en mand, som sidder på en stol

Seks måder, hvorpå teknologien kan bane vej for genoprettelse og fleksibilitet

Lasse Svane Ryby

Lasse Svane Ryby

Divisionschef for Cloud+Enterprise

Læsetid, 6 min.

Hvert år mødes nogle af verdens ledere og administrerende direktører for store koncerner ved WEF (World Economic Forum) i den lille alpeby Davos i Schweiz, og det giver altid journalister og debattører stof til hundredvis af nyhedshistorier.

Det var derfor ingen overraskelse, at forudsigelsen fra WEF i 2018 om, at 75 millioner arbejdspladser muligvis ville være blevet erstattet af automatiserede processer og kunstig intelligens i 2022, fik masser af spalteplads og udløste et væld af onlinediskussioner og -debatter. Den positive side af forudsigelsen, nemlig det faktum, at den teknologiske udvikling ville skabe 133 millioner nye arbejdspladser som følge af virksomhedernes omfordeling af arbejdsopgaverne mellem mennesker og maskiner, blev imidlertid sjældent nævnt.

Der var naturligvis ingen i Davos, som i 2018 kunne have forudset den enorme krise, der har ramt verdensøkonomien i 2020, eller den deraf følgende fremskyndelse af den digitale transformation. Der var i forvejen enighed om, at digital teknologi er fremtiden, men det står nu klart for alle, at fremtiden nærmer sig med stormskridt og langt hurtigere, end selv deltagerne ved WEF havde forventet.

Det er en udvikling, der kan ses overalt. Hjemmearbejde er blevet normen i stort set alle grene af servicebranchen, og inden for både råvare- og forædlingsindustrien har man været tvunget til at vælge nye strategier, der primært er baseret på digitalisering. Både lærere og elever benytter værktøjer til hjemmeundervisning, læger bruger videokonsultationer som standard, og hos nogle restauranter har man valgt fortsat at prioritere udbringning, selv om afstandskravene bliver blødt op.

Genoprettelse og fleksibilitet forudsætter IT-kompetencer

Hvis de 133 millioner nye arbejdspladser, der så optimistisk blev forudsagt af deltagerne ved WEF, nogensinde skal blive en realitet, skal der sættes hårdt ind på at gøre noget ved manglen på IT-kompetencer.

Resultaterne af en spørgeundersøgelse foretaget af Global Knowledge viser, at over to tredjedele af alle IT-beslutningstagere har registreret et misforhold mellem medarbejdernes kompetenceniveau og den viden, der er nødvendig for at nå de forretningsmæssige mål, og denne spørgeundersøgelse blev vel at mærke foretaget allerede inden coronakrisen. Blockchain, kunstig intelligens og kognitiv databehandling ligger øverst på listen over efterspurgte kompetencer, men misforholdet dækker hele spektret af IT-viden. Faktisk gav hele 38 % udtryk for, at det var vaskeligt at finde kvalificerede medarbejdere med speciale i cybersikkerhed, og 29 % pegede på cloud computing som en udfordring i forbindelse med rekruttering. 25 % af de adspurgte nævnte desuden virtualisering, netværksløsninger og Internet of Things (IoT) som ting, der bør prioriteres fremover.

Der er med andre ord ingen tvivl om, at teknologi og opkvalificering bør være grundpillerne i enhver forretningsstrategi, i takt med at vi begynder at få bugt med konsekvenserne af COVID-19-krisen.

Seks måder, hvorpå teknologien kan understøtte erhvervslivet efter krisen

I mange virksomheder rundt om i verden fokuserer man ikke længere primært på “brandslukning”, men derimod på genoprettelse og fleksibilitet, og hvis de 133 millioner nye arbejdspladser, som deltagerne ved WEF forudså, skal blive en realitet, er der seks gode råd vedrørende brugen af teknologi, det er meget vigtigt at følge.

  1. Bliv ved med at fokusere på hjemmearbejde

I mange lande er man så småt begyndt at vende tilbage til en normal hverdag, men det er ikke ensbetydende med, at der ikke er risiko for lokale COVID-19-smitteudbrud eller sågar en verdensomspændende anden bølge. Det er bestemt ikke usandsynligt, at der igen bliver indført meget omfattende afstandskrav på visse markeder, og det er derfor vigtigt, at virksomhederne investerer i de mest effektive samarbejds- og kommunikationsværktøjer til brug både på og uden for virksomhedsadressen via en lang række enheder, lige fra stationære computere til laptops, tablets og telefoner.

Microsoft Teams, som har vist sig at være en af de mest populære platforme til dette formål overalt i verden, er en meget fleksibel løsning, der gør det let at skabe mulighed for effektivt hjemmearbejde, og den fungerer også som et supplement til Office 365-programmernes omfattende funktioner. Der er desuden adgang til en bred vifte af gratis kurser via Microsofts “Level Up”-program.

  1. Øg cybersikkerheden

Hos mange virksomheder har bestræbelserne på at sikre forretningskontinuitet under coronakrisen medført en naturlig nedprioritering af sikkerhedsrelaterede spørgsmål, men da der ikke kan være nogen tvivl om, at hjemmearbejde er noget, der er kommet for at blive, også når det på et tidspunkt lykkes at få fuldstændig bugt med virussen, er det vigtigt at træffe yderligere foranstaltninger med henblik på beskyttelse af virksomhedsdata. Der er mange nemme metoder til at øge sikkerheden, og Microsoft har desuden stillet et væld af oplysninger til rådighed om Multi-factor authentication, Microsoft Secure Score og “Zero Trust”-sikkerhed samt en række andre ting, der alle kan medvirke til at øge datasikkerheden.

  1. Skab mulighed for lynhurtig innovation

Muligheden for lynhurtig innovation giver ofte en konkurrencemæssig fordel og gør virksomheder i stand til at opretholde forretningskontinuiteten og tilpasse sig skiftende markedsforhold. Det er præcis, hvad mange organisationer inden for sundhedssektoren har gjort her under COVID-19-krisen ved at udvikle og bruge teknologiske løsninger til håndtering af den store stigning i antallet af opkald.

Microsofts brancheførende cloud-platform Azure, som bruges af virksomheder og organisationer af enhver art i stort set alle lande, er den perfekte løsning for dem, der gerne vil modernisere de programmer, de bruger i forvejen, eller udvikle helt nye. Microsofts Level Up-program giver adgang til masser af Azure-kurser og -certificeringer, lige fra “Grundlæggende funktioner i Azure” til “Learn AI with the AI Business School“, hvor der er mulighed for at opnå et højt kompetenceniveau inden for datavidenskab.

  1. Brug onlineløsninger til salg og service

Coronakrisen har gjort det vigtigere end nogensinde før at kunne tilbyde support her og nu. Hos Dr. Martens er man allerede begyndt at bruge tidstro visning af lagerbeholdningen i bestræbelserne på hurtigt at tilpasse sig udsving i efterspørgslen og sikre rettidig levering af produkter. Værktøjer som Microsoft Dynamics 365 gør virksomheder i stand til at øge onlinehandelen og give kunderne en personligt tilpasset shoppingoplevelse, og ligesom det er tilfældet med Azure, tilbyder Microsoft en række gratis kurser i brug af teknologien.

  1. Giv udviklerne mulighed for at samarbejde online

I virksomheder med egne udviklere er der risiko for, at kravet om hjemmearbejde fører til en forringelse af kvaliteten, men Microsofts cloud-platform Azure gør det muligt for udviklerne at samarbejde effektivt online om kodning og udvikling af software via  administration af infrastrukturen, oprettelse af programmer uden brug af server og indførelse af automatiserede arbejdsgange.

  1. Fokuser på cloud-infrastruktur

Fremtiden for økonomien er stadig usikker, og inden for alle forretningsområder er man tvunget til at skære ned på omkostningerne. Undersøgelser har vist, at hele 86 % af alle økonomidirektører har planer om nedskæringer som følge af COVID-19-krisen.

En af de mest hensigtsmæssige måder at gøre dette på er at skifte fra modeller baseret på direkte ejerskab til mere fleksible, efterspørgselsbaserede modeller. Ved at flytte IT-infrastrukturen over på en cloud-platform som Azure er det muligt at minimere omkostningerne og sikre fleksibel drift. Microsoft har sågar udviklet et værktøj til beregning af de anslåede omkostningsbesparelser, der kan opnås ved at skifte til Azure.

Nu kan du optimere din karriere med gratis onlinekurser og -certificeringer.

Oplev Microsofts "Level Up"-program, og kom i gang med at optimere dine færdigheder i skyen.

Find flere relaterede artikler pr. branche:

Offentlig forvaltning

Uddannelse

Find flere relaterede artikler pr. dossier:

Digital Transformation