent van de medewerkers die de afgelopen twee jaar te maken heeft gehad met een tijdelijke beperking, direct 100 procent is ziek gemeld door de werkgever, zo blijkt uit het onderzoek. Dit brengt hoge kosten voor organisaties mee. Zo kost één verzuimdag een werkgever al snel 250 euro per medewerker. En volgens de Sociale Zaken en Werkgelegenheidsbegroting 2019 worden de uitgaven voor het aantal arbeidsongeschikten de komende vier jaar steeds hoger. Onnodig, want tegenwoordig zijn er tal van mogelijkheden waardoor werknemers met een tijdelijke beperking in veel gevallen gewoon aan het werk kunnen. Naast de kostenbesparing is het vooral belangrijk dat mensen deel uit kunnen blijven van de werkomgeving, zowel op professioneel als sociaal gebied.

Als je thuiszit vanwege bijvoorbeeld een gebroken been, maar verder wel in staat bent om te werken, dan is het zonde als je dat niet kunt doen. De vandaag al beschikbare technologie maakt het mogelijk om werken voor vrijwel iedereen en overal toegankelijk te maken. Door daarin te investeren, dring je onnodig verzuim terug en bespaar je als organisatie dus een hoop kosten. Daarnaast is dit prettiger voor medewerkers aangezien zij dan niet volledig, of zelfs helemaal geen afstand hoeven te doen van hun collega’s en werk.

Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid
Op 16 mei 2019 heeft Microsoft Nederland het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid (NLKT) ontvangen. Dit keurmerk is bedoeld om de maatschappij voor de ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland met een beperking toegankelijker te maken. Denk aan mensen met auditieve, visuele, motorische en verstandelijke beperkingen en mensen die gebruik maken van een assistentiehond. Het Keurmerk wordt na een uitgebreide toets verstrekt door Stichting Ongehinderd.

Voor meer informatie over inclusiviteit en toegankelijkheid binnen Microsoft, bezoek de Microsoft Accessibility-pagina.

 

*Onder een tijdelijke beperking wordt een beperking verstaan waardoor werknemers hun werkzaamheden tijdelijk niet kunnen uitvoeren. Denk hierbij onder andere aan een gebroken arm of been, een hernia, zwangerschapscomplicaties of een oogoperatie.

**Onder een situationele beperking wordt een beperking verstaan waardoor werknemers hun werk kunnen uitvoeren, maar in een specifieke situatie een beperking kunnen hebben. Hierbij kan gedacht worden aan beperkingen zoals dyslexie, kleurenblindheid, slechthorendheid, hoog sensitiviteit, amputatie en dyscalculie.

Bekijk de Microsoft Pivot-webcast

In de Microsoft Pivot-webcast presenteren zes experts in drie gesprekken hun eigen kijk op digitale transformatie en kunstmatige intelligentie

Meer informatie over Microsoft maatschappelijk verantwoord ondernemen