et stort grønt felt med trær i bakgrunnen

Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst

Microsoft

Microsoft

Lesetid, 3 min.

Det nye partnerskapet skal utforske de teknologiske, regulatoriske og kommersielle mulighetene for å utvikle CO2-fangst på biomassedrevne varme- og kraftverk.

Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst
Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft går sammen for å utforske CO2-fangst

Oslo, 10.mars 2021 – Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft har signert en intensjonsavtale for å sammen utforske mulighetsrommet for utvikling av CO2-fangst og lagring på biomassedrevne varme- og kraftverk i Danmark.

CO2-fangst og lagring er et viktig redskap for å hjelpe Danmark med å nå sine mål om 70 prosent reduksjon av sine CO2– utslipp innen 2030, men også for å oppfylle Parisavtalens mål om å begrense den globale temperaturøkningen til 1,5°C.

Ved å fange COfra varme- og kraftverk som benytter seg av biomasse for så å lagre den i grunnen er det mulig å ikke bare redusere, men også å fjerne CO2 fra atmosfæren, ettersom CO2 fra biomasse er en del av et naturlig biogent karbonkretsløp.

De tre selskapene skal samarbeide om å finne løsninger for å håndtere teknologiske, regulatoriske og kommersielle utfordringer og muligheter for å oppnå negative utslipp ved å fange og lagre CO2. Hver av de tre partene kommer til å ha avgjørende og klart definerte kommersielle roller.

I henhold til vilkårene i intensjonsavtalen er partene enige om å:

 • utforske muligheten for å sammen utvikle et negativt-utslippsprosjekt ved et av Ørsteds biomasseanlegg i Danmark, potensielt ved å ta i bruk «Northern Lights»-prosjektet hvor Microsoft er eksisterende partner.
 • utforske mulighetene for et teknologisamarbeid der Microsofts digitale ekspertise integreres i et karbonfangstprosjekt med Aker Carbon Capture sin teknologi for trygg karbonfangst, som er ledende på helse, sikkerhet og miljø.
 • utforske hvordan Microsoft, Aker Carbon Capture og Ørsted sammen kan fremskynde utviklingen av et biogenisk karbonfangstprosjekt.
 • utforske og forsøke å få etablert politiske rammeverk som bidrar til å akselerere negative utslipp-prosjekt i andre europeiske land.

Når partene er kommet i mål med aktivitetene på disse fire områdene er den endelige visjonen å drive prosessen videre med å tilrettelegge for negative utslipp ved å ende opp med et kommersielt og teknisk oppsett som skaper resultater.

Viktig del av det grønne skiftet

I dag har Ørsted seks biomassedrevne verk som leverer rundt en fjerdedel av Danmarks fjernvarme. Selv om Ørsted forutser at grønn teknologi vil erstatte en betydelig del av bioenergien i fjernvarmen i fremtiden, forventer de at karbonfangst på en rekke av varme- og kraftverkene deres vil spille en viktig rolle i energiovergangen.

– CO2-fangst vil sannsynligvis være en viktig del av det grønne skiftet. Vi ser muligheter for å fange CO2 i våre biomassedrevne varme- og kraftverk og enten lagre den under jorden for å oppnå negative utslipp, eller bruke CO2-et i produksjon av grønt drivstoff i våre Power-to-X-anlegg. Derfor utforsker vi nå de regulatoriske, tekniske og økonomiske mulighetene for CO2-fangst ved våre anlegg, sier Ole Thomsen, Senior Vice President i Ørsted.

 Høyere tempo for å nå bærekraftmål

Microsoft deltar globalt i en rekke initiativer, hvor målet er å redusere CO2-utslippene. Siden 2012 har selskapet vært karbonnøytralt og innen 2030 forplikter Microsoft seg til å bli karbonnegative. Målet deres er å fremme bærekraftig utvikling og lav-karbon forretningsmodeller gjennom miljøvennlige forretningspraksiser og skybasert teknologi.

– Vi ser virkelig frem til å utnytte og bygge videre på våre erfaringer fra andre prosjekter og til å inngå dette nye partnerskapet mellom Aker Carbon Capture, Ørsted og Microsoft. I Microsoft tar vi våre ambisiøse bærekraftmål på alvor, og denne intensjonsavtalen er enda et fantastisk initiativ som springer ut fra de nordiske landene. Vi må alle gjøre mer og bevege oss raskere om vi skal nå være bærekraftmål, sier Kimberly Lein-Mathisen, administrerende direktør i Microsoft Norge.

en person som smiler for kameraet

Kimberly Lein-Mathisen

– Samarbeidet mellom oss, Ørsted og Microsoft åpner for et akselerert biogent CCS-prosjekt som er første av sitt slag, legger Valborg Lundegaard til, CEO i Aker Carbon Capture.

en kvinne smilende for kameraet

Valborg Lundegaard

Aker Carbon Capture har utviklet karbonfangstteknologier til en rekke prosjekter i mer enn 10 år. Løsningene støtter kunder i flere bransjer med å etablere bærekraftige forretningsmodeller for fremtiden.

– Med fokus på HMS-vennlig fangst vil Aker Carbon Capture bringe med seg sin ledende fangstteknologi for å akselerere leveransen av en full-biogen CCS-verdikjede, avslutter Lundegaard.

Oppdag flere relaterte artikler per bransje:

Detaljhandel

Helseomsorg

Industri

 • Statkraft inntar førersetet med ny dataplattform

  Statkraft inntar førersetet med ny dataplattform

  Kraftsektoren er en komplisert bransje som alltid er i endring. Regn og vind påvirker prisene, svingende temperaturer styrer forbruket og problemer ved de store produksjonsanleggene skaper et usikkert markedsbilde. Statkraft er den største europeiske produsenten av fornybar energi. Størrelsen gjør det ikke mindre viktig å ta riktige beslutninger om kraften de produserer. De må sette […]

 • Mot en fornybar sky med grønne datasentre

  Mot en fornybar sky med grønne datasentre

  November, 2022 Samtidig som verden digitaliseres, må datasentrene – som får skyen til å virke – basere seg på fornybare energikilder.  Samfunnet står overfor to store endringer: Digitaliseringen av nesten alt, i det som ofte blir kalt den fjerde industrielle revolusjonen – samt en dreining mot fornybar energi, drevet av klimakrisen og andre verdenshendelser.   Sentralt […]

Offentlig sektor

 • en person som sitter på en sykkel

  Gikk du glipp av Nordic Edge Expo?

  For femte år på rad gikk Nordic Edge Expo av stabelen, 22 – 24. september. I et av Europas viktigste forum for smartbyer, møttes offentlig og privat sektor for å dele erfaringer, diskutere utfordringer og vise løsninger. Årets konferanse ble holdt digitalt med åpning av hovedprogrammet fra scenen i Stavanger. Et symfoniorkester innledet arrangementet, hvor […]

Utdanning

 • Lansering GoForIT

  Lansering GoForIT

  Lansering GoForIT: Bli med på fagseminar 21. april I april lanserer vi GoForIT sammen med åtte samarbeidspartnere! Vi mener at behovet for flere fagfolk som jobber skjæringspunktet mellom digitalisering og bærekraft er betydelig og økende. GoForIT er en arena for samarbeid mellom akademia og næringslivet med formål om å diskutere, utvikle og påvirke innholdet i […]

Oppdag flere relaterte artikler per dossier:

Digital Transformation

Kundehistorier

 • The food tech company reducing global food waste with cloud technology

  The food tech company reducing global food waste with cloud technology

  LMK Group is a Nordic food tech company that delivers a large variety of meals directly to its customers’ doors. As part of its work, the company is on a pioneering mission to reduce global food waste and drive sustainability across the grocery retail sector. To do this, LMK has been using cloud technology to […]