Et nytt angrep med løsepengevirus skjer hvert 11. sekund! Hvordan ruster du deg bedre mot slike angrep?

Et nytt angrep med løsepengevirus skjer hvert 11. sekund! Hvordan ruster du deg bedre mot slike angrep?

Microsoft ogTietoEVRY inviterer til frokostwebinar-serie

Løsepenge og krypto-virus har den siste tiden hatt en enorm økning, og vi hører stadig om nye eksempler på selskaper og kommuner som er blitt offer for denne type cyberkriminalitet.

Det er en del grunnleggende grep ALLE bør gjøre for å redusere risikoen for denne type hacking. Vi ønsker i denne sammenheng å invitere til to webinarer, sammen med vår partner TietoEVRY, hvor vi belyser dette området.