Den kommunale skyreisen episode 3: Schrems II, EDPBs veileder og Microsofts skytjenester

Den kommunale skyreisen episode 3: Schrems II, EDPBs veileder og Microsofts skytjenester

Meld deg på fysisk eller delta digitalt

Er det mulig å forene bruk av allmenne, internasjonale skytjenester med stadig strengere krav til vern om personopplysninger? Hva har Microsoft gjort i møte med dette dynamiske rettsområdet, og hva finnes av dokumentasjon og veiledning som andre kan bygge på for å leve opp til de kravene norske og europeiske tilsynsmyndigheter stiller? I dette seminaret vil vi høre fra Microsoft, fra uavhengige personverneksperter og fra kunder, om hvordan man helt praktisk bør forholde seg til skytjenester etter Schrems II-dommen. Du kan velge å komme til oss og delta fysisk, eller se sesjonene digitalt via livestream.