Lesetid, 4 min.

I juni 2020 annonserte Mirosoft et nytt globalt inititativ som vil gi 25 millioner mennesker mulighet til å tilegne seg nødvendige digitale ferdigheter innen utgangen av året. Initiativet er en respons til den økonomiske krisen forårsaket av Covid-19. For å få økonomien tilbake på beina, vil tilgang til digitale ferdigheter være viktig. Det globale initiativet inkluderer umiddelbare tiltak for å hjelpe de som ønsker å omskolere seg – les mer her.

Mange enkeltmennesker og bedrifter har fått hverdagen snudd på hodet som følge av Covid-19. Situasjonen har ført til at mange er avhengige av digitale verktøy, i mye større grad enn tidligere. I tillegg er vi nå i en tid med historisk mange permitterte, og mulig langvarige permitteringer fremover. Norge er ett av de mest digitaliserte landene i verden, noe som er et fortrinn vi har muligheten til å bygge videre på i denne svært vanskelige tiden, gjennom blant annet kompetanseheving.

Digital kompetanse vil være en nøkkelfaktor i tiden fremover. Vi er glade for at regjeringen nylig bevilget penger til kompetanseheving for permitterte og arbeidsledige, i form av nettbasert opplæring og kurs mot spesifikke bransjer. Næringslivet og interesseorganisasjoner har sammen tatt til orde for å dele digitale kurs og opplæringsprogrammer for ledige og permitterte, med oppfordring om å benytte permitteringstiden til kompetanseheving. Sammen med sine medlemsbedrifter er NHO, bransjeorganisasjoner og teknologibedrifter med på å organisere utviklingen av nettkurs innen en stor bredde fagområder.

Det finnes heldigvis gode muligheter for å utvikle dine tekniske ferdigheter på nettet. Kompetanseutvikling er et viktig satsningsområde for Microsoft for å hjelpe enkeltpersoner og bedrifter nå sitt fulle potensiale. Hos Microsoft Learn finner du gratis opplæringskurs. Kursene kan hjelpe deg med å forbedre både grunnleggende og spissede digitale ferdigheter med mulighet for sertifiseringer på skyplattformer (Azure, Dynamics og Microsoft 365).

Her er en oversikt over tilgjengelige kurs og opplæringsprogrammer

Microsoft Learn

LinkedIn Learning*

Opplæring for Microsoft 365 (Teams, Outlook, Word, Sharepoint med mer.)

Kurs i «myke» ferdigheter («soft skills»)*

Nederst i artikkelen har vi spesifisert kurs mot ulike roller

 

Viktigheten av tekniske ferdigheter – og hvor skal jeg begynne?

I takt med digitaliseringen av samfunnet, endres også arbeidslivet. Det er et økende behov for kompetanseheving, selv for roller som tidligere ikke var avhengige av teknisk kompetanse. Dette behovet har økt betraktelig som følge av Covid-19, når vi nå står overfor en “ny normal” hvor teknisk kompetanse er helt avgjørende.

I dagens situasjon får vi stadig spørsmål om kompetanseheving og kurs i digitale ferdigheter på nettet. Når kurs og konferanser nå er avlyst og mange jobber hjemmefra, er digital opplæring et helt sentralt verktøy for å få til et kompetanseløft og for å hjelpe de permitterte med å raskt komme tilbake i arbeidslivet. Vi har derfor samlet informasjon om hvordan du kommer i gang med våre gratis nettbaserte kurs og hvilke ressurser som finnes tilgjengelig.

Er du usikker på hvor du skal starte eller hvilke kurs som passer for deg? Vi har satt sammen et kort med noen enkle spørsmål, som gir deg anbefalinger om relevante og passende kurs tilpasset deg og din rolle.

Vi tilbyr tilgang til tusenvis av kurs og sertifiseringer for etterspurt kompetanse som enkelt kan gjennomføres på nett. I tillegg samarbeider Microsoft med organisasjoner rundt om i verden for å hjelpe jobbsøkere slik at de kan benytte seg av mulighetene som finnes. Vi har også opplæringsprogrammer i kunstig intelligens (Microsoft AI School*) for alle yrkesgrupper i en tid der teknologi i mer eller mindre grad endrer alle arbeidsprosesser.

Gjennom LinkedIn er nå over 275 LinkedIn Learning-kurs blitt tilgjengeliggjort gratis, på syv språk. Her finnes alt fra kurs* som kan hjelpe de som er permitterte eller leter etter arbeid under denne utfordrende tiden, til de som behøver hjelp med å navigere denne nye måten å jobbe på*. Dette inkluderer for eksempel tips til hvordan man kan jobbe produktivt hjemmefra, hvordan bygge relasjoner når man ikke møtes fysisk, samt viktigheten av å ta vare på seg selv.

Vi samarbeider i tillegg tett med våre opplæringspartnere for at de skal kunne bistå lærere med å ta i bruk digitale verktøy i hjemmeundervisningen og lage undervisningsmateriale som løpende blir gjort tilgjengelig. Gjennom Microsoft Utdanning tilbyr vi teknologi og digitale undervisningsprogrammer til studenter slik at de enklere kan forberede seg på fremtiden.

 

Kurs spesifisert mot ulike roller

Administrasjon, småbedriftseier, studenter, eller forholdvis ny innen digitalisering

264 moduler tilgjengelig *

IT administrator

77 moduler og ni læringsløp tilgjengelig

Utviklere

82 moduler og fem læringsløp tilgjengelig *

Dataeksperter og analytikere

73 moduler og fem læringsløp tilgjengelig*

 

 

*Innhold på engelsk

 

Gratis E-bok: Are you ready for the Modern Workforce

Skap arbeidsplasser som engasjerer og inspirerer medarbeiderne

Kostnadsfri e-bok: Et lynkurs i sikkerhetsadministrasjon – nøklene til en bedre sikkerhetsstatus

Måten du administrerer data- og enhetssikkerhet på, har topp prioritet i en tid da cybertrusler er i kontinuerlig utvikling

Detaljhandel

Finans og forsikring

Helseomsorg

 • En kvinne gjennomgår en skanning

  Prediktivt vedlikehold forbedrer livskvaliteten til kreftpasienter

  Kreft rammer mer enn 17 millioner mennesker årlig, og man antar at tallet vil øke dramatisk de kommende årene. Derfor er effektiv og kostnadseffektiv behandling viktig. IBA Worldwide, en ledende utvikler av medisinsk utstyr for kreftbehandling, har klart å redusere vedlikeholdskostnader og forbedre reparasjonstiden for enheter som etter at de tok i bruk Microsoft Azure […]

 • Two people working in Healthcare with a Windows device

  Leverandør av medisinsk utstyr bygger en Azure-dataplattform for fremtiden

  Det danske firmaet Coloplast, som leverer medisinsk teknologi, lager innovative produkter for personer med intime helseutfordringer. For å opprettholde produktive kunderelasjoner og forstå behovene til pasienter flyttet Coloplast fra en lokal datalager- og business intelligence-løsning til Microsoft Power BI, Azure SQL Data Warehouse og andre Azure-tjenester. Overføringen er en del av en generell modernisering av […]

Industri

 • Fem sikre tegn på at du er klar for å bli en sammenkoblet Field Service-organisasjon

  Fem sikre tegn på at du er klar for å bli en sammenkoblet Field Service-organisasjon

  Kundetilfredshet er stadig oftere nøkkelen til suksess. Nødreparasjoner fører ofte til høye kostnader og stor frustrasjon for kunder, så du har forståelig nok lyst til å gjøre alt du kan for å unngå dem. Med data og Internet of Things (IoT) kan du tilby forebyggende tjenester, noe som gjør denne oppgaven mye lettere og fører […]

 • Two field workers fixing airplane turbines

  IoT-tilkoblet feltservice har åpnet opp for en ny økonomi innen tilfredshet

  Det er noen fordeler ved hvordan moderne bekvemmelighet har endret kundeforventninger globalt. Etter som verden blir mer og mer digital, forkastes tradisjonelle verdier – som pris og produktlojalitet – til fordel for kategoriserte tjenesteopplevelser. I feltservicebransjen har dette blitt et viktig område for å skape kontinuerlig kundetilfredshet og vekst. Ødelegg-og-reparer-modellen fungerer ikke lenger, og bransjen […]

Offentlig sektor

 • To personer som bruker en Surface Go på kontoret

  Hvordan teknologi transformerer offentlig sektor

  Myndighetene har det endelige ansvaret for alle borgerne i et land. Borgerne er helt avhengige av tjenestene fra det offentlige. Enten det gjelder helsevesen, utdanningssektor, næringsliv, veier, jernbane, vann eller annet, så må det offentliges etater og institusjoner være i front når det gjelder sosiale og digitale trender. Skydrevet teknologi spiller en avgjørende rolle i […]

 • en mann som kjører ski nedover siden av en bygning

  Microsoft at Nordic Edge Expo & Conference

  Microsoft is thrilled to once again be one of the main partners at Nordic Edge Expo and Conference – the leading smart city event in the Nordics. As a lot of things this year, the expo and conference will be different. It is going fully digital and with that comes a lot of opportunities. Among others it […]

Utdanning