Paul  Huijbregts

Paul Huijbregts

Trusselhåndtering (THREATMAN) | Cybersikkerhet

Jeg er teknisk sikkerhetsrådgiver hos Microsoft og jobber med noen av våre største globale kunder. Spør meg om hva som helst som gjelder Defender, Windows-sikkerhet, skysikkerhet, Advanced Threat Protection og sikkerhetsovervåking – samt andre tjenester i de mer omfattende pakkene Microsoft Threat Protection og Microsoft Information Protection.

Artikler

Ingen artikler tilgjengelig ennå