Girls just wanna have STEM

Julie de Widt-Bakker
Leestijd, 3 min.  

Op 13 april 2017 organiseren we bij Microsoft alweer de tweede editie van Girlsday, waarop we meiden, studenten en vrouwelijke professionals enthousiast willen maken voor technologie. Dat dat nodig is, blijkt wel uit het internationale STEM-onderzoek (STEM staat voor Science, Technology, Engineering en Mathematics) dat we recent uitvoerden onder 11.500 vrouwen in verschillende Europese landen.

Daaruit kwam onder meer naar voren dat jonge meiden hun interesse in exacte vakken verliezen en ook onvoldoende door hun omgeving worden gestimuleerd om met technologie aan de slag te gaan. Op de middelbare school missen meiden rolmodellen, omdat meer dan 60 procent van de docenten die bètavakken geven, man is. Jonge meiden haken af op hun 14de, juist doordat ze dan al hun profielvakken moeten kiezen. Het resultaat is dat daardoor te weinig meiden kiezen voor een STEM-studie op hbo- of wo-niveau en vrouwen ondervertegenwoordigd zijn in STEM-functies. Slechts 30 procent van de Nederlandse vrouwen is actief in STEM-gerelateerde vakgebieden. In de toekomst zullen nagenoeg alle beroepen een technologisch component bevatten en meerdere functies zullen worden vervangen door banen met technologie. Zoals mijn collega Julie de Widt-Bakker toelichtte in deze blogbijdrage, betreft dit met name rollen waarin vrouwen zijn oververtegenwoordigd, zoals administratieve beroepen. We moeten daarom niet langer beducht zijn voor het glazen plafond, maar voor het technologische plafond. Meer dan ooit is het dus nodig hier actie op te nemen.

Gelukkig zijn er al verschillende initiatieven in het leven geroepen om deze situatie om te buigen. Denk aan InspiringFifty en Techionista en de activiteiten van VHTO. Ze zijn hard nodig, willen we gelijke kansen blijven bieden aan medewerkers van technologiebedrijven en beter voorbereid zijn op een toekomst waarin iedereen, in elk beroep, met technologie te maken krijgt.

Girlsday 2017

Tijdens deze editie van Girlsday sluiten we aan op de verschillende leeftijdsgroepen en ontvangen we op 13 april verdeeld over de ochtend, middag en avond drie groepen meisjes en vrouwen. ’s Ochtends zijn dat ruim honderd basisschoolleerlingen tussen de 10 en 12 jaar.

’s Middags ontvangen we zo’n tachtig studentes van technische universiteiten die workshops gaan volgen over onder andere big data en het Internet of Things, maar ook creativiteit en personal branding (met het team van LinkedIn) staan op de agenda. Daarnaast kunnen zij kennismaken met stagiairs en young professionals die een traineeship bij Microsoft volgen. Deze workshops staan ook ’s avonds op het programma, wanneer we samen met Techionista onder de noemer DigiLadies, 120 vrouwen welkom heten die al met hun loopbaan begonnen zijn. Deze vrouwen willen we empoweren door middel van technologie.

Elke dag Girlsday

Wij vinden het belangrijk om continu te investeren in meiden, studentes en zeker ook vrouwelijke professionals. Daarom is het bij Microsoft elke dag Girlsday, waarbij we meiden en vrouwen interesseren voor een loopbaan in de technologie. Op dit moment is ongeveer 26 procent van ons personeelsbestand vrouw; dat is al twee keer zoveel als het gemiddelde in de Nederlandse technologiesector. Voor managers binnen Microsoft ligt dat percentage op 34 procent vrouwen. Dat is een goed begin, maar wij streven naar een gelijke verdeling van managers.

Kortom, op elk niveau en in alle leeftijdsgroepen is verhoogde aandacht nodig om vrouwen meer inzicht te kunnen geven in wat technologie voor hen en voor hun carrière kan betekenen. En misschien nog wel belangrijker: wat zij kunnen betekenen en bereiken met technologie in onze toekomst.

Artikelen die jou wellicht interesseren:

Diversiteit

Dít is waarom Microsoft diversiteit nastreeft