Siirry pääsisältöön
nainen istuu pöydän ääressä ja käyttää kannettavaa tietokonetta

Global Knowledge -tutkimus paljastaa nykyiset ja tulevat osaamisvajeet, joista IT-osastot kärsivät maailmanlaajuisesti

Matthijs Van Sterkenburg

Matthijs Van Sterkenburg

Microsoft, Applications & Infrastructure

Lukuaika, 2 min.

IT-osastot joutuvat kaikkialla maailmassa kohtamaan samanlaisia haasteita. Huolestuttavat osaamisvajeet, raskaat työmäärät ja uudet kyberturvallisuusuhat ovat aina läsnä. Sen ymmärtäminen, miten IT-yhteisö reagoi näihin vaatimuksiin ja pyrkii selviytymään niistä, on erittäin arvokasta.

IT Skills and Salary Report on Global Knowledgen toteuttama kattava tutkimus, joka tarjoaa tietoa yli 16 000 IT-ammattilaiselle tehtyjen kyselyiden perusteella.

Tutkimus kattaa keskeisiä osa-alueita, mukaan lukien palkkataso, sertifioinnit, ammatillinen kehitys ja työtyytyväisyys. Siitä käyvät ilmi taidot, joille on eniten kysyntää, sekä IT-ammattilaisten kohtaamat haasteet ympäri maailmaa ja heidän rooliensa mahdollinen muuttuminen tulevaisuudessa.

Löydökset tukevat Maailman talousfoorumin Future of Jobs Report 2018 -raportin havaintoja, joiden mukaan automaatio ja tekoäly saattavat korvata 75 miljoonaa työpaikkaa vuoteen 2022 mennessä – ja luoda samalla 133 miljoonaa uutta työpaikkaa.

Osaamisvajeet ovat maailmanlaajuisia huolenaiheita

Yli kaksi kolmasosaa IT-päättäjistä kertoo osaamisvajeesta tiiminsä nykyisten taitojen ja organisaation tavoitteiden edellyttämien taitojen välillä. He ovat kaikkialla maailmassa huolissaan siitä, onko heidän tiimeillään riittävää osaamista päämäärien saavuttamiseksi.

Lohkoketjuihin liittyvä osaaminen on halutuinta ja samalla kaikkein puutteellisinta. Sen jäljessä seuraavat tekoäly ja kognitiivinen tietojenkäsittely.

Pilvipalvelu- ja kyberturvallisuustaidoille on merkittävää kysyntää

Kyselyyn osallistuneista 38 % kertoi, että heillä on vaikeuksia löytää päteviä kyberturvallisuusosaajia. Samalla 29 % kertoi pilvipalveluosaamisen puutteiden muodostavan haasteita rekrytoinnissa. Noin 25 % vastaajista kertoi virtualisoinnin, verkkoyhteyksien, esineiden internetin (IoT), tekoälyn ja kognitiivisen tietojenkäsittelyn olevan organisaatioidensa investointihankkeiden kärjessä.

Sertifioinneilla on aidosti merkitystä

Tutkimus myös osoittaa, että sertifiointeja kunnioitetaan entistä enemmän. Global Knowledgen tutkimuksessa 70 % IT-ammattilaisista uskoi sertifiointien johtavan työvoiman tuottavuuden parantumiseen. Tänä päivänä luku on yli 90 %. Halutuimmat sertifioinnit liittyvät lohkoketjuihin, pilvipalveluihin ja DevOpsiin.

Kaikenlaiset vastaajat havaitsivat korrelaation sertifiointien ja tuottavuuden kasvun välillä – ja ne auttoivat myös paikkaamaan osaamisvajeita. Tämä on yksi syy siihen, miksi EMEA-alueella työskentelevät sertifioidut ammattilaiset ansaitsevat noin 3 000 dollaria enemmän kuin ne, joilla sertifiointeja ei ole.

Tämän huomioiden Microsoft Level Up on kehitetty viemään pilvipalvelutaitosi uudelle tasolle – ja mahdollistamaan niiden osoittamisen sertifiointien avulla.  Lisäksi Microsoft Level Upin Azure Heroes -ohjelma myöntää yksittäisille henkilöille palkinnoksi “digitaalisia merkkejä”, joiden avulla he voivat esitellä asiantuntemustaan, saavutuksiaan ja työpanoksiaan yhteisön hyväksi.

Liiketoiminta sujuu hyvin, mutta työ on raskasta

Maailmanlaajuisesti 60 % IT-päättäjistä kertoo liiketoimintansa sujuvan hyvin. Samalla 65 % heistä kertoo, että pätevien osaajien palkkaaminen on vaikeaa. Siksi työmäärät ovat muodostuneet ongelmaksi 75 %:lle vastaajista. Hälyttävää on se, että 37 %:n mukaan työelämän paineet ovat tänä päivänä “hyvin haasteellisia” tai “pahimpia, mitä he ovat koskaan nähneet”.

Tarve paikata IT-osaamisvajetta ei koskaan ole ollut yhtä akuutti.

Nyt voit edistää uraasi maksuttomien verkkokurssien ja -sertifiointien avulla.

Tutustu Microsoft Level Up -ohjelmaan ja aloita pilvipalvelutaitojesi kehittäminen.

Koulutus

  • Tutkimus: Miksi tytöt menettävät kiinnostuksensa teknologiaan teini-iässä?

    Tutkimus: Miksi tytöt menettävät kiinnostuksensa teknologiaan teini-iässä?

    Vain 37 prosenttia 11–18-vuotiaista suomalaisista tytöistä näkee itsensä työskentelemässä luonnontieteiden ja teknologian parissa. Microsoftin tuore tutkimus auttaa selvittämään, miten tyttöjä innostetaan alalle. Kouluilla on vain muutama vuosi aikaa innostaa tyttöjä tiedeaineiden pariin, kertoo Microsoftin teettämä tuore tutkimus. Kahdessatoista Euroopan maassa tehtyyn tutkimukseen osallistui noin tuhat suomalaista 11–30-vuotiasta tyttöä ja naista. Tutkimus osoitti, että vaikka useimmat […]

  • Microsoft and Quantum Computing

    Miten kvanttitietokone rakennetaan

    Professori Leo Kouwenhoven on Microsoftin kvanttityöryhmän tärkeä jäsen, joka johtaa tutkijoista ja insinööreistä koostuvaa työryhmää Microsoft Quantum Labissa Hollannin Delftissä. Kysyimme professori Leolta, miksi kvanttitietokoneen rakentaminen on niin vaikeaa. Miksi kvanttitietokoneen rakentaminen on niin vaikeaa? Meillä ei ole kaikkia vastauksia tähän kysymykseen. Mutta tiedämme, että atomien ja molekyylien maailmaa hallitsevat säännöt toimivat kvanttitasolla. Meidän maailmassamme, […]