Overslaan naar hoofdinhoud
Pulse

Nieuwe inlichtingenwet slecht voor privacy en vertrouwen in technologie

Jochem de Groot

Jochem de Groot

Director Corporate Affairs

Leestijd, 3 min.

Op 15 december 2016 organiseerde de vaste Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken een hoorzitting over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (WIV). Deze wet van minister Plasterk, die al een paar jaar in de maak is en waarop Microsoft vorig jaar een reactie publiceerde, zou het mogelijk maken dat de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten vergaande bevoegdheden krijgen om gegevens te tappen van aanbieders van communicatiediensten in Nederland, of dat nou lokale of internationale bedrijven zijn.

Microsoft is een wereldwijd opererend technologiebedrijf en aanbieder van een breed scala aan online diensten aan miljarden mensen. We zijn zeer actief in Nederland, met meer dan 1000 medewerkers, 7000 partners en investeringen in grote datacenters. We zijn hier zo actief omdat Nederland beschikt over een digitale infrastructuur van wereldklasse, een hoogopgeleide beroepsbevolking, een innovatief bedrijfsleven en een overheid met flinke ambities om Nederland digitaal te transformeren. Microsoft werkt graag nauw samen met de Nederlandse overheid, het bedrijfsleven en burgers zodat we samen met technologie meer kunnen bereiken voor de economie en de maatschappij.

Vandaag neem ik namens Microsoft deel aan de hoorzitting over de WIV in de Tweede Kamer omdat we ons zorgen maken dat diezelfde Nederlandse overheid, met de huidige versie van het WIV-voorstel, economische groei een maatschappelijke kansen juist zou remmen. Het spreekt voor zich dat Microsoft de cruciale rol begrijpt die wetshandhaving speelt in het waarborgen van veiligheid in onze samenleving. Daarbij is het echter wel van groot belang dat wetgeving waarmee inlichtingen- en veiligheidsdiensten een mandaat krijgen om activiteiten te onderzoeken, in stevige waarborgen voorziet om fundamentele mensenrechten te beschermen.

Daaronder valt ook het recht op privacy van gebruikers van technologie. Omdat Microsoft overal ter wereld actief is, zijn we ons er goed van bewust dat het een uitdaging is een balans te vinden tussen verschillende rechten. Het recht op privacy van burgers en instituties enerzijds, en de belangen van overheden anderzijds. In de praktijk zien we alleen dat in diverse landen afwijkende nationale methodes voor het verzamelen van informatie door inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor conflicten zorgen voor internationale bedrijven zoals wij. Wij moeten ons immers houden aan wetgeving in verschillende jurisdicties.

In het bijzonder zal Microsoft vandaag twee punten van zorg onder de aandacht van de Tweede Kamerleden brengen, die verband houden met onze internationale aard en ervaring. Het eerste gaat over het sleepnet dat het wetsvoorstel biedt. Microsoft is tegen grootschalige, ongerichte verzameling van gegevens. Wij vinden dat afluisteren alleen mogelijk mag zijn als die gericht is op specifieke, bekende verdachten. We maken ons in het bijzonder zorgen over die elementen van het wetsvoorstel die het mogelijk maken om verzamelde metadata te delen met andere veiligheidsdiensten, waarvoor bovendien alleen akkoord van de minister is vereist. We lopen daarmee het risico dat gegevens van onze gebruikers in andere landen terechtkomen, waarmee we het vertrouwen van onze klanten zouden kunnen schaden.

Het tweede punt gaat over geografische reikwijdte. Het blijft voor ons onduidelijk onder welke precieze omstandigheden de verplichtingen uit deze wet van toepassing zullen zijn op diensten van aanbieders die internationaal opereren. De onduidelijkheid over deze zogenaamde territoriale reikwijdte van de wet is voor buitenlandse partijen als Microsoft die internationaal opereren problematisch en zorgt bovendien voor rechtsonzekerheid. Omdat ook andere landen vergelijkbare wetgeving aan het doorvoeren zijn – zo werd er onlangs een zelfde soort wet aangenomen in het Verenigd Koninkrijk – zal de resulterende lappendeken aan conflicterende wetgeving niemands belang dienen. Bedrijven zullen ongewenst zelf moeten gaan beslissen welke wetgeving zij schenden. Microsoft vindt dat dergelijke beslissingen juist alleen door overheden genomen moeten worden, niet door bedrijven.

Educatie

 • man achter laptop

  Een nieuwe kijk op educatie: van leren op afstand naar hybride leren

  De COVID-19-pandemie heeft geleid tot een stortvloed aan reacties van diverse individuen en groepen over hoe het onderwijs getransformeerd kan worden. We kwamen tot de ontdekking dat er belangstelling bestaat voor de vraag: “Hoe kunnen we het best de nieuwe mogelijkheden aangrijpen die deze disruptie met zich meebrengt?” Wat mensen hard nodig hebben, zijn mogelijkheden […]

 • Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Hoe bereiden we de volgende generaties voor op de wereld van morgen? Want het kabinet investeert vanaf volgend jaar fors minder op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijs. En dat is niet het enige obstakel. Veel leerkrachten vinden het namelijk belangrijk om kinderen digitale vaardigheden bij te brengen, maar worstelen met de […]

Government

 • Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

  Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

  Over Microsoft Datacenter gemeenschapsfondsen Microsoft zet zich in voor lokale gemeenschappen waarin verschillende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Als onderdeel van deze missie biedt Microsoft financiële steun om te helpen sterkere gemeenschappen te creëren en ecosystemen van lokale partnerschappen te ontwikkelen. Met als doel het behalen van sociale, economische en ecologische doelstellingen. We zijn verheugd om ondersteuning te […]

 • Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Vandaag is het internationale dag van de privacy. In vele tientallen landen wordt door overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven als Microsoft aandacht besteed aan het almaar groeiende belang van bescherming van persoonsgegevens. Aan politieke ontwikkelingen op het gebied van privacy is de afgelopen tijd geen gebrek. Vlak voor Kerst werd na jarenlange onderhandelingen in Brussel […]

Zorg

 • Hercodering van het Rode Kruis

  Hercodering van het Rode Kruis

  Stel je voor een moment even voor dat je ziek bent. Een epidemie grijpt om zich heen in jouw omgeving en de informatie die verdere escalatie kan tegenhouden, is niet beschikbaar. Dit is een nachtmerrie die veel te veel mensen vandaag de dag meemaken, ondanks alle vooruitgang in de geneeskunde en een wereld die in […]

 • Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  De zorg verandert, en niet in de laatste plaats door technologie. Het verhaal van Truus den Hollander staat symbool voor die veranderingen. Een verhaal over een zeventiger die in haar revalidatieproces dankzij innovaties wordt uitgedaagd en gestimuleerd om net dat stapje extra te zetten. Truus den Hollander is een van de vele ouderen die revalideren […]