Kultur og ledelse i en hybrid hverdag

Kultur og ledelse i en hybrid hverdag

Meld deg på fysisk eller delta digitalt

Tallene er tydelige: et flertall av ansatte ønsker å både beholde fleksibiliteten de har opplevd på hjemmekontoret og også benytte seg av et fysisk kontor. God ledelse er alfa og omega for å lykkes med en slik hybrid hverdag. Å tilby fleksibilitet krever gjennomtenkt strategi for hvordan man bygger kultur, inkluderer alle og sørger for at hver enkelt lykkes i jobben. Derfor inviterer vi deg den 29. mars til vårt kontor i Bjørvika til en halv dags læring og erfaringsdeling rundt temaene: 1. Microsoft hybrid arbeid - mennesker, plasser og prosesser. 2. Ledelse i en hybrid verden. 3. Rollen et fysisk kontor spiller. Du kan velge å komme til oss og delta fysisk, eller se sesjonene digitalt via livestream.