Overslaan naar hoofdinhoud
Pulse

Aanvraag handleiding Datacenter gemeenschapsfondsen

Emily Glastra

Emily Glastra

Directeur Public Sector

Leestijd, 6 min.

Over Microsoft Datacenter gemeenschapsfondsen
Microsoft zet zich in voor lokale gemeenschappen waarin verschillende bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. Als onderdeel van deze missie biedt Microsoft financiële steun om te helpen sterkere gemeenschappen te creëren en ecosystemen van lokale partnerschappen te ontwikkelen. Met als doel het behalen van sociale, economische en ecologische doelstellingen.

We zijn verheugd om ondersteuning te bieden aan lokale organisaties die zich richten op de behoeften van de gemeenschap. En hen te helpen bij het versterken van netwerken van lokale groepen die samenwerken aan belangrijke projecten in het noorden van Noord-Holland. Graag ontvangen we meer suggesties voor projecten die Microsoft kan ondersteunen.

Soorten fondsen
We bieden twee soorten fondsen voor non-profitorganisaties (die in aanmerking komen) in de gemeente Hollands Kroon en/of Medemblik en/of Hoorn:
• Kleine gemeenschapsprojecten voor aanvragen tot 10.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van kleine projecten die bijdragen aan de onmiddellijke behoeften van de gemeenschap.
• Grote gemeenschapsprojecten voor aanvragen variërend van 10.000 tot 35.000 euro. Deze fondsen zijn gericht op het ondersteunen van grootschalige projecten die bijdragen aan maatschappelijke, economische of ecologische resultaten van een gemeenschap.
Is jouw interesse gewekt? Lees hieronder of jouw project in aanmerking komt voor het Microsoft Datacenter gemeenschapsfonds .

De volgende categorieën zijn door de lokale gemeenschap aangegeven als belangrijke speerpunten en hebben dus ook prioriteit:

Digitale vaardigheden: de inzet van technische expertise en middelen om digitale geletterdheid en participatie in de digitale economie te vergroten.
Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, projecten die jongeren uitrusten met digitale vaardigheden, het bieden van codeerklassen, computers met openbare toegang aanbieden, ondersteuning bieden voor digitale vaardigheid en andere technologische training op vertrouwde en comfortabele locaties (bibliotheken, gemeenschapscentra, kerken, scholen, recreatiecentra, seniorencentra, etc.), helpen leden van de gemeenschap de vaardigheden te verwerven om in een digitale rol te werken, enz.

Duurzaamheid: investeren in projecten die het milieu verbeteren en/of vaardigheden leren om een duurzame(re) levensstijl te ontwikkelen
Voorbeelden zijn, maar zijn niet beperkt tot, projecten die duurzame energie binnen de gemeenschap ondersteunen, een voedselbank die energiezuinig wil worden, een stroomgebied in de gemeenschap bouwen, onderwijs over hoe huishoudens koolstof uitstoot kunnen verminderen, een compostering programma aan de keuken van een lokale school toevoegen, enz.

Talentontwikkeling: helpen vaardigheden op te bouwen om deelname aan de 21-eeuwse economie mogelijk te maken, voor iedereen.
Voorbeelden hiervan zijn, maar zijn niet beperkt tot, projecten die vaardigheidstraining bieden voor de banen van de toekomst, STEM / IT onderwijs om leden van de gemeenschap uit te rusten met een betere kennis van technologie, loopbaanverkenning en werkervaringsplekken, ontwikkeling van nieuwe of bestaande curriculum voor educatie, outreach-activiteiten voor het ontwikkelen van banen gericht op het betrekken van potentiële werknemers, trainingen om het vermogen van de gemeenschap om personeel aan te trekken en te behouden te verbeteren.

Project Richtlijnen
We willen projecten financieren die sociale, economische en maatschappelijke gelijkheid in de Nederlandse gemeenschap bevorderen. We willen graag dat alle projecten de cohesie in de gemeenschap en samenwerkingen benutten om positieve verandering te versnellen. Bovendien willen we projecten ondersteunen waarvan de toepassing het volgende laat zien. Projectaanvragen worden beoordeeld op de volgende richtlijnen:

• Project is in lijn met ten minste één, maar bij voorkeur meerdere financieringscategorieën (digitale vaardigheden, duurzaamheid, talentontwikkeling).

• Werkt aan gemeenschapsprioriteiten en voldoet duidelijk aan een gemeenschapsbehoefte.
In een ideale situatie kan de uitdaging dat het project van de organisatie aanpakt worden aangetoond door zowel een combinatie van statistieken, alsmede door feedback van leden van de gemeenschap. Microsoft erkent dat veel uitdagingen waarmee gemarginaliseerde/achtergestelde groepen worden geconfronteerd, mogelijk onvoldoende gegevens hebben om de probleemstelling te ondersteunen, in welk geval projecten moeten voortkomen uit discussies binnen de gemeenschap.

• Bevordert de samenwerking tussen verschillende groepen.
Die groepen kunnen een coalitie zijn, meerdere gemeenschapsorganisaties, een collectief van gemeenschapsleiders, lokale bedrijven, enz. De integratie van het project met de gemeenschap moet duidelijk zijn en de organisatie die de aanvraag indient moet het primaire aanspreekpunt van zowel het programma als de samenwerking van de gemeenschap zijn.

• Maakt gebruik van financieringsbronnen naast Microsoft.
Voor langetermijnprojecten moeten de projecten na eind 2020 met succes kunnen worden voortgezet, met of zonder verdere Microsoft-fondsen. Idealiter kan dit worden aangetoond door de huidige externe financieringsbronnen te beschrijven. Als er geen andere financieringsbronnen zijn, beschrijf dan de waarschijnlijkheid van toekomstige financiering naast Microsoft. (Zoals uitgesproken enthousiasme en potentiële steun voor het project door andere donateurs, of een huidige aantoonbare diversiteit van financieringsbronnen die de organisatie ondersteunen).

• Heeft aantoonbare, en meetbare resultaten en mijlpalen voor het project, waarmee succes kan worden geëvalueerd en eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan

• Dient gemarginaliseerde/achtergestelde groepen of mensen die onvoldoende ondersteuning van de overheid of andere bronnen hebben.

• Betrekt begunstigden bij het ontwerp en/of de uitvoering van het project.
Het project moet degenen die het dient bij het ontwerp en/of de uitvoering van het project betrekken. Net als onze bovenstaande eis dat het project tegemoet moet komen aan de behoeften van de gemeenschap, worden de meest succesvolle projecten door de begunstigden van feedback voorzien over zowel de opzet als de uitvoering van het project.

• Biedt Microsoft-medewerkers kansen om te ondersteunen en/of vrijwilligerswerk te verrichten als onderdeel van het project of de organisatie.

• Behaalt resultaten die kunnen worden gedeeld, gerepliceerd of opgeschaald om de impact te vergroten. De aanmelding moet alle huidige plannen of doelen bevatten over hoe u dit zult doen na voltooiing van het project (een rapport, een gemeenschaps voorlichting, een nieuw programma of coalitie, etc.)

Wat zijn de criteria voor een non-profitorganisatie?
• Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een instelling voor Sociaal Welzijn (Sociaal Beland Behartigende Instelling – SBBI) een stichting of vereniging die activiteiten organiseert in het belang van de gemeenschap;
een kerk of andere religieuze organisatie (kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen) die betrokken is bij een belangrijk project dat ten goede komt aan de hele gemeenschap.

• Microsoft erkent geen non-profitorganisatie voor het ontvangen van liefdadigheidsdonaties als deze een beleid of een missie heeft waarin discriminatie bij werving, compensatie, promotie, contractbeëindiging, pensionering, training, programma’s en / of diensten voorkomt op basis van ras, huidskleur, geslacht, nationaliteit, religie, leeftijd, handicap, genderidentiteit of -uitdrukking, burgerlijke staat, zwangerschap, seksuele geaardheid, politieke overtuiging, vakbondslidmaatschap of veteranenstatus. De enige uitzondering hierop is voor religieuze organisaties die van wetten zijn vrijgesteld die dergelijke discriminatie verbieden. De religieuze organisatie moet een getuigenis afleggen met “Mijn organisatie is een religieuze organisatie die is vrijgesteld van wetten die anders dergelijke discriminatie verbieden”

• Aan de eisen van Microsoft’s Nonprofit Program Eligibility voldoet.

Wij financieren GEEN:
• Eenmalige events, zoals concerten, festivals, etc.
• Sponsoring voor sportteams, sportevenementen- en toernooien
• Donaties voor individuen
• Derde partij projecten (aanvragen moeten door de organisatie die de fondsen aanvraagt worden ingediend)
• Projecten die door nationale of internationale organisaties zijn ingediend (projecten ingediend door lokale afdelingen van nationale of internationale organisaties komen wel in aanmerking)
• Projecten die slechts één school of buurtclub ten goede komen (projecten die samenwerken tussen verschillende scholen of clubs of samenwerkingsverbanden tussen een school en een lokale non-profit bevorderen komen wel in aanmerking)

Hoe vraag je het aan?
Download het aanvraagformulier en dien deze vóór 15 februari 2020 in via dit mailadres.
ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE AANVRAAGFORMULIEREN DIE ZIJN INGEDIEND WORDEN AANVAARD.

Vertegenwoordigers van Microsoft en leden van onze lokale gemeenschapsraad zullen de aanvragen vóór 30 April 2020 beoordelen. Er wordt contact opgenomen met de finalisten en gevraagd om indien nodig aanvullende informatie te verstrekken in overeenstemming met het beleid inzake belangenconflicten, anti-corruptie, antidiscriminatie en liefdadigheidsdonaties van Microsoft.

De toekenningen worden op 30 mei 2020 bekend gemaakt.

Als je vragen hebt, neem contact op via het mailadres.
Klik hier voor meer informatie over de projecten die we in 2018 hebben gefinancierd.

Meer informatie over Microsoft maatschappelijk verantwoord ondernemen

Leer meer over onze bijdrage

Educatie

 • Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Technologie opnemen in lesmateriaal te moeilijk? Welnee!

  Hoe bereiden we de volgende generaties voor op de wereld van morgen? Want het kabinet investeert vanaf volgend jaar fors minder op het gebied van wetenschap en technologie in het onderwijs. En dat is niet het enige obstakel. Veel leerkrachten vinden het namelijk belangrijk om kinderen digitale vaardigheden bij te brengen, maar worstelen met de […]

 • Microsoft Quantum Lab geopend in Delft

  Microsoft Quantum Lab geopend in Delft

  De opening van het Microsoft Quantum Lab in Delft is een bijzondere gebeurtenis. Het lab biedt ons ruimte om onderzoek te versnellen en stelt ons in staat om onze visie op quantum computing samen met onze partners te verwezenlijken.

Government

 • Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Privacy-dag: het belang van een consequente EU-voorzitter, óók in Nederland

  Vandaag is het internationale dag van de privacy. In vele tientallen landen wordt door overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijven als Microsoft aandacht besteed aan het almaar groeiende belang van bescherming van persoonsgegevens. Aan politieke ontwikkelingen op het gebied van privacy is de afgelopen tijd geen gebrek. Vlak voor Kerst werd na jarenlange onderhandelingen in Brussel […]

Zorg

 • Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  Ouderen gamen voor een betere gezondheid

  De zorg verandert, en niet in de laatste plaats door technologie. Het verhaal van Truus den Hollander staat symbool voor die veranderingen. Een verhaal over een zeventiger die in haar revalidatieproces dankzij innovaties wordt uitgedaagd en gestimuleerd om net dat stapje extra te zetten. Truus den Hollander is een van de vele ouderen die revalideren […]

 • Hercodering van het Rode Kruis

  Hercodering van het Rode Kruis

  Stel je voor een moment even voor dat je ziek bent. Een epidemie grijpt om zich heen in jouw omgeving en de informatie die verdere escalatie kan tegenhouden, is niet beschikbaar. Dit is een nachtmerrie die veel te veel mensen vandaag de dag meemaken, ondanks alle vooruitgang in de geneeskunde en een wereld die in […]