Helge Blindheim

Helge Blindheim

Industry Lead Health and Account Executive

eHealth and mHealth enthusiast - with a hybrid perspective - government, private sector and - father and citizen.

Artikler

Margaret Whitlam sitter på en seng

Digitalt tilsyn bidrar til økt kvalitet i eldreomsorgen

Forskningsprosjektet «Smart Omsorg» har sett på hvordan digitalt tilsyn både kan effektivisere, og bedre kvaliteten på helsetjenestene i eldreomsorgen. Erfaringen og SINTEF sine rapporter fra prosjektet viser at digitalt tilsyn ikke bare sparer tid og kostnader, men også gir stor verdi til pasienter og hjemmeboende. Potensielt vil det øke kvaliteten innen eldreomsorgen.   Prosjektet er et samarbeid mellom Tellu, SINTEF og Bergen kommune, med støtte fra Forskningsrådet.  En av institusjonene som har vært med på […]

Helge Blindheim

Helge Blindheim

Industry Lead Health and Account Executive

Ingen artikler tilgjengelig ennå