Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

Emily Glastra
Leestijd, 4 min.  

Over Microsoft Datacenter gemeenschapsfondsen
Microsoft zet zich in voor lokale gemeenschappen waarin zijn datacenters zich bevinden. Als onderdeel van deze missie biedt Microsoft financiële steun om te helpen sterkere gemeenschappen te creëren en ecosystemen van lokale partnerschappen te ontwikkelen. Met als doel het bereiken van sociale, economische en duurzame resultaten.

We zijn verheugd om ondersteuning te bieden aan lokale organisaties die zich richten op de behoeften van de gemeenschap. En hen te helpen bij het versterken van netwerken van lokale groepen die samenwerken aan belangrijke projecten in het noorden van Noord-Holland. Graag ontvangen we meer suggesties voor projecten die Microsoft kan ondersteunen.

Soorten fondsen
We bieden twee soorten fondsen voor non-profitorganisaties (die in aanmerking komen) in de gemeente Hollands Kroon en/of Medemblik en/of Hoorn:
• Kleine gemeenschapsprojecten voor aanvragen van tot 10.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van kleine projecten die bijdragen aan de onmiddellijke behoeften van een gemeenschap.
• Grote gemeenschapsprojecten voor aanvragen variërend van 10.000 tot 35.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van grootschalige projecten die bijdragen aan maatschappelijke, economische of ecologische resultaten van een gemeenschap.
Heb u interesse om u aan te melden? Lees hieronder of Microsoft Datacenter gemeenschapsfondsen bij uw project passen.

Past uw project bij onze projectcategorieën?
We financieren projecten in drie soorten categorieën:
•Digitale vaardigheden: de jeugd voorbereiden op de toekomst
•Duurzaamheid van de omgeving: innovatieve oplossingen mogelijk maken voor stichtingen en bedrijven in de gemeenschap
•Personeelsontwikkeling: samenwerken met onderwijs en werkgelegenheid instellingen om capaciteit op te bouwen voor talentontwikkeling

Voldoet uw project aan onze criteria?
We zijn op zoek naar projecten die aan de volgende criteria voldoen:
1. Het aanpakken van prioriteiten binnen een gemeenschap en het voldoen aan de behoeften van de gemeenschap
2. Het bedienen van gemarginaliseerde groepen of mensen die onvoldoende steun van de overheid of andere partijen ontvangen;
3. Het promoten van samenwerking tussen verschillende maatschappelijke groepen;
4. Het bieden van kansen aan begunstigden om een project vorm te geven of te implementeren;
5. Het maken van impact op sociaal, ecologisch en economisch gebied – tenminste twee van de drie – (zoals een project dat jongeren leert om leeftijdsgenoten te begeleiden bij het meten van de waterkwaliteit van afvloeiing van landbouwproducten);
6. Het gebruikmaken van meerdere fondsen;
7. Het hebben van een realistisch plan om de beoogde resultaten te behalen, en de potentie hebben om op de lange termijn een impact te maken.
8. Bent u een non-profitorganisatie? U komt in aanmerking voor financiering als u:
• Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling voor Sociaal Welzijn (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) bent; een stichting of vereniging bent die activiteiten organiseert in het belang van de gemeenschap;
een kerk of andere religieuze organisatie bent (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) die betrokken is bij een belangrijk project dat ten goede komt aan de hele gemeenschap.
• Microsoft erkent geen non-profitorganisatie voor het ontvangen van liefdadigheidsdonaties als deze een beleid of een missie heeft waarin discriminatie bij werving, compensatie, promotie, contractbeëindiging, pensionering, training, programma’s en / of diensten voorkomt op basis van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap of veteranenstatus. De enige uitzondering hierop is voor religieuze organisaties die van wetten zijn vrijgesteld die dergelijke discriminatie verbieden. De religieuze organisatie moet een getuigenis afleggen met “Mijn organisatie is een religieuze organisatie die is vrijgesteld van wetten die anders dergelijke discriminatie verbieden”
• Aan de eisen van Microsoft’s Nonprofit Program Eligibility voldoet.

Wij financieren GEEN:
• Eenmalige events, zoals concerten, festivals, etc.
• Sponsoring voor sportteams, sportevenementen- en toernooien
• Donaties voor individuen
• Derde partij projecten (aanvragen moeten door de organisatie die de fondsen aanvraagt worden ingediend)
• Projecten die door nationale of internationale organisaties zijn ingediend (projecten ingediend door lokale afdelingen van nationale of internationale organisaties komen wel in aanmerking)
• Projecten die slechts één school of buurtclub ten goede komen (projecten die samenwerken tussen verschillende scholen of clubs of samenwerkingsverbanden tussen een school en een lokale non-profit bevorderen komen wel in aanmerking)

Hoe vraagt u het aan?
Download het aanvraagformulier en dien deze vóór 30 september 2019 in bij via dit mailadres. ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE AANVRAAGFORMULIEREN DIE ZIJN INGEDIEND WORDEN AANVAARD.
Vertegenwoordigers van Microsoft en leden van onze lokale gemeenschapsraad zullen de aanvragen vóór 30 november 2019 beoordelen. Er wordt contact opgenomen met de finalisten en gevraagd om indien nodig aanvullende informatie te verstrekken in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten, anti-corruptie, antidiscriminatie en liefdadigheidsdonaties van Microsoft.
De toekenningen worden op 30 december 2019 bekend gemaakt.
Als u vragen heeft, neemt u contact op via het mailadres.
Klik hier voor meer informatie over de projecten die we in 2018 hebben gefinancierd.

Meer informatie over Microsoft maatschappelijk verantwoord ondernemen